Life Science

Alligator Bioscience: Samarbejdspartnere søges

Lars Hatholt

fredag 11. september 2020 kl. 10:12

På den nylige R&D-dag uddybede Alligator planerne for den kliniske udvikling af pipelinen, hvor især den videre kliniske udvikling af mitazalimab (bugspytkirtelkræft) var vigtig efter at samarbejdspartneren Janssen Pharmaceuticals for lidt over et år siden sprang fra. På den korte bane er der ikke udsigt til spektakulære nyheder og på trods af de anstrengte finanser, fastholder vi anbefalingen spekulativt køb for den langsigtede investor pga. aktiens lave prisfastsættelse.

Når et mindre biotekselskab mister en ressourcestærk samarbejdspartner, bliver det typisk op ad bakke. Det har Alligator også måttet erfare, da Janssen afbrød samarbejdet ultimo juli 2019. Oveni kom problemerne med at håndtere udfordringerne fra Covid-19, og Alligators lidt pressede finansielle situation.

Den klassiske recept er strammere tøjler, og at sætte aktiver til salg. Alligator har som en konsekvens igangsat besparelser svarende til 20% af medarbejderstaben og ca. 80 mio. SEK på årlig basis. Det har allerede så småt sat sig sine spor i 2. kvartalsregnskabet. Når det gælder salg af aktiver og øvrige strategiske aspekter, ligger recepten lige for, om end tidshorisonten er noget længere.

Med begrænsede muligheder for en kapitaltilførsel på nogenlunde acceptable vilkår (ved den aktuelt lave aktiekurs) må ambitionerne på udviklingsfronten også dæmpes. Det er derfor Alligators strategi at afslutte egen udvikling af lægemiddelkandidaterne, når der foreligger proof of concept, dvs. typisk efter afslutning af fase 2. Herefter vil Alligator søge en licenspartner. Det kan dog også være tidligere i udviklingsforløbet eksemplificeret ved mitazalimab, hvor selskabet er åben for en udlicensering før påbegyndelse af fase 2. Det samme gælder den meget tidlige kandidat ATOR-1017, som søges udlicenseret efter afslutning af fase 1. I vores indtjeningsmodel har vi da også taget udgangspunkt i, at alle produktkandidater udlicenseres.

Mitazalimab på vej i fase 2
Alligator arbejder fortsat ihærdigt på at modne den forholdsvis tidlige udviklingsportefølje, og melder i 2. kvartalsmeddelelsen om en genoptagelse af patientrekrutteringen til studierne efter et midlertidigt stop som følge af Covid-19.

Mitazalimab er sammen med ATOR-1015 Alligators mest fremskredne udviklingsprojekter. Alligator planlægger nu et mitazalimab fase 2 kombinationsstudie mod kræft i bugspytkirtlen med forventet ansøgning om studiestart (CTA) i december i år. Det betyder en mindre forsinkelse i forhold til selskabets tidligere forventninger.

På baggrund af fase 1 studiedata har Alligator for nylig offentliggjort data, der underbygger matazalimabs virkningsmekanisme og antagelsen om, at mitazalimab forstærker behandlingseffekten med PD-1-hæmmere. Stoffet stimulerer tilsyneladende også makrofag immunresponset. Cancer i bugspytkirtlen er imidlertid et højrisikoområde med talrige fejlslagne projekter.

At mitazalimab imidlertid udvikles som kombinationsbehandling med PD-1-hæmmere betyder dog formentlig en reduktion i den tekniske risiko, da mange patienter ikke får behandlingseffekt ved PD-1 behandling. Behandlingsmulighederne er derfor meget begrænsede på et sygdomsområde, hvor ca. 58,000 i USA får diagnosen cancer i bugspytkirtlen hvert år med 47.000 dødsfald årligt.

Der er adskillige lægemiddelkandidater i fase 3 på området, men med anden virkningsmekanisme end mitazalimab. Konkurrenter med samme virkningsmekanisme (CD40 antistoffer) er alle i den tidlige udviklingsfase.

