Life Science

Orphazyme kickstarter modelporteføljen og ny position

Steen Albrechtsen

fredag 18. juni 2021 kl. 14:34

Endelig var der lidt fremgang til modelporteføljen, og det var Orphazyme, der var den primære årsag. Spekulantstormen på aktien sendte den betydeligt op fra det depressive kursniveau i start-30erne til et mere acceptabelt niveau omkring 60-70 DKK. Vi tilføjede en ny position og frasolgte en position fuldt ud, og allerede i næste uge kan der være nye handler på vej.

Porteføljefremgangen fra Orphazyme i forhold til sidste opdatering blev i underkanten af 60.000 DKK, og det forklarer basalt set hele fremgangen til Modelporteføljen denne gang.

Værdien er nu 1,317 mio. DKK mod 1,257 mio. DKK sidste gang. År-til-dato afkastet for hele porteføljen blev forbedret fra -20% til -16%. Det er slet ikke et tilfredsstillende niveau, men vi er selvfølgelig tilfredse med at få lukket et af årets store huller i afkastet på en nogenlunde tilfredsstillende måde – den skuffende udvikling i selskabets pipeline taget i betragtning.

Der var også fremgang til de to benchmark, så forholdsmæssigt er modelporteføljen lige langt efter. De to benchmark ligger lige nu med en stigning år-til-dato på ca. 16%, mens Modelporteføljen som nævnt ligger på samme niveau – dog med omvendt fortegn!

En ny (gammel) position
Hvis vi skal starte med tilkøbet til Modelporteføljen, så blev det til et gensyn med en gammel kending – nemlig svenske Infant Bacterial Therapeutics (IBT), som vi senest solgte på kurs 142 SEK i august sidste år. Vi var på daværende tidspunkt nervøse for en forsinkelse i indrulleringen i selskabets fase 3 studie, som selskabet ikke selv ville italesætte ordentligt.

Det er er nu sket, og vi ser som nævnt i analyserne her i ØU Life Science nu en mulighed for, at indrulleringstakten har bundet ud. Hvis det udspiller sig og bliver tydeligt for investorerne, ser vi et pænt kursløft for aktien. Vi har dog ligesom i første omgang også et pænt sigte på det kommercielle potentiale på langt sigt, og det betrygger os i den nuværende attraktive værdiansættelse. I første omgang ser vi dog henimod kvartalsregnskabet i august.

Vi har i år omtalt Orphazyme rigtigt mange gange. Skuffelserne har været store, og vi havde egentlig nok forventet at skulle beholde positionen henover den sidste af halvårets 3 vigtige kurstriggere. I særdeleshed når nu de 2 første floppede. Det blev dog ikke tilfældet, og timing-mæssigt er det helt legitimt at spørge, hvorfor vi vælger at sælge hele positionen over 2 omgange så kort tid før den formentlige godkendelse fra FDA?

Den helt åbenlyse forklaring er naturligvis kursudviklingen, som i torsdags tog hul på en helt ny æra, hvor aktien i en eller anden form blev indlemmet i de private amerikanske spekulanternes cirkel. Det er spekulanter, som via et debatforum på Reddit har indtaget en mere eller mindre fælles front mod Wall Street og på det seneste har været mest kendt for short squeezes i aktier som Game-Stop og AMC. Det har resulteret i en slags fælles front, hvor spekulanter i bogstaveligste forstand kaster sig over en aktie i samlet flok.

I sidste uge ”gik det så ud over” Orphazyme, hvilket naturligvis lyder mere negativt, end det egentlig er for selskabet på helt kort sigt. Her taler kursudviklingen for sig selv, men spørgsmålet er, om det i det lange løb er sundt for aktien at være blevet en del af, hvad vi bedst kan betegne som et spil amerikansk sorteper. I regi af den mindre omsatte amerikanske ADS-notering blev Orphazyme-aktien i USA drevet helt op i 77,77 USD, hvilket modsvarer en kurs omkring 475 DKK. En ganske vanvittig kurs, som på dagen svarede til en 14-dobling af aktiekursen. Det var naturligvis uholdbart, men selv på det niveau, hvor aktien har stabiliseret sig nu (omkring 10-15 USD eller 60-90 DKK omregnet), må man sige, at risk/reward ikke ser attraktiv ud.

