Life Science

Diamyd glimter som en diamant, men ikke alle er lige kostbare

David Mygind

onsdag 30. september 2020 kl. 10:26

Diamyd Medical er diabetes-områdets svar på Davids kamp mod Goliat, og som bekendt vandt David jo kampen. Ser man udelukkende på Diamyds kursudvikling, tyder noget nu også på, at det lille biotekselskab rent faktisk har øget sandsynligheden for at kunne gøre sig gældende i den ulige kamp mod diabetesgiganter som blandt andet Novo Nordisk.

Med baggrund i vores salgsanbefaling er det på tide at vaske tavlen ren og erkende, at markedet har en mere positiv opfattelse af Diamyd Medical. Sidste gang vi analyserede investeringscasen (se nr. 2/2020), hævede vi vores kursmål fra 10 SEK til 18 SEK. Men da aktiekursen dengang lå i 22 SEK, resulterede det højere kursmål alligevel i en salgsanbefaling. Aktiekursen lå i de første 6 måneder efter vores analyse og rodede rundt omkring 20 SEK, og det så dermed ud til, at der var ræson i vores salgsanbefaling. Det skulle dog vise sig at være stilhed før stormen. Siden starten af august er aktien nemlig eksploderet, og kursen er nu på under to måneder tredoblet til et niveau lige omkring 60 SEK.

Vores salgsanbefaling ser på den baggrund ud til at have været forfejlet, og vi prøver derfor her at forstå, om vi eventuelt har fejlvurderet casen. Mens der på den ene side ikke er nogen tvivl om, at kurseksplosionen har været nyhedsdrevet, så fremstår pipelinen – og dermed den underliggende værdiskabelse – på den anden side stadig relativt uforandret.

DIAMYD er en antigenspecifik immunterapi, der vaccinerer mod den autoimmune nedbrydning af insulinproducerende betaceller, som er karakteristiske ved udviklingen af type 1-diabetes. REMY-GEN, der en oralbaseret, regenerativ immunmodulerende behandling, forsøger derimod at angribe problemet fra den anden side ved at genskabe eller styrke den endogene insulinproduktion via tilførslen af GABA (gamma-aminobutyric acid), der i øvrigt er en naturligt forekommende signalsubstans i det centrale nervesystem.

Sandsynlighed for succes med REMYGEN øges
DIAMYD er kronjuvelen i pipelinen, som vi indtil videre har baseret vores værdiansættelse ensidigt på. Det bør der dog laves om på, efter at Diamyd den 4/5-20 offentliggjorde tidlige positive indikationer fra sikkerheds- og dosiseskaleringsdelen af REMYGEN fase I/II-studiet (ReGenerate-1).

Hos de første 6 studiedeltagere, der blev behandlet med stigende doser REMYGEN, var blodsukkerniveauet mere stabilt indenfor et defineret målområde. Det er naturligvis positivt og indikerer, at REMYGEN understøtter betacellernes funktionen. Som en uventet sidegevinst blev der dog også observeret hormonelle forbedringer i kroppens svar på hypoglykæmi under kontrolleret kraftig sænkning af blodsukkerniveauet. Noget tyder dermed på, at REMYGEN også samtidig er i stand til at forbedre de beskyttelsesmekanismer, der modvirker hypoglykæmi.

ReGenerate-1 studiet, der i alt har 42 deltagere, kører nu videre i anden del, hvor effekten for gendannelse af betacellefunktionen er det primære målepunkt for de 36 resterende studiedeltagere. Måleperioden løber over de næste 6 til 7 måneder, og vi forventer derfor, at der offentliggøres yderligere resultater i løbet af første halvår 2021.

Med baggrund i de første data vælger vi som tidligere indikeret at tillægge REMYGEN værdi. Vi sætter i første omgang en arbitrær kursværdi på 7,50 SEK og minder i den forbindelse om, at det rent faktisk udgør en samlet projektbaseret nutidsværdi på lige over 500 mio. SEK. I betragtning af, at der trods alt kun er set tidlige sikkerhedsdata for 6 patienter, og der heller ikke endnu er indgået en kommerciel aftale, falder vores værdiansættelse af REMYGEN nok i den høje ende.