I fase 2 studiet med opstart i første halvår 2021 bliver patienterne først behandlet med kombinationsbehandlingen mitazalimab/mFOLFIRINOX (kemoterapi) med efterfølgende tilføjelse af et PD-1 lægemiddel senere i behandlingsforløbet. Interim data kan forventes i 2. halvår 2021.

Vi holder sandsynligheden for, at mitazalimab når til markedet uændret på 15%. Det er noget højere end de ca. 5% for onkologilægemidler generelt med afsluttet fase 1.

Før risikojustering estimeres salget 5 år efter den mulige lancering i 2026 til 910 mio. USD svarende til en markedsandel på 10% på det amerikanske marked med en årlig pris pr. behandling på 100.000 USD. Til sammenligning har Alligator en forventning om et årligt mitazalimabsalg, der spænder fra 450 mio. USD til 1,5 mia. USD, når det topper.

Endelige ATOR-1015 fase 1 data i år
ATOR-1015 fase 1 studiet, der omfatter patienter med forskellige cancersygdomme er stadig i gang. I studiet med maksimalt 53 patienter er fokus på bivirkninger, tolerans, farmakokinetik, immunogenicitet og klinisk effekt.

Data omfatter nu 21 patienter og har indtil videre vist sig overvejende positive. I denne uge har Alligator imidlertid meddelt, at der er konstateret infusionsrelaterede bivirkninger af grad 3 ved den høje dosis på 750 mg. Der er derfor tale om forholdsvis alvorlige bivirkninger. Alligator har imidlertid planlagt det kommende fase 1b monostudie med en lavere dosis.

Nyheden medfører at Alligator forventer at fase 1b malignt melanom studiet bliver forsinket med 3-6 måneder.

Bivirkningsprofilen er som nævnt i vores tidligere analyser kritisk for ATOR-1015’s muligheder i markedet, hvor det sammenlignelige dominerede PD-1 /CTLA-4 stof, Yervoy, har vist sig at have uheldige bivirkninger.

Alligator forventer de endelige resultater fra studiet i år med efterfølgende CTA-ansøgning om opstart af et fase 1b monostudie til behandling af malignt melanom. Der er ikke ændret på vores estimater, men den forventede lancering rykkes med to år fra 2024 til 2026 med en sandsynlighed for lancering på 20%.

Få kurskatalysatorer
Investeringscasen er primært af relevans for den langsigtede investor. Der er få katalysatorer på 1 års sigt.

I 4. kvartal får vi som nævnt efter planen endelige fase 1 data på ATOR-1015. De får formentlig ikke nogen væsentlig kurseffekt, da Alligator allerede har udmeldt positive interimdata, bortset fra ovennævnte bivirkninger ved 750 mg dosis.

På længere sigt er de vigtigste kurskatalysatorer interim effektdata (fase 2) for ATOR-1015 i 2022/2023 og mitazalimab combo effektdata i andet halvår 2022.

I mellemtiden er der udsigt til mitazalimab fase 2 interimdata i andet halvår 2021og ATOR-1015 interim fase 1b mono effektdata i andet halvår 2021/1. kvartal 2022.

ATOR-1017 er det tredje stof i klinisk udvikling (fase 1) med op til 50 patienter med forskellige typer metastaserende cancer. Der er tale om et såkaldt 4-1BB (CD137) antistof som medierer immunrespons via T-celler og NK-celler. Da ATOR-1017 som tidligere nævnt søges udlicenseret efter afsluttet fase 1, kunne en licensaftale være en kurskatalysator på et års sigt. Evt. licensaftaler på mitazalimab og ATOR-1015 må formentlig afvente fase 2 effektdata – dvs. tidligst omkring 2022.

