Life Science

Det byder sommeren på for disse 7 selskaber

Morten Larsen

fredag 18. juni 2021 kl. 14:14

ØU Life Science er nu på vej på sommerferie, men det betyder selvfølgelig ikke, at selskaberne stopper med at sende nyheder ud. Vi kigger her på hvad sommeren kan bringe for 7 udvalgte aktier i Morten Larsens dækningsunivers. Mest aktuel er Asarina Pharma, som kan levere afgørende nyt allerede i næste uge.

En opjustering fra ChemoMetec?
ChemoMetec aflægger helårsregnskab 17. september, men med selskabets historik for kontinuerlige opjusteringer, ser vi en god mulighed for, at selskabet i løbet af juli fortæller om fortsat positiv traction i forretningen. Selskabet opjusterede senest sine forventninger til helåret 20. maj til en omsætning på 275-278 mio. DKK og EBITDA på 130-133 mio. DKK. Disse tal implicerer et ”kun” relativt moderat 4. kvartalsregnskab, og vi noterer også, at fra datoen på opjusteringen bestod fortsat mere end 5 uger af kvartalet til at nå at overgå selskabets egne forventninger.

Vi fastholder vores estimater om en EBITDA på ca. 140 mio. DKK.

Udover en mulig opjustering kigger vi også efter en annoncering af CFO efter Claus Madsen, der stopper med udgangen af juli måned. Vi forudser en fredelig transition. Ud over dette bør investorøjnene være rettet mod helårsregnskabet 17. september for at se, hvilke forventninger ChemoMetec tør stikke ud for helåret 2021/22. Vi har med en meget blød blyant lagt ca. 330 mio. DKK ind i omsætning og ca. 165 mio. DKK ind i EBITDA svarende til ca. 126 gange P/E for 2021/22.

Vi fastholder vores NEUTRAL anbefaling og kursmål på 600 DKK.

3bd80eb869fb76e52a80

 

Nyt forsøg på bioækvivalens fra Xspray
Xspray Pharma er nok det selskab, for hvem aktiekursen bliver mest volatil henover sommeren. Og vi hælder imod, at chancen ligger mere på upsiden end downsiden i aktien, men det bliver i hvert fald en volatil sommer.

Xspray står til at rapportere bioækvivalens (BE) data på den forbedrede version af HyNap-Dasa (den såkaldte 505(b)(2)-version) henover “sommeren”, hvilket vi tolker som juli eller august måned. Xspray har haft store problemer omkring BE med formuleringen af HyNap-Dasa i den rene generika-version (næste datapunkt er BE studiestart med c-versionen i sen-sommeren 2021).

Vi vurderer, at der er lavere hurdleratekrav omkring BE i en 505(b)(2)-version, hvilket i vores bog giver gode muligheder for, at Xspray kan vise BE med 505(b)(2)-versionen. Såfremt dette sker, vil aktiecasen flytte sig meget markant henimod, at Xspray værdisættes på indtjeningspotentialet, og at nyhedsstrømmen ser mere positiv ud f.eks. omkring en indgåelse af en efterfølgende partnerskabsaftale. Vi noterer, at aktien tidligere har handlet op imod kurs 230 SEK, hvilket indikerer den værdi, som aktiemarkedet tidligere har tillagt selskabet. Hvis Xspray derimod ikke opnår BE med den forbedrede Hy-Nap-Dasa version, da vil vi ikke udelukke, at den nuværende kursværdi kan ende med at blive halveret.

Vi fastholder vores KØB og kursmål 250 SEK.

6b159297e2dda4182ddb

 

Infant Bacterial Therapeutics har set en fortsat pæn købsinteresse fra insiderne, senest i starten af maj måned, hvilket var med til at sende aktien op. Aktien er faldet tilbage til niveauet ved 1. kvartalsregnskabet, og vi vælger klart at gentage vores seneste vurdering om, at et recovery i patient-indrulleringstakten i fase 3 studiet bør trigge en positiv kurskorrektion, og at 2. kvartalsrapporten 13. august vil være et naturligt næste tidspunkt at forvente dette. Vi bygger blandt andet dette på, at selskabet for nyligt har fået godkendelse til at ekspandere den mulige patientpool med 50%, og at management-kommentarerne peger imod et løft i indrulleringstakten henimod slutningen af 1. kvartal. En fortsættelse af denne trend bør give aktiemarkedet øget tro på selskabets tidslinjer og dermed de-riske casen.