Optimismen hænger sammen med, at REMY-GEN meget vel kan vise sig at blive en ret værdifuld kombinationsbehandlingspartner, såfremt der udspiller sig et positivt scenarie, hvor behandlingen benyttes bredt til at øge blodsukkerkontrollen eller sågar sænke behovet for insulin hos type 1 diabetikere. Vi afventer dog yderligere data, før vi laver en egentlig risikojusteret værdiansættelse med baggrund i markedspotentialet.

Værdien af DIAMYD-vaccinen stiger markant
Som optakt til de helt store nyheder, der virkelig sendte aktiekursen i vejret, bekræftede det førende diabetes-tidskrift ”Diabetologia” den 5/8-2020, at et metastudie af tre tidligere (fejlede) vaccine-forsøg efterfølgende har dokumenteret en signifikant og dosisafhængig effekt af intralymfatisk administreret DIAMYD, når der kun ses på resultaterne for de studiedeltagere, som er positive for HLA-genotypen DR3-DQ2, hvilket i øvrigt er tilfældet hos cirka halvdelen af alle nyligt diagnosticerede type 1 diabetikere.

Denne genetiske specificitet er bredt kendt fra tidligere, og studieprotokollen for DIAGNODE-2 studie har da også fået tilføjet et delmål baseret på isoleret effektmåling hos DR3-DQ2 subgruppen. Det var derfor heller ikke en stor overraskelse, at resultaterne af DIAGNODE-2 studiet, der blev offentliggjort den 14/9-2020, var positive for subgruppen, mens der ikke kunne etableres signifikans på tværs af alle genotyper.

Fase IIb-studiet fejlede altså i forhold til det primære effektmål, mens det på den anden side også dokumenterede, at DIAMYD-vaccinen rent faktisk kan have et kommercielt potentiale for op mod 50% af alle nyligt diagnosticerede type-I diabetikere. Et fase III-studie, der kun sigter mod at behandle DR3-DQ2 subgruppen, bliver formentlig startet hurtigst muligt. Det fremstår dog mere uklart, om Diamyd rent faktisk kan søge om betinget markedsgodkendelse på baggrund af fase IIb-resultaterne og under forudsætning af, at fase III-studiet udføres.

Med udgangspunkt i resultaterne har vi genbesøgt vores model for DIAMYD-vaccinen. For det første øger vi lanceringssandsynligheden fra 10% til 35%. Samtidig øges den forventede licensindtægt (fra en potentiel partner) fra 12,5% til 15%, og endeligt hæves de forventede milepælsbetalinger. Eksempelvis er forventningen til en potentiel up-front betaling øget fra 250 mio. SEK til 1.350 mio. SEK (tilsvarende cirka 150 mio. USD), idet en nødvendig partner nu kommer til på et senere udviklingsstadie.

På den anden side øges omkostningerne, da der skal bruges ressourcer på planlægningen og påbegyndelsen af fase III studiet, før en partner kommer til. Endeligt sænkes forventningen til den maksimale markedsandel fra 50% til 25% for at reflektere, at DR3-DQ2 HLA-genotypen kun udgør cirka 50% af markedet. Efter diverse andre småjusteringer for eksempelvis valutakursudsving beregnes en nutidsværdi på 27,50 SEK for DIAMYD-vaccinen tilsvarende lige under 2 mia. SEK.

Opdateret kursmål og anbefaling
Med bidraget fra REMYGEN og den meget højere værdi fra DIAMYD-vaccinen lander vi på en pipeline-værdi lige omkring 32,50 SEK. På positivsiden vejer det dog yderligere tungt, at Diamyd den 15/9-20 øgede sin kontantbeholdning med 120 mio. SEK efter frasalget af en ejerandel i Companion Medical ved Medtronics overtagelse af virksomheden. Det betyder, at finansieringen, frem til der landes en partneraftale for DIMAYD-vaccinen, nu ser ud til at være fyldestgørende, og vi ser derfor kun en meget begrænset risiko for yderligere kapitalrejsning, hvis partner-processen mod forventning trækker i langdrag.