Med læren fra Gamestop, AMC og andre aktier, som spekulanterne har kastet sig over, kan vi naturligvis ikke afvise, at aktien kan fortsætte med at stige endnu mere. Vi må dog her minde om, at selskabet har floppet stort med de 2 største indikationer for deres lægemiddelkandidat, og nu kun har en lille indikation tilbage. Selvom denne forventeligt godkendes i disse dage og godt kan blive til en ganske fin lille forretning, så har selskabet nogle helt aktuelle omkostningsudfordringer, der ganske snart skal adresseres.

I vores øjne blev Orphazyme-aktien til et spekulationsobjekt, og dermed ganske uforudsigelig. Vi finder den derfor ikke investeringsværdig på nuværende tidspunkt, men vi vil naturligvis holde øje med aktien løbende, for det er bestemt en attråværdig præstation i sig selv at tage et lægemiddel hele vejen til godkendelse.

Vi kan også her notere, at den store venture-fond Sunstone, som har været investor i selskabet gennem mange år – og før børsnoteringen i 2017 – også benyttede den store stigning i selskabets aktie til at reducere deres aktiepost. De solgte sig ned under 5%, og det kan synes ganske mærkværdigt at være investor gennem så mange år, og så sælge ud ganske få dage førend selskabets forventelige kommercielle rejse starter. Vi kan ikke tage det som andet tegn end, at selskabet fra et risikomæssigt perspektiv er overvurderet på det nuværende tidspunkt, idet Sunstone må anses som ganske indsigtsfulde i investeringscasen og ikke mindst dens umiddelbare kommercielle potentiale. Vi solgte 1.000 stk. på kurs 52 DKK og 1.000 stk. på kurs 66 DKK med et samlet tab omkring 11.000 DKK. Her skal dog tilføjes, at vi i januar 2020 delsolgte på kurs 134 DKK med en gevinst på 133% i relative termer og 23.000 DKK i absolutte termer. Fredag var en ganske volatil dag – og det har dagene i denne uge også været – så vi håber, at I læsere lykkedes med at få en lidt bedre afregningskurs for Orphazyme, end Modelporteføljen gjorde. Lad det være ordene for nu omkring Orphazyme, som næppe fremover vil tage så megen omtale i disse spalter, som det har været tilfældet i foråret qua de 3 store events.
Allarity Therapeutics har nu lukket sin fortegningsemission, og på baggrund af beholdningen i Modelporteføljen har vi udnyttet de tildelte tegningsretter, og vi tilføjer på den baggrund 12.500 stk. aktier i Allarity til modelporteføljen, når de midlertidige ”BTA” aktier er lagt sammen med moderaktien i nær fremtid. Vi modtager også som en del af tegningen 12.500 tegningsoptioner ”TO 3”. Porteføljeoversigten næste gang må forventes at være opdateret med den nye beholdning.

Som det fremgår af oversigten vægter aktien i dag 1,2%, og de tilbageværende aktier har bestemt ikke været en god investering. Når de nye aktier er registreret, vil vægten stige til næsten 2%. Det er fortsat i den absolut lave ende, og det følger af udviklingen i selskabet siden indlemmelse, at der risikomæssigt ikke har været nok bevæggrunde til at løfte positionen op til en mere konform porteføljevægt på f.eks. 5%. Vi føler ikke, risikoen i aktien er ændret nævneværdigt siden vort oprindelige køb, men til gengæld er antallet af aktier i selskabet blevet flerdoblet, hvilket har spist af upsiden.