IBT værdisættes pt. til ca. 1,1 mia. SEK , hvilket vi anser for fundamentalt alt for lavt for et unikt unpartnered first-in-class fase 3 selskab med et potentielt blockbuster drug rettet mod en patientgruppe uden reel medicin til rådighed i dag.

Vi fastholder anbefalingen KØB og kursmål 200 SEK
990060895be11b28fb1e

 

Flot Xbrane-stigning op til fase 3 data i juli Xbrane har vi øjnene stift rettet imod readout af Fase 3 studiet for selskabets biosimilære version af blockbusteren Lucentis, kaldet Xlucan. Den sidste patient blev behandlet 11. april, og på kapitalmarkedsdagen 10. maj blev et datareadout i løbet af sommeren bekræftet.

Aktien er steget flot i forventning om positive data, hvilket blandt skyldes en forventning om lav risiko i studiet, stærke partnere, der er kommet ind i slutningen af fase 3 studiet samt positive management-kommentarer. Vort bedste bud er, at data readout nok skal forventes i juli måned. Vi fastholder KØB og kursmål 250 SEK, omend investorerne bør have i tankerne, at den seneste aktiekursstigning flytter på risk/reward-forholdet i aktien.

Vi vurderer, at negative fase 3 data kan betyde en kursnedgang på 100-120 SEK fra de nuværende niveauer, mens positive data burde kunne flytte kursen op til vores kursmål på 200 SEK.

Vi anser fortsat aktien, som havende en positiv risk/reward henover data med baggrund i antagelsen om lav risiko for negative data, men afkastprofilen er klart mindre attraktiv i dag end ved kurs 100 SEK, som aktien handlede i for kun 2 måneder siden.

Vor anbefaling er KØB med kursmålet 200 SEK.

871328fc7e97f77f4cc1

 

Asarina-data i næste uge?
Asarina bekræftede på en nylig investorpræsentation (Redeye 2. juni), at de vigtige fase IIa data med sepranolone i menstruel migræne ville komme i juni måned.

Mere specifikt lød kommentaren fra CEO Peter Nordkild, at man da var rimelig præcist 3 uger væk fra data. Vi ser dermed vigtige kliniske data i meget nær fremtid – formentlig i den kommende uge.

Og da disse primært omhandler sikkerhedsdata (som vi grundet mange tidligere patienter doseret med stoffet anser for lav-risiko) og med forhåbninger om nogle tegn på effekt, ser vi gode muligheder for, at datapakken kan supportere en videre udvikling af stoffet og dermed blive betegnet som positive.

Vi forholder os fortsat kritisk til muligheden for, om stoffet kan komme igennem et fase 3 forsøg, bl.a. grundet stoffets effekt-historik og en forventning om høje placebo-effekter, men mon ikke stoffet kan vise, at det er sikkert, og at der kan ses blot nogle interessante tegn på effekt?
Vi fastholder KØB og et kursmål på 15 SEK, men anerkender også, at dette ikke er et af vores high-conviction eller high-visibility aktiekald.

Ebf437c8a661f069c150

 

Immunovias laboratorie-godkendelse hænger
Immunovia mangler fortsat at modtage den endelige CLIA-akkreditering ( Clinical Laboratory Impro – vement Amendments ), der betyder, at laboratoriet i Marlborough, Massachussets USA kan begynde at modtage og processere IMMray PanCan-D testen for bugspytkirtelkræft. Immunovia indsendte CLIA ansøgningen i april måned, og normalt er der en rutinemæssig 30 dages processeringstidslinie før en sandsynlig godkendelse.

Vi står nu ca. 2 måneder efter indsendelsen af CLIA-ansøgningen, men feedback fra selskabet (som vi tror på) er, at myndighederne har valgt at prioritere akkreditering af COVID-19 testcentre over andre testcentre, hvilket ser ud til at have skubbet Immunovias ansøgning ned i køen. Det gør det svært at gætte på, hvornår en godkendelse i givet fald kan komme.

