Life Science

Orexo kursfald på 40% giver købsmulighed

Lars Hatholt

fredag 28. august 2020 kl. 13:29

Den seneste tid har Orexo-aktien mistet 40% og det kan i en vis udstrækning tilskrives et par dårlige nyheder. Vi mener imidlertid ikke, at investeringscasen har ændret sig fundamentalt, hvor indtjeningen fra Zubsolv med en bruttomargin på 50% investeres i udvikling og markedsføring af nye produkter, herunder digitale terapiprodukter. Selvom der ikke er udsigt til afgørende kurstriggere på den korte bane, løfter vi anbefalingen fra Neutral til Køb.

De dårlige nyheder tæller bl.a. FDA’s stævning af nogle ansatte i USA, og Sun Pharma’s FDA-ansøgning om godkendelse af et Zubsolv generika. Dertil kommer de negative påvirkninger fra Covid-19 på Zubsolv-salget.

Zubsolv salget under pres i 2. kvartal
Omsætningen faldt i 2. kvartal med 11%. Mens Zubsolv salget ikke var berørt af Covid-19 i 1. kvartal har det til gengæld været tilfældet i 2. kvartal, som vi i øvrigt påpegede i vores opdatering i maj måned som en risikofaktor, hvis Covid-19 pandemien trak i langdrag i USA. Orexos’ lægemiddelkonsulenter har således været henvist til virtuelt salg og markedsføring uden mulighed for fysiske besøg hos lægerne i 2. kvartal.

Det amerikanske marked for behandling af opioid-afhængighed er dog fortsat i vækst drevet af refusionssegmentet inkl. Medicaid/Medicare, mens det øvrige marked har været under pres pga. den større arbejdsløshed, hvor patienterne enten køber et billigere generikaprodukt eller afstår fra behandling.

Væksten på det amerikanske marked 2. kvartal for opioidafhængighedsprodukter var solid med 15% sammenlignet med samme kvartal sidste år. Vi har indkalkuleret en begrænset risiko for generikakonkurrence, som reducerer Zubsolv-estimaterne marginalt. Vi forventer fortsat, at Zubsolv salget bliver understøttet af markedsvæksten i USA pga. opioidkrisen, men at markedsandelen vil falde til 2,3% i 2030 svarende til en halvering.

Stævninger og kopirisiko
Uden personspecifikke oplysninger er nogle af de ansatte i Orexo blevet stævnet af de amerikanske sundhedsmyndigheder FDA.

Orexo havde i forbindelse med 2. kvartalsregnskabets telefonkonference ikke kendskab til søgsmålets detaljer, men er blevet afkrævet forskellig information af FDA. Det blev på samme telefonkonference oplyst, at Orexos amerikanske ledelse ikke er omfattet af stævningen.

Det er ikke første gang at selskaber i branchen er blevet sagsøgt i USA. Det gælder eksempelvis konkurrenten Indivior. Sagen kan evt. munde ud i en bøde, men formentlig ikke en af slagsen som får væsentlige konsekvenser for Orexos finanser. I august modtog Orexo endvidere meddelelse fra Sun Pharma om, at Sun Pharma har ansøgt FDA om godkendelse af et Zubsolv kopipræparat. Sun Pharma udfordrer dermed Orexos 5 patenter, der dækker periode fra december 2027 til september 2032. Orexo har dog tidligere haft lignende sager, senest i 2018 i en retstvist med Actavis, som Orexo vandt, og Orexo vil formentlig også kunne forsvare sine patenter i denne omgang.

Orexo satser på digital terapi
Orexo har tre produkter indenfor nyere satsningsområde digital terapi. OXD01 (opioid misbrug) er i udvikling, mens deprexis (depression) og vorvida (alkoholmisbrug) er i lanceringsfasen og OXD01 planlægges lanceret i 4. kvartal i år. Produkterne muliggør, at patienter med misbrugsproblemer kan blive delvis selvhjulpne i behandlingen.