Spekulativt køb fastholdes
Nutidsværdien (DCF fair value) er på 26 SEK og dermed lavere end tidligere (44 SEK). Det skyldes bl.a. vores forventning om lancering af ATOR-1015 2 år senere og dollardeprecieringen siden seneste update, men indikerer stadig et betydeligt kursstigningspotentiale.

Kassebeholdningen rækker imidlertid ikke længere end til 4. kvartal 2021, så behovet for finansiel polstring begynder at blive presserende. En kapitaltilførsel via aktiemarkedet er med den lave aktiekurs ikke relevant, men Alligator arbejder på andre finansieringsmuligheder. Alligator vil ikke påbegynde mitazalimab fase 2 studiet før en kapitalindsprøjtning.

Manglen på udsigt til væsentlige kurskatalysatorer på 1 års sigt trækker også fra.

Men en markedsværdi på 670 mio. SEK er ikke meget for et selskab med tre – ganske vist tidlige – kliniske projekter og en forskningsteknologi til identifikation af lægemiddelkandidater i form af mono- og bi-specifikke antistoffer med teknologiplatformen Gold, Find og Ruby.

Der skal derfor formentlig ikke særligt meget positivt til på nyhedsfronten førend aktien stiger, men en investering i aktien har selvsagt fortsat et spekulativt præg.

Excl. evt. milestoneindtægter fra nye licensaftaler skal man således ifølge vores estimater helt frem til 2027 før virksomheden bliver overskudsgivende.

Derfor fastholdes anbefalingen Spekulativt Køb med et uændret 12 måneders kursmål på 20 SEK.

Lars Hatholt

Kurs på anbefalingstidspunkt: 9,30 SEK

Kursmål: 20 SEK

Analysedato: 9. september 2020

Vær et skridt foran

Få unik indsigt i de vigtigste erhvervsbegivenheder og dybdegående analyser, så du som investor, rådgiver og topleder kan handle proaktivt og kapitalisere på ændringer.

Første måned

1 kr.

Herefter 299 kr. om måneden

Allerede abonnent? Log ind her

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Del på print

[postviewcount]

Finans

Ekspertforslag: Sådan undgås skæve værdier på pensionssektorens alternativer

Arbejdet med at skabe fælles rammer for værdiansættelse af pensionsbranchens milliardstore alternative investeringer er gået helt i stå. Derfor står flere investeringseksperter nu frem med en løsningsmodel, der én…
Formue
ØU Trader: Porteføljen spurter forbi dansk aktieindeks, + 33,6% i 2020
Finans
Hvornår løber Waturus pengekasse tom?
Samfundsansvar
Regeringens udspil til Grøn Skatterefom
Finans
Parken høster stort skjult sommerhus-guldæg næste år
Samfundsansvar
Podcast fra P4: ØU-redaktør om ny database for kontroversielle investeringer
Formue
Langers Skarpe Aktietips: Nu skal man tænke både kortsigtet og langsigtet
Samfundsansvar
Nasdaq køber firma til afsløring af finansiel kriminalitet og hvidvask
Finans
Slemme røde tal i Vækstfondens ventureportefølje
Samfundsansvar
EU-strategi for vedvarende offshoreenergi
Ledelse
Andelen af kvindelige ledere vokser, men ikke i topledelsen
Samfundsansvar
Kun et dansk selskab på nyt Dow Jones Sustainability Index
Ledelse
Kapitalismen skal tæmmes, ikke slås ihjel
Formue
Børshandel startet i Huscompagniet: Emissionsbanker holder hånden under aktien
Samfundsansvar
Analyse: ESG ratings forvirrer investorer om reel bæredygtighed

Seneste nyt

Formue
Aktieanalyse: Spirende optimisme hos Novo Nordisk
Finans
Qudos: Aarhusianske finansfolk stod bag kæmpe forsikringskonkurs med milliardtab
Samfundsansvar
Investeringsdirektør i PFA: Med Joe Bidens valgsejr i USA vil den grønne transformation tage fart
Finans
HusCompagniet klemmer citronen med slap vækststrategi
Finans

Dansk venture i historisk investeringsræs

De seneste opgørelser over danske ventureinvesteringer viser, at vækstvirksomhederne  i overraskende grad er i stand til at tiltrække venture-penge på trods af coronakrisen. Antal selskaber, der senest har fået…

Aktuel artikelserie

Trænger First North vækstbørsen til en opstramning?