Vi anser det for meget sandsynligt, at myndighederne prioriterer COVID-19 testcentre først, hvorfor vi ikke tilskriver forsinkelsen anden negativ værdi end den manglende tidsværdi, den manglende indtjening og øgede cash burn, den kortere firstmover fordel for testen i forhold til konkurrenter samt et øget negativt sentiment omkring aktien, hvor forsinkelsen er med til at øge den generelle opfattelse af selskabet som havende relativ lav troværdighed i sin kommunikation.

Når det er sagt, så bibeholder vi ja-hatten på, da vi ser store værdier og indtjeningspotentiale i testen, som ikke reflekteres i den nuværende aktiekurs. Og samtidig vil det normalt være aktiemæssigt langsigtet forkert overhovedet at overveje at sælge eller reducere i en aktie, hvor aktiesentimentet er så lavt, som det er pt.

Udover CLIA-forsinkelsen noterer vi også, at selskabet 10. juni afholdt en investorkonference med 3 ledende Key Opinion Leaders. De 3 medvirkende højt-profilerede læger (blandt andet Dr James Farrell, Professor of Medicine at Yale School of Medicine and Director of the Yale Center for Pancreatic Diseases at Yale New Haven Health) var naturligvis udvalgt af Immunovia, men fremstår meget troværdige i deres positive omtale af testen og det markante udækkede behov, som testen adresserer. Vi føler, at vores positive investeringscase i Immunovia blev underbygget af konferencen, og at den burde have de-risket aktien. Men CLIA-udskydelsen ser ud til at overskygge alt i aktien pt.

CLIA-forsinkelsen betyder, at det bliver svært for Immunovia at nå at processere nogle tests overhovedet i 2. kvartal, og dermed bliver kvartalsrapporten d. 19. august nok ikke en aktiekurstrigger grundet i visibilitet på data for, hvordan den tidlige lancering af testen er foregået. Det betyder, at vi bortset fra CLIA-godkendelsen nu nok skal helt frem til 3. kvartalsrapporten i oktober/november for at finde den næste store de-risking-event i selskabet.

Vi fastholder KØB og kursmål 250 SEK.

E925ed2dd58ab635c8b7

 

IRRAS kan holde sommer med penge på lommen
IRRAS har i modsætning til de andre selskaber givet sig selv noget frirum hen over sommeren ved d. 10. juni at fylde pengekassen op med 66 mio. SEK (før transaktionsomkostninger) ved nyemission af 13,2 mio. aktier.

Emissionen skete til en 12% rabat, hvilket fremstår overraskende lavt for en emission af 20% nye aktier. Aktien er efter emissionen faldet ned mod emissionskursen på 5,0 DKK, og har dermed ikke givet investorerne et relief-rally på, at dele af finansieringsproblemet er løst.

Vi er fundamentalt meget positive på selskabets produkter og den modning selskabet gennemgår i hurtig takt, men vi må også påpege, at emissionen understreger et af aktionærernes helt store problemer – aktiekursen er simpelthen for lav, hvilket medfører en høj udvandingstakt for eksisterende aktionærer hver gang, der er er aktieemission.

Selskabet sluttede 1.kvartal med et EBIT på -39 mio. SEK og en kasseposition på 98 mio. SEK. Når selskabet med en 20% emission ”kun” køber sig selv mindre end 2 kvartalers drift, så understreger det, at såfremt strategien ikke ændres og omkostningsstrukturen tilpasses i selskabet, så kan investorerne forvente flere dryp-emissioner, der vil hænge over aktien og udvande eksisterende aktionærer kraftigt fremover.

Det basale problem er, at med en markedsværdi på ca. 400 mio. SEK, da eroderer enterpriseværdien (værdien af aktiverne plus kassebeholdning) med op imod 10% i kvartalet (givet EBIT -39 mio. som i 1. kvartal), hvilket naturligvis burde kompenseres i aktien via øget aktieværdi af den underliggende forretning i takt med den løbende company-building. Men med et fortsat relativt lavt salg på ca. 4 mio. SEK i 1.kvartal (godt nok op fra 2,5 mio. i 4. kvartal, men fortsat lavt i absolutte termer) vil mange investorer nok spørge sig selv, om det lige netop i dag er det rette tidspunkt at købe sig ind i casen. Trods problemerne fastholder vi vores lange syn og en KØBSANBEFALING og forventer at opdatere casen med post-emissions kursmål efter sommeren, når vi kender emissionsomkostningerne.

