Life Science

Life Science Investor Konference 22. september 2021 i Symbion

Steen Albrechtsen

mandag 27. september 2021 kl. 13:00

Så er vores investeringskonferencer startet op igen efter sommerferien, og vi takker for det fine fremmøde til onsdagens konference, der bød på spændende selskabspræsentationer og ikke mindst et tankevækkende oplæg om FN’s verdensmål og klodens fremtid. Alle indlæg vil kunne genses på de angive links, ligesom præsentationerne kan downloades i pdf-format via følgende link .

Programmet så ud som følger:
14:00-14:05: Velkomst v/ Økonomisk Ugebrev

14:05-14:25: ”What does the sustainability agenda mean for life science and health care?”, v/ Professor Katherine Richardson 

14:35-15.05: Immunovia v/Hans Christian Pedersen, VP

15:05-15:10: Strække ben pause

15:10-15:40: Saniona v/Jørgen Drejer, CSO

15:50-16:20: Cantargia v/Göran Forsberg, CEO

16:30-16:45: Pause + kaffe, vand og sandwich

16:45-17:15: Virogates v/Jakob Knudsen, CEO

17:25-17:55: Expres2ion Biotechnologies v/Bent U. Frandsen, CEO

17:55-18.00: Afrunding

FN’s verdensmål og Life Science
Dagen startede med et indspark fra professor ved Københavns Universitet, Katherine Richardson om FN’s verdensmål og deres relation til Life Science sektoren. Perspektivet på verdensmålene som en erkendelse af, at jordens ressourcer er begrænsede, var interessant og tankevækkende. Relationerne og interaktionerne mellem de enkelte verdensmål gav ligeledes stof til eftertanke og lige under overfladen lå en kraftig opfordring til, at alle må tage ansvar for klodens fremtid og ressourcer. For at det hele skal lykkes kræves det også, at man undgår silotænkning og suboptimering. Det er naturligt, at selskaber fokuserer på de verdensmål, der er indenfor rækkevidde, men det kan få en utilsigtet effekt på andre verdensmål. I modsætning til, hvad man måske intuitivt skulle tro, er der faktisk en stor håndfuld af verdensmålene, hvor tendensen i øjeblikket går i den forkerte retning.

Specifikt for Life Science sektoren er plastforbruget og udslippet af CO2 to af de store udfordringer. Se indlægget her og bliv klogere på de 17 verdensmål.

Immunovia har sat salget i gang
Fra Immunovia præsenterede VP Hans Christian Pedersen, Vice President of Strategy and Business Development, med særlig fokus på den netop igangsatte lancering af IMMray PanCan-d test til detektion af bugspytkirtelkræft. Netop denne er en af de dødeligste kræftformer, hvor behandlingsmulighederne i dag fortsat er begrænsede og i særdeleshed svære, når kræften bliver opdaget sent.

Det er en vanskelig kræftform at diagnosticere, og når den først når at udvikle sig til stadie 3 eller 4, er median-levetiden kun 4,6 mdr. og 5 års overlevelsen ligger på 5%. Ca. 80% bliver først diagnosticeret i stadie 3 eller 4, og heri ligger den helt oplagte markedsmulighed, for der er en verden til forskel for patienten ved at opdage den i stadie 1 eller 2. Her er det muligt at lave kirurgiske indgreb, og det løfter overlevelsesraten på 5 års sigt til 50%. Det anslås, at der dør ca. 60.000 mennesker om året i USA af bugspytkirtelkræft.

Det kommercielle salg er nu skudt i gang i august måned, og fokus er i første omgang på de første patienter i højrisikogruppen med risiko for arvelighed. Denne gruppe omfatter omkring 315-350.000 personer, og det er forventningen, at der skal testes 2 gange om året.

Se mere om Immunovia og de kommende års planer for lanceringen af cancer-testen med og uden tilskud/forsikringsdækning i videoen.

Saniona skalerer op i USA
CSO og medstifter Jørgen Drejer fra Saniona kunne ikke i sit indlæg kaste nyt lys over udfordringerne i Mexico, hvor det trækker ud med partneren Medix’ regulatoriske godkendelse af fedmemidlet Tesonfensine. Medix har haft interaktioner med myndighederne henover sommeren, hvor der er blevet rejst yderligere spørgsmål til Tesofensine. Det er uklart, hvor lang tids forsinkelse, der kommer oveni den allerede forsinkede godkendelsesproces. Der var planer om en ansøgning i Argentina også – på basis af en godkendelse i Mexico, men denne er på hold, indtil Mexico er afklaret (dvs. godkendt).

Halvårsregnskabet viste tydeligt, at der er skruet op for organisationen i USA, hvor størstedelen af nyansættelserne er sket. På ledelsesniveau sidder 8 ud af 9 i topledelsen nu i USA, og det er på den baggrund intet under, at udgiftssiden er eksploderet til 190 mio. SEK i 1. halvår. Med ansættelsen af Rami Levin som CEO blev skridtet taget til en internationalisering, og selskabet må i dag siges at have løftet sig et niveau eller to, og har dermed gjort sig mere synlig og attraktiv overfor en ny og større gruppe af primært amerikanske investorer. En selvstændig børsnotering i USA bør være det naturlige næste skridt, og selvom der ikke blev sat ord på timingen, så vurderer vi, at der ikke kan være langt igen. Det er efterhånden 12 mdr. siden, at planerne blev fremlagt, og de primært amerikanske investorer synes klar til at tage skridtet videre.