Vi åbnede vor oprindelige position for snart to år siden (28. juni 2019) på et tidspunkt, hvor antallet af aktier netop var øget med 20 mio. stk. fra ca. 50 mio. til 70 mio. stk. Den netop overståede emission vil øge antallet af aktier fra ca. 240 mio. til 360 mio. stk., og det illustrerer med al tydelighed, hvor meget af værdiskabelsespotentialet, der er blevet udvandet undervejs. Som det fremgår af tabellen, har vi et realiseret tab på ca. 39.000 DKK på positionen i Allarity. Det hører dog med til historien, at vi undervejs har realiseret gevinster på ca. 25.000 DKK i aktien, hvilket forbedrer det dårlige afkast en smule. Vi forventer fortsat, at markedet vil give os en stærkt spekulativ nyhedsdrevet stigning før eller siden, som giver os lejlighed til at komme ud af aktien med gevinst. Vi mener, at vi har rimelig god føling med aktien og udviklingen i de underliggende værdier og dermed også en god idé om, hvornår en given stigning bliver for spekulativ.

En sidste ting, vi vil vende denne gang, er udviklingen i Elekta ovenpå regnskabet. Trods et mindre tilbagefald siden sidste opdatering, kan vi ikke undgå at notere, at aktien nåede helt op i underkanten af 130 SEK for nylig. Det er et niveau, som vi skal helt tilbage til 2019 for at finde.

Omend det er små skridt, så ser vi over det seneste års tid en trend med stigende kurstoppe og -bunde. Det er ikke en stejl udvikling i handelsintervallet, men det er dog en stigning, og det indikerer naturligvis en stigende interesse for aktien. Med fuldt tryk på genåbningen af sundhedssektoren, forventer vi bestemt ikke, at aktiens potentiale er udtømt. Aktien var kortvarigt den tungeste i hele porteføljen, men må aktuelt tage til takke med en 2. plads og en vægt på 11,8%.

Nye emner
Med udsalget af Orphazyme, som gav 117.000 DKK friske kontanter i kassen, og det samtidige køb af IBT blev nettoudviklingen en stigning i kontantandelen til 18,6%. Vi er klar til at sætte mere i spil, når lejligheden byder sig – herunder kan det også tænkes, at Orphazyme kan blive interessant, når spekulationsbølgen har lagt sig.

Vi kan også forvente et snarligt bidrag fra Asarina allerede i næste uge, når vi formentlig vil agere efter offentliggørelsen af kliniske data.

En eksisterende aktie, som vi godt kunne begynde at blive lidt lune på igen, er Cantargia, som efter det seneste kursfald nu kun vægter omkring 6%. I den mindre spekulative ende er Lundbeck også blevet mere attraktiv i vores øjne i kølvandet på den omdiskuterede godkendelse af aducanumab i USA. Udviklingen i Biogen viser værdipotentialet ved selv små fremskridt indenfor de ”neurologiske folkesygdomme”, og med resultatet af Lundbecks vigtige fase 3 data i Alzheimers i 1. halvår 2022, er det en oplagt aktie at være i, når tiden nærmer sig, og investorerne begynder at fokusere på de afsluttende data. Lundbeck vægter aktuelt 3,6% og det er bestemt ikke meget – slet ikke med aktiens lavere risiko i baghovedet.

Nyhedsstrøm henover sommeren
Vi kigger helt kortsigtet frem til næste uge, hvor Asarina formentlig vil fremlægge de vigtige nyheder fra det kliniske fase 2 studie i menstruel migræne. For juli og august har vi Immunovia, Xspray og IBT på radaren, og vi henviser her til den særskilte omtale på side 4 og frem i denne udgave af ØU Life Science. Her fremgår det også, at IRRAS nok kan holde en lidt mere rolig sommerferie efter den nylige emission, der gav penge på lommen, men også en stor udvanding af aktionærerne.

