Økonomisk Ugebrev Ledelse har taget en stikprøve på ti mindre erhvervsdrivende fonde, for at tegne et billede af, hvordan man har forholdt sig til de nye anbefalinger om God Fondsledelse. Stikprøven giver et positivt billede, idet de fleste fonde har en eller anden form for rapportering. Flere små lokale erhvervsdrivende fonde i provinsen kikser dog.

Selvom de nye anbefalinger om god fondsledelse endnu kun har virket ét år, så har mange af de mindre erhvervsdrivende fonde taget anbefalingerne til sig. I den stikprøve, Økonomisk Ugebrev Ledelse har udtaget, rapporterer de fleste fonde om deres fondsledelse i det fortrykte skema fra Komiteen for God Fondsledelse. Men for de flestes vedkommende er det vanskeligt at afkode, om der blot er sat nogle hurtige krydser i skemaet,...