Hvor vi tidligere valgte at ”straffe” Diamyd for virksomhedens historie med kuldsejlede forsøg, vælger vi denne gang at lade tvivlen komme selskabet til gode, og vi tillægger arbitrært cirka 500 mio. SEK til pipeline-værdien og hæver på den baggrund vores kursmål samlet set til 40 SEK.

Da aktiekursen befinder sig et niveau lige omkring 60 SEK, ser vi altså stadig et stort negativt potentiale. Vi ønsker ikke at fremstå som notorisk negative i forhold til udviklingen hos Diamyd Medical, som vi egentlig finder imponerende. Men på trods heraf, og selvom ledelsen fremstår som meget kompetente, mener vi alligevel, at den nuværende markedsværdi på 4-5 mia. SEK ikke kan forsvares på dette fortsat relativt tidlige stadie af virksomhedens udvikling.

Selv i et ”bluesky” scenarie, hvor DIAMYD-vaccinen rent faktisk rammer markedet og bliver brugt af hver anden DR3-DQ2 positive type-I diabetiker, ser vi ikke en højere vaccine-værdi end cirka 50 SEK per aktie, hvis royalty-satsen vel at mærke er på 15%. Derfor kan vi endnu en gang ikke gøre andet end at udstikke en ny salgsanbefaling til trods for vores ihærdige forsøg på at vaske tavlen ren.

David Mygind

Kurs på anbefalingstidspunkt: 63 SEK

Kursmål: 40 SEK

Analysedato: 23. september 2020

Vær et skridt foran

Få unik indsigt i de vigtigste erhvervsbegivenheder og dybdegående analyser, så du som investor, rådgiver og topleder kan handle proaktivt og kapitalisere på ændringer.

Første måned

1 kr.

Herefter 299 kr. om måneden

Allerede abonnent? Log ind her

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Del på print

[postviewcount]

Formue

ØU Trader: Porteføljen fortsætter opad, slutter ugen i + 36% i 2020

Økonomisk Ugebrevs Portefølje ligger for 2020 aktuelt med et afkast på 36,0% – mod Copenhagen Benchmark på 30,6%. Altså 5,4 procentpoint bedre end benchmark. Den sidste del af porteføljens…
Samfundsansvar
Nordisk pensionssektor en af de mest transparente i EU
Samfundsansvar
Usikkerhed om EU Green Deal gift for Rockwools potentiale
Samfundsansvar
Intelligent skideballe til erhvervslivets CSR-indsatser
Samfundsansvar
Klimaplan skaber tvivl om aftale med Aalborg Portland
Samfundsansvar
EU Ombudskvinde: Kommissionen fejlede ved at hyre BlackRock som ESG-rådgiver
Finans
Genetablerede KPMG kan snart være tilbage i dansk Big Four
Finans
Store revisionshuse får flere kunder, trods øget fravalg af revision
Finans
Ekspertforslag: Sådan undgås skæve værdier på pensionssektorens alternativer
Finans
Hvornår løber Waturus pengekasse tom?
Samfundsansvar
Regeringens udspil til Grøn Skatterefom
Finans
Parken høster stort skjult sommerhus-guldæg næste år
Samfundsansvar
Podcast fra P4: ØU-redaktør om ny database for kontroversielle investeringer
Formue
Langers Skarpe Aktietips: Nu skal man tænke både kortsigtet og langsigtet
Samfundsansvar
Nasdaq køber firma til afsløring af finansiel kriminalitet og hvidvask

Seneste nyt

Finans
Slemme røde tal i Vækstfondens ventureportefølje
Samfundsansvar
EU-strategi for vedvarende offshoreenergi
Ledelse
Andelen af kvindelige ledere vokser, men ikke i topledelsen
Samfundsansvar
Kun et dansk selskab på nyt Dow Jones Sustainability Index
Samfundsansvar

ATP skærper investeringsstrategi overfor kulindustri

ATP er én af seks danske investorer på den tyske NGO Urgewalds nyopdaterede Coal Exit List, som kortlægger store investorers exitpolitik fra kulinvesteringer. ATP strammede i foråret sin eksklusionspolitik…

Aktuel artikelserie

Trænger First North vækstbørsen til en opstramning?