Orexo satser stort på digital terapi, og det har da også interessante perspektiver. Selskabet har således omkostninger med de digitale terapiprodukter som kan annualiseres til ca. 200 mio. SEK, der primært går til markedsføring og salgskampagner.

Satsningen er dog ikke uden udfordringer. Det er tale om et umodent marked i den tidlige fase. Det betyder bl.a., at der ikke er etablerede standarder og procedurer for ordinering samt finansierings- og tilskudsordninger på den type produkter, som det er tilfældet med medicin. Valget af pris- og betalingsmodellen på området er af stor betydning for Orexos mulighed for succes på området.

Orexo fokuserer pt. på to betalingsmodeller. Den ene er den traditionelle model med tilskudsordninger via forsikringsselskaber og virksomheder. Den anden er en rammeordning, hvor Orexo indgår en rammeaftale for benyttelse af produkterne med forsikringsselskaber og institutionelle sundhedsudbydere. Til september vil Orexo derudover udarbejde en løsning med kontantbetaling. Satsningen på de digitale produkter virker lovende ikke mindst i forbindelse med sundhedskriser som den nuværende Covid-19 pandemi med behov for virtuel distancebehandling. Orexo forventer, at deprexis kan nå en omsætning på 150-225 mio. USD og vorvida en omsætning på 120-200 mio. USD.

Teknologien er skalerbar og vil derfor gradvist kunne udbygges til andre terapiformål. Teknologiens kommercielle potentiale er imidlertid noget usikkert. Dels er der som sagt tale om et uopdyrket område, dels er spørgsmålet om Orexo og samarbejdspartneren Gaia, som er ansvarlig den teknologiske infrastruktur, har de finansielle muskler til at udnytte teknologiens potentiale? Orexo er nu i gang med at banke på dørene hos potentielle kunder og i de næste 6-12 måneder får vi en indikation på de digitale terapiprodukters potentiale.

Vi opjusterer estimatet på 2030 salget af de digitale terapiprodukter vorvida og deprexis fra 500 mil. SEK til 1.000 mil. SEK, som dermed fortsat ligger noget lavere end Orexos forventninger. Det betyder, at de digitale terapiprodukter inkl. OXD01 estimeres til at udgøre 50% af Orexos omsætning i 2030. Med det højere omsætningsestimat får estimaterne på omkostningerne til salg og markedsføring også et løft i 2020 og de efterfølgende år. Med selskabets guidance på omkostningerne i 2020 på 750 mio. SEK til 800 mio. SEK hæves OPEX-2020 estimatet med 15% til 770 mio. SEK.

Købsanbefaling og målkurs på 90 SEK
Orexo er med satsningen på digitale terapiprodukter en speciel biotek-investeringscase. Produkternes kommercielle potentiale er som sagt behæftet med stor usikkerhed. Vigtigste kurstriggere er udviklingen i salget af vorvida og deprexis. Det langsigtede vækstpotentiale underbygges af fremdriften i de tidlige fire kliniske fase 1 projekter. Et evt. fortsat pres på Zubsolv salget pga. Covid-19 er en risikofaktor. Også et evt. juridisk slagsmål med Sun Pharma kan presse aktiekursen.

DCF fair value løftes fra 88 SEK pr. aktie til 112 SEK pr. aktie i basisscenariet. Orexo står til en markant vækst i indtjeningen i de kommende år. Med EPS-2024 på 17,5 og en forward P/E-2025 på 2,9 betyder det – under antagelse af en fair P/E-2024 værdi på 15, at aktien har potentiale til en 5 dobling på 4 års sigt.

Vi fastholder 12 måneders målkursen på 90 SEK og hæver anbefalingen fra Neutral til KØB efter det markante kursfald med forbehold for et evt. langvarigt juridisk slagsmål med Sun Pharma.

Lars Hatholt

Kurs på analysetidspunkt: 48,90 SEK

Kursmål: 90 SEK (12 mdr.)

Analysedato:  26. august 2020

Vær et skridt foran

Få unik indsigt i de vigtigste erhvervsbegivenheder og dybdegående analyser, så du som investor, rådgiver og topleder kan handle proaktivt og kapitalisere på ændringer.

