Regnskabsaktuelle Tryg fortsætter en positiv udvikling efter ESG-ratingbureauernes målestok, og præ-senterede tirsdag med årsregnskabet også for første gang en selvstændig CSR-rapport. Den indeholder en stribe nye ESG-nøgletal og informationer om ansvarlighed. Det skal underbygge en forretningsdrevet ny CSR-strategi bygget på formålet om, at ”I en verden, der forandrer sig, gør vi det enklere at være tryg.”

Økonomisk Ugebrev har tidligere kritiseret Tryg for en svag CSR-rapportering, der stod i skarp kontrast til de gode økonomiske resultater og ikke mindst fremstod meget vagt i forhold til det daværende kerneformål om at ”skabe tryghed i samfundet.”

Trygs rapportering manglede konkrete nøgletal, der kunne pejle analytikere, investorer og andre CSR...