D4f4f9f660b6ad34e9db

 

Morten Larsen

Morten ejer aktier i Infant Bacterial Therapeutics, Xbrane, Xspray, IRRAS og Immunovia.

Vær et skridt foran

Få unik indsigt i de vigtigste erhvervsbegivenheder og dybdegående analyser, så du som investor, rådgiver og topleder kan handle proaktivt og kapitalisere på ændringer.

Første måned

1 kr.

Herefter 299 kr. om måneden

Allerede abonnent? Log ind her

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Del på print

[postviewcount]

Jobannoncer

Andel søger financial controller til ledende energi- og fibernetkoncern med grønne visioner
Andel søger erfaren financial controller til ledende energi- og fibernetkoncern med grønne visioner
Ringkjøbing Landbobank søger medarbejder til produktion vedr. erhvervskundesager
Ambitiøs & digitalt interesseret medarbejder søges til Erhvervsministeriets departement i området for Samfundsøkonomi, konkurrenceevne & digitalisering
Vil du være med til at sikre fortsat tillid til års- og delårsrapporter fra de børsnoterede virksomheder og være en del af et knivskarpt fagligt miljø hos Erhvervsstyrelsen?
Analytikere til modeludvikling i Sydbank
Sparekassen Sjælland-Fynsøger IT-sikkerhedsansvarlig
Erhvervsministeriet søger Kontorchef til at sætte rammerne for fremtidens finansielle sektor (Genopslag)
Energinet søger Commercial Manager – Bred profil med international forhandlingserfaring
Energinet søger økonomer til elmarkedsudvikling og markedsdesign for energiøer
Portefølje Manager og Market Intelligence specialist, der kan skabe overblik
Økonomisk konsulent til spændende stilling i den centrale økonomifunktion i Stevns Kommune
Ringkjøbing Landbobank søger Producent til bankens Engrosafdeling
Forretningsudvikler med erfaring inden for fonds- og investeringsområdet til Ringkjøbing Landbobank
Fagligt stærk medarbejder til Økonomistyring i Skatteministeriet
Research Analyst hos Økonomisk Ugebrev
Redaktør søges til Økonomisk Ugebrev Samfundsansvar
Ringkjøbing Landbobank søger medarbejder til Back Office Fonds på hovedkontoret i Ringkøbing
HORTEN søger ansvarsfuld og serviceminded sagsadministrator med flair for tal og proces
Trafikstyrelsen søger jurist til personcertificering indenfor luftfart
Administrativ medarbejder med speciale i erhverv til Sparekassen Sjælland-Fyn
Bls Capital Fondsmæglerselskab A/S søger Trader
Regnskabsmedarbejderer til nyoprettede stillinger i internt kontrolmiljø
ESG Investment Specialist til BankInvests obligationsafdeling
Økonomichef til Lolland Kommune

Mere fra ØU Life Science

Seneste nyt

Mest læste

Få dit daglige nyhedsoverblik i din indbakke

Seneste rapporter fra eksterne rådgivere

Dybdegående og original 
journalistik siden 1994

Økonomisk Ugebrev har i mere end 25 år leveret indsigtsfuld og dagsordensættende journalistik og analyser til læserne og den brede offentlighed. 

Vi tager ansvar for vores indhold og er tilmeldt:

OM ØU

Log ind

KONTAKT

Telefonisk henvendelse: 70 23 40 10
Telefonerne er åbne alle hverdage fra: 10-15
Salgschef: Sidsel Bogh

Skriv til os på: kontakt@ugebrev.dk.
Vi bestræber os på at besvare henvendelser indenfor 24 timer.

Økonomisk Ugebrev A/S
CVR-nr.: 31760623
Forbindelsesvej 12, 2. tv
2100 København Ø

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank

 

Log ind

[iteras-paywall-login paywallid="qwerty123"]