Chefredaktør Morten W. Langer har i en artikelserie påpeget en stribe huller i NasdaqOMX’s arbejde med at skabe en dansk vækstbørs, investorerne kan have tillid til. Selskaber som Conferize og NPinvestor har fra start været baseret på ekstremt svage forretningsmodeller og overvurderede værdiansættelser. Aktuelt viser sagen om Waturu, at institutionen med Certified Advisors ikke fungerer godt nok, når det gælder sikring af fyldestgørende information til investorerne. Baggrunden for ØU’s fokus på First North er, at en velfungerende dansk vækstbørs er samfundsmæssig vigtig som formidler af risikovillig kapital til små vækstvirksomheder.

Andre artikelserier

Dilemmaer i det aktive ejerskab
Finansiering af den grønne omstilling
Sustainable Finance: Nye spilleregler for den finansielle sektor
Nye krav til bestyrelsen i kølvandet på Coronakrisen
Hvilke strategier sikrer den bedre performance under coronakrisen?
Den danske banksektors lange vej mod konsolidering?
Finans
Optræk til stærkt comeback til SAS, efter mere corona
Formue
S&P Future: Så kom startsignalet til det næste aktierally
Samfundsansvar
ATP kræver mere specifikke skattepolitikker af virksomheder
Formue
MSCI: Europæiske aktier har givet minus 5% i afkast i år, Danmark +30%
Samfundsansvar
Investorer opfordrer europæiske virksomheder til at vise ‘manglende’ klimaomkostninger
Samfundsansvar
Læger uden Grænser: Aftaler om vacciner skal lægges frem for offentligheden
Ledelse
En verden til forskel: 20 år med god selskabsledelse
Formue
Finanshus går mod uberbullish udsigt: “Reopning Rotation Story is bearish”
Formue
S&P Future står foran megastærkt aktierally – eller en flad udvikling med rotation
Samfundsansvar
Nordea overvejer JP/Politikens sexannonce-forretning
Samfundsansvar
ATP skærper investeringsstrategi overfor kulindustri
Samfundsansvar
Moraløkonomien stærkt på vej i dansk erhvervsliv
Samfundsansvar
Private fondsinvestorer sender 30% af midlerne til ”bæredygtige” eller ”grønne” fonde
Formue
SAS: En af fondsbørsens mest perpektivrige aktier lige nu

Seneste nyt

Ledelse
COVID-19: Sverige har nu dobbelt så mange smittede som Danmark, per million
Finans
Ny CEO udstikker ny vej: Her er ISS’ nye strategiske retning

Mest læste

Få dit daglige nyhedsoverblik i din indbakke

Seneste rapporter fra eksterne rådgivere

Defensive foranstaltninger på vej mod landene på EU’s sortliste
Lægemiddelstyrelsen åbner nyt dataanalysecenter
Konsekvenser efter aflivning af minkbesætninger
Dybdegående og original 
journalistik siden 1994

Økonomisk Ugebrev har i mere end 25 år leveret indsigtsfuld og dagsordensættende journalistik og analyser til læserne og den brede offentlighed. 

Vi tager ansvar for vores indhold og er tilmeldt:

KONTAKT

Telefonisk henvendelse: 70 23 40 10
Telefonerne er åbne alle hverdage fra: 10-15

Skriv til os på: [email protected]
Vi bestræber os på at besvare henvendelser indenfor 24 timer.

Økonomisk Ugebrev A/S
CVR-nr.: 31760623
Sundkaj 125, 3. sal
Nordhavn 2150

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank

 

Log ind

[iteras-paywall-login paywallid="qwerty123"]
X