Top 18 Bedste Pensionsselskab til ESG-investering: PFA Pensions top 100 aktieportefølje er, trods tilbagegang, aktuelt den bedst ESG-performende blandt landets største pensionsselskaber. Danicas top 100 aktieinvesteringer viser størst ESG fremgang i treårs perspektiv. Kun fem pensionsselskaber har fremgang i ESG-vurderingerne af deres top 100 aktielister. ESG-kortlægningen omfatter de 700 globale selskaber, der er repræsenteret i de 18 pensionsselskabers aktieporteføljer.

PFA Pension vinder for andet år i træk Økonomisk Ugebrevs Rating af Bedste Pensionsselskab til ESG-investering. Knap 700 globale selskaber i de 18 største pensionsselskabers porteføljer er screenet på en stribe forskellige ESG-indikatorer. Kortlægningen er således den mest omfattende vurdering i Danmark...