Chefredaktør Morten W. Langer har i en artikelserie påpeget en stribe huller i NasdaqOMX’s arbejde med at skabe en dansk vækstbørs, investorerne kan have tillid til. Selskaber som Conferize og NPinvestor har fra start været baseret på ekstremt svage forretningsmodeller og overvurderede værdiansættelser. Aktuelt viser sagen om Waturu, at institutionen med Certified Advisors ikke fungerer godt nok, når det gælder sikring af fyldestgørende information til investorerne. Baggrunden for ØU’s fokus på First North er, at en velfungerende dansk vækstbørs er samfundsmæssig vigtig som formidler af risikovillig kapital til små vækstvirksomheder.

Andre artikelserier

Dilemmaer i det aktive ejerskab
Finansiering af den grønne omstilling
Sustainable Finance: Nye spilleregler for den finansielle sektor
Nye krav til bestyrelsen i kølvandet på Coronakrisen
Hvilke strategier sikrer den bedre performance under coronakrisen?
Den danske banksektors lange vej mod konsolidering?
Ledelse
Kapitalismen skal tæmmes, ikke slås ihjel
Formue
Børshandel startet i Huscompagniet: Emissionsbanker holder hånden under aktien
Samfundsansvar
Analyse: ESG ratings forvirrer investorer om reel bæredygtighed
Formue
Aktieanalyse: Spirende optimisme hos Novo Nordisk
Finans
Qudos: Aarhusianske finansfolk stod bag kæmpe forsikringskonkurs med milliardtab
Samfundsansvar
Investeringsdirektør i PFA: Med Joe Bidens valgsejr i USA vil den grønne transformation tage fart
Finans
Optræk til stærkt comeback til SAS, efter mere corona
Finans
HusCompagniet klemmer citronen med slap vækststrategi
Formue
S&P Future: Så kom startsignalet til det næste aktierally
Samfundsansvar
ATP kræver mere specifikke skattepolitikker af virksomheder
Formue
MSCI: Europæiske aktier har givet minus 5% i afkast i år, Danmark +30%
Samfundsansvar
Investorer opfordrer europæiske virksomheder til at vise ‘manglende’ klimaomkostninger
Samfundsansvar
Læger uden Grænser: Aftaler om vacciner skal lægges frem for offentligheden
Ledelse
En verden til forskel: 20 år med god selskabsledelse

Seneste nyt

Formue
Finanshus går mod uberbullish udsigt: “Reopning Rotation Story is bearish”
Formue
S&P Future står foran megastærkt aktierally – eller en flad udvikling med rotation

Mest læste

Få dit daglige nyhedsoverblik i din indbakke

Seneste rapporter fra eksterne rådgivere

EU-Domstolen: TV2 skal betale ulovligheds­renter for statsstøtte
Har du styr på din prismarkedsføring til Black Friday?
Aftale på plads: Lagerbeskatning af løbende avancer for ejendomsselskaber indføres
Dybdegående og original 
journalistik siden 1994

Økonomisk Ugebrev har i mere end 25 år leveret indsigtsfuld og dagsordensættende journalistik og analyser til læserne og den brede offentlighed. 

Vi tager ansvar for vores indhold og er tilmeldt:

KONTAKT

Telefonisk henvendelse: 70 23 40 10
Telefonerne er åbne alle hverdage fra: 10-15

Skriv til os på: [email protected]
Vi bestræber os på at besvare henvendelser indenfor 24 timer.

Økonomisk Ugebrev A/S
CVR-nr.: 31760623
Sundkaj 125, 3. sal
Nordhavn 2150

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank

 

Log ind

[iteras-paywall-login paywallid="qwerty123"]
X