Vi holder også øje med de første indikationer fra Zealand Pharmas lancering af den i marts godkendte nødpen Zegalogue.

 

Steen Albrechtsen

 

7f2121cccd820f99fb6b

0aa8e5ba4bab78cad679

Vær et skridt foran

Få unik indsigt i de vigtigste erhvervsbegivenheder og dybdegående analyser, så du som investor, rådgiver og topleder kan handle proaktivt og kapitalisere på ændringer.

Første måned

1 kr.

Herefter 299 kr. om måneden

Allerede abonnent? Log ind her

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Del på print

[postviewcount]

Relaterede nyheder

Jobannoncer

Andel søger financial controller til ledende energi- og fibernetkoncern med grønne visioner
Andel søger erfaren financial controller til ledende energi- og fibernetkoncern med grønne visioner
Ringkjøbing Landbobank søger medarbejder til produktion vedr. erhvervskundesager
Ambitiøs & digitalt interesseret medarbejder søges til Erhvervsministeriets departement i området for Samfundsøkonomi, konkurrenceevne & digitalisering
Vil du være med til at sikre fortsat tillid til års- og delårsrapporter fra de børsnoterede virksomheder og være en del af et knivskarpt fagligt miljø hos Erhvervsstyrelsen?
Analytikere til modeludvikling i Sydbank
Sparekassen Sjælland-Fynsøger IT-sikkerhedsansvarlig
Erhvervsministeriet søger Kontorchef til at sætte rammerne for fremtidens finansielle sektor (Genopslag)
Energinet søger Commercial Manager – Bred profil med international forhandlingserfaring
Energinet søger økonomer til elmarkedsudvikling og markedsdesign for energiøer
Portefølje Manager og Market Intelligence specialist, der kan skabe overblik
Økonomisk konsulent til spændende stilling i den centrale økonomifunktion i Stevns Kommune
Ringkjøbing Landbobank søger Producent til bankens Engrosafdeling
Forretningsudvikler med erfaring inden for fonds- og investeringsområdet til Ringkjøbing Landbobank
Fagligt stærk medarbejder til Økonomistyring i Skatteministeriet
Research Analyst hos Økonomisk Ugebrev
Redaktør søges til Økonomisk Ugebrev Samfundsansvar
Ringkjøbing Landbobank søger medarbejder til Back Office Fonds på hovedkontoret i Ringkøbing
HORTEN søger ansvarsfuld og serviceminded sagsadministrator med flair for tal og proces
Trafikstyrelsen søger jurist til personcertificering indenfor luftfart
Administrativ medarbejder med speciale i erhverv til Sparekassen Sjælland-Fyn
Bls Capital Fondsmæglerselskab A/S søger Trader
Regnskabsmedarbejderer til nyoprettede stillinger i internt kontrolmiljø
ESG Investment Specialist til BankInvests obligationsafdeling
Økonomichef til Lolland Kommune

Mere fra ØU Life Science

Seneste nyt

Mest læste

Få dit daglige nyhedsoverblik i din indbakke

Seneste rapporter fra eksterne rådgivere

Dybdegående og original 
journalistik siden 1994

Økonomisk Ugebrev har i mere end 25 år leveret indsigtsfuld og dagsordensættende journalistik og analyser til læserne og den brede offentlighed. 

Vi tager ansvar for vores indhold og er tilmeldt:

OM ØU

Log ind

KONTAKT

Telefonisk henvendelse: 70 23 40 10
Telefonerne er åbne alle hverdage fra: 10-15
Salgschef: Sidsel Bogh

Skriv til os på: kontakt@ugebrev.dk.
Vi bestræber os på at besvare henvendelser indenfor 24 timer.

Økonomisk Ugebrev A/S
CVR-nr.: 31760623
Forbindelsesvej 12, 2. tv
2100 København Ø

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank

 

Log ind

[iteras-paywall-login paywallid="qwerty123"]