Se den fulde præsentation på linket her

Cantargia i bred cancersatsning
CEO Göran Forsberg præsenterede Cantargia og opdaterede på udviklingen, siden han besøgte vores konference sidste gang i september måned 2020. Et besøg, der i øvrigt dengang blev skudt i gang med en god nyhed med opdaterede data fra et af selskabets cancerstudier. Dengang var det startskuddet til en meget flot kursudvikling henover efteråret, der toppede i december måned omkring 70 SEK og med en stor kapitaludvidelse på 560 mio. SEK. Kursudviklingen i år har langt fra været imponerende, og aktiekursen ligger faktisk nu lavere, end det var tilfældet ved besøget sidste år.

Göran Forsberg kunne denne gang ikke indlede med gode data som sidste gang. Til gengæld kunne han overraske med umiddelbart efter sit indlæg at udsende en meddelelse om modtagelse af Orphan Drug Designation. Det gav genlyd i aktiekursen som steg over 20% til kurs 24 SEK.

Det stod klart i indlægget, at Cantargia det seneste år har udvidet sin studiepipeline betydeligt. Den førende lægemiddelkandidat CAN04 (nadunolimab) afprøves nu i en lang række studier i flere forskellige kræftformer. Det er fortsat primært fase 1 studier, men de mange shots-on-goal øger alt andet lige sandsynligheden for, at man finder 1 eller flere indikationer med solid effekt. Fortsat er man længst fremme med bugspytkirtelkræft og visse typer af lungekræft, men også brystkræft, tarmkræft og solide tumorer er nu ved at blive undersøgt i kliniske studier eller på vej til det.

En af årsagerne til årets store fald var de første fase 3 data fra Novartis i foråret indenfor lungekræft med lægemiddelkandidaten canakinumab, som på nogle områder kan minde om CAN04.

Virkningsmekanismen synes ikke være så bred som CAN04, men som reference er stoffet vigtigt. Det første studie floppede, men det var modificerende, at der var tale om de mest syge patienter. Senere i år kommer der data fra senfase studier i mindre syge patienter, og det bør øge sandsynligheden for, at canakimumab kan vise bedre data og statistisk signifikans. Sker det, bør det også være positivt for Cantargia, og det er muligvis 2. halvårs vigtigste begivenhed for Cantargia aktien.

Se hele præsentationen og bliv opdateret på Cantargias investeringscase her

Virogates – i næste måned afgøres SOBI’s covid-satsning
Fra Virogates præsenterede CEO Jakob Knudsen. Han gentog, at man stadig har som mål at drive selskabet i plus eller cash neutralt drift med den nuværende kassebeholdning, som stammer fra børsnoteringen. Vi lagde dog mærke til, at han også noterede, at det selvfølgelig ikke udelukkede, at man kunne komme til markedet, hvis det gav mening. F.eks. vil det kræve mere kapital, hvis man vil ind på det amerikanske marked. Det kræver dog amerikanske studier, og status på disse er pt. ukendt – det blev i hvert fald ikke oplyst.

Selskabet arbejder fortsat på at komme ind i rutinediagnostikken på de europæiske skadestuer. 1. halvår udviste en pæn vækst, men det var også en funktion af, at 1. halvår sidste år nok var lidt underdrejet. Det er i hvert fald værd at notere, at omsætningen i 2. kvartal på ca. 1,8 mio. DKK lå en smule lavere end omsætningen i 1. kvartal. Ifølge CEO er det endnu for tidligt at tale om sæsonudsving, men det er oplagt, at f.eks. sommermånederne kan have et lavere aktivitetsniveau.

Aktuel status er, at man er i rutinediagnostikken på 12 hospitaler, mens man ikke længere sætter præcist tal på, hvor mange hospitaler der er i testforløb / i pipelinen.

Selskabets point-of-care satsning, som man i foråret fortalte ville blive forsinket, forventes nu at blive klar i 2. halvår 2021. Det er en fingerprick-test, og på sigt skal den bl.a. ud til de praktiserende læger.

Det, som tiltrækker mest fokus pt., er naturligvis det fortsat u-formaliserede samarbejde med SOBI omkring den mulige covid-19 behandling med SOBI’s anakinra, som gives til covid-19 patienter, der udvælges med en suPAR-test. SOBI har indsendt ansøgning om godkendelse, og det forventes, at EMA’s CHMP-komite vil give sin anbefaling på deres oktobermøde d. 11-14. oktober. Herefter vil EU-kommissionen sandsynligvis ganske hurtigt give den formelle godkendelse.

