Tommy Ahlers: ”Det handler ikke om fremdrift, men om robusthed”

Interview med forskningsministeren: Danmark har brug for flere nysgerrige, passionerede og kritisk tænkende mennesker, vurderer uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers. Han bringer fornyet politisk energi til forgængeren Søren Pinds idé om at genindføre et Filosofikum på universiteterne.

”Jeg vil gerne se, at flere mennesker rækker hånden op, når de er i tvivl og stiller det gode spørgsmål, fremfor kun at sige noget, når de kender svaret”, siger han i dette interview til Økonomisk Ugebrev Ledelse. Den nedsatte inspirationsgruppe om nyt Filosofikum fremlagde lige før sommerferien et oplæg .

Hvad er din ambition med at videreføre Søren Pinds projekt om et moderne Filosofikum på landes højere læreanstalter? ”Min tilgang til et Filosofikum er en...