Erhvervsstyrelsen præciserer i ny vejledning, at revisorer i erhvervsdrivende fonde skal rapportere om mangler i redegørelsen om fondsgovernance for de 1360 fonde. Efter hvedebrødsdagene er ovre, falder hammeren nu overfor hundredvis af fonde, hvis de fortsætter med at rapportere mangelfuldt.

Efter to års indkøring af Anbefalingerne for god fondsledelse ser det ud til, at Erhvervsstyrelsens tålmodighed nu er ved at slippe op. Selvom de enkelte fondsbestyrelser kan ifalde bøde og fyring ved ikke at leve op til loven, har fondene fået lov til at øve sig på de nye regler. Men fra den næste rapportering i foråret 2018 bliver der strammet gevaldigt op, og det gælder især om revisors pligt til at rapportere til fondsmyndigheden om manglende overholdelse af oplysningskravene....