Selvom der ikke (endnu) er noget formaliseret samarbejde mellem SOBI og Virogates, er der fællesmøder, hvor kommerciel lancering og udrulning er på agendaen. Da anakinra forventeligt godkendes med en suPAR-test som en del af diagnosticeringen, er det naturligvis nødvendigt, at hospitaler, der skal behandle med anakinra, også har suPAR-tests på lager. Det direkte mersalg fra SOBI-processen anser vi stadig som ubetydelig, mens effekten af et større kendskab til suPAR nok er den egentlige præmie.

Se den fulde præsentation på linket her

ExpreS2ion Biotechnologies
For ExpreS2ion præsenterede CEO Bent U. Frandsen og ovenpå den seneste fremdrift fra Bavarian Nordic på covid-vaccinefronten, var humøret ganske højt. Helt som forventeligt var det meget begrænset, hvad der kunne siges om covid-vaccinen, da dennes skæbne nu ligger i hænderne på Bavarian Nordic. Ovenpå udnyttelsen af tegningsoptionerne TO4 og den forventelige udnyttelse af TO5 (udfaldet blev offentliggjort torsdag med 97% udnyttelse) er selskabet nu velkapitaliseret og kan fokusere på at drive den nye brystkræftvaccine frem i den kliniske udvikling. Planerne lige nu indikerer, at vaccinen nok først er klar til kliniske udvikling i starten af 2023. Herefter åbner vinduet for en licensaftale eller partnerskab, som kan bringe vaccinen tættere på det markedspotentiale, der anslås til at være på over 10 mia. EUR.

Der er således et stykke vej endnu, før fokus for alvor vil flytte sig fra covid-projektet og over til de øvrige projekter i pipelinen. I den forbindelse var det ganske interessante tal omkring værdien af covid-projektet, som CEO fremlagde. Værdien af covid-projektet til ExpreS2ion var beregnet med udgangspunkt i forudsætningerne i Bavarian-analytikerrapporter fra Danske Bank, Nordea og Carnegie, og værdiintervallerne lå for alles vedkommende over den aktuelle børsværdi af ExpreS2ion på ca. 1,5 mia. SEK.

Se tallene i den fulde præsentation af selskabet her

Vær et skridt foran

Få unik indsigt i de vigtigste erhvervsbegivenheder og dybdegående analyser, så du som investor, rådgiver og topleder kan handle proaktivt og kapitalisere på ændringer.

Første måned

1 kr.

Herefter 299 kr. om måneden

Allerede abonnent? Log ind her

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Del på print

[postviewcount]

Relaterede nyheder

Jobannoncer

Heimstaden residential real estate company – Are you our new Head of Valuation?
To Controllere til Nature Energy
Ambitiøs medarbejder til Vejdirektoratets budgetenhed
Dansk Energi søger økonom til at arbejde med den grønne omstilling
Head of Group Finance til DLF Seeds A/S
Økonom til tilsynet med SIFI-banker
Finanstilsynet søger Økonom til Økonomisk Sekretariat I Finanstilsynet
Bygningsstyrelsen søger økonom med IT-flair og interesse for at arbejde med økonomistyring i en kompleks økonomistruktur
Vi søger yderligere en produktionsmedarbejder til hovedkontoret i Ringkjøbing Landbobank
Finanstilsynet søger vicekontorchef til tilsyn med banker
Vil du være med til at styrke forbrugerbeskyttelsen?
Plesner søger økonom til Team EU & Competition
Controller til økonomistyring og administration af grønne puljer
Energinet A/S søger afdelingsleder for forretningsstøtte & udvikling
Fjernvarmens analysecenter, Grøn Energi, søger to konsulenter til analyser af grøn omstilling
Konsulenter og Managers til EY’s Financial Accounting Advisory Services-afdeling
Ringkjøbing Landbobank søger erhvervsrådgiver til Viborg
Analytisk økonom til udvikling, overvågning og regulering af elmarkederne
Energinet søger forretningsudvikler med fokus på innovationsprocesser
Nordjyske Bank søger en erfaren privatrådgiver til Sæby
Forsyningstilsynet søger stærke økonomer til udviklingen af ny økonomisk regulering af energivirksomheder
Ringkjøbing Landbobank søger erhvervsrådgiver til Herning
Økonom til regulering til fordel for den grønne omstilling

Mere fra ØU Life Science

Seneste nyt

Langers skarpe

af Morten W. Langer
af Morten W. Langer
Seneste indlæg

Mest læste

Få dit daglige nyhedsoverblik i din indbakke

Seneste rapporter fra eksterne rådgivere

Dybdegående og original 
journalistik siden 1994

Økonomisk Ugebrev har i mere end 25 år leveret indsigtsfuld og dagsordensættende journalistik og analyser til læserne og den brede offentlighed. 

Vi tager ansvar for vores indhold og er tilmeldt:

OM ØU

Log ind

KONTAKT

Telefonisk henvendelse: 70 23 40 10
Telefonerne er åbne alle hverdage fra: 10-15
Salgschef: Sidsel Bogh

Skriv til os på: kontakt@ugebrev.dk.
Vi bestræber os på at besvare henvendelser indenfor 24 timer.

Økonomisk Ugebrev A/S
CVR-nr.: 31760623
Forbindelsesvej 12, 2. tv
2100 København Ø

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank

 

Log ind

[iteras-paywall-login paywallid="qwerty123"]