Første måned

1 kr.

Herefter 299 kr. om måneden

Allerede abonnent? Log ind her

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Del på print

[postviewcount]

Formue

ØU Trader: Porteføljen fortsætter opad, slutter ugen i + 36% i 2020

Økonomisk Ugebrevs Portefølje ligger for 2020 aktuelt med et afkast på 36,0% – mod Copenhagen Benchmark på 30,6%. Altså 5,4 procentpoint bedre end benchmark. Den sidste del af porteføljens…
Samfundsansvar
Nordisk pensionssektor en af de mest transparente i EU
Samfundsansvar
Usikkerhed om EU Green Deal gift for Rockwools potentiale
Samfundsansvar
Intelligent skideballe til erhvervslivets CSR-indsatser
Samfundsansvar
Klimaplan skaber tvivl om aftale med Aalborg Portland
Samfundsansvar
EU Ombudskvinde: Kommissionen fejlede ved at hyre BlackRock som ESG-rådgiver
Finans
Genetablerede KPMG kan snart være tilbage i dansk Big Four
Finans
Store revisionshuse får flere kunder, trods øget fravalg af revision
Finans
Ekspertforslag: Sådan undgås skæve værdier på pensionssektorens alternativer
Finans
Hvornår løber Waturus pengekasse tom?
Samfundsansvar
Regeringens udspil til Grøn Skatterefom
Finans
Parken høster stort skjult sommerhus-guldæg næste år
Samfundsansvar
Podcast fra P4: ØU-redaktør om ny database for kontroversielle investeringer
Formue
Langers Skarpe Aktietips: Nu skal man tænke både kortsigtet og langsigtet
Samfundsansvar
Nasdaq køber firma til afsløring af finansiel kriminalitet og hvidvask

Seneste nyt

Finans
Slemme røde tal i Vækstfondens ventureportefølje
Samfundsansvar
EU-strategi for vedvarende offshoreenergi
Ledelse
Andelen af kvindelige ledere vokser, men ikke i topledelsen
Samfundsansvar
Kun et dansk selskab på nyt Dow Jones Sustainability Index
Samfundsansvar

ATP skærper investeringsstrategi overfor kulindustri

ATP er én af seks danske investorer på den tyske NGO Urgewalds nyopdaterede Coal Exit List, som kortlægger store investorers exitpolitik fra kulinvesteringer. ATP strammede i foråret sin eksklusionspolitik…

Aktuel artikelserie

Trænger First North vækstbørsen til en opstramning?

Chefredaktør Morten W. Langer har i en artikelserie påpeget en stribe huller i NasdaqOMX’s arbejde med at skabe en dansk vækstbørs, investorerne kan have tillid til. Selskaber som Conferize og NPinvestor har fra start været baseret på ekstremt svage forretningsmodeller og overvurderede værdiansættelser. Aktuelt viser sagen om Waturu, at institutionen med Certified Advisors ikke fungerer godt nok, når det gælder sikring af fyldestgørende information til investorerne. Baggrunden for ØU’s fokus på First North er, at en velfungerende dansk vækstbørs er samfundsmæssig vigtig som formidler af risikovillig kapital til små vækstvirksomheder.

Andre artikelserier

Dilemmaer i det aktive ejerskab
Finansiering af den grønne omstilling
Sustainable Finance: Nye spilleregler for den finansielle sektor
Nye krav til bestyrelsen i kølvandet på Coronakrisen
Hvilke strategier sikrer den bedre performance under coronakrisen?
Den danske banksektors lange vej mod konsolidering?
Ledelse
Kapitalismen skal tæmmes, ikke slås ihjel
Formue
Børshandel startet i Huscompagniet: Emissionsbanker holder hånden under aktien
Samfundsansvar
Analyse: ESG ratings forvirrer investorer om reel bæredygtighed
Formue
Aktieanalyse: Spirende optimisme hos Novo Nordisk
Finans
Qudos: Aarhusianske finansfolk stod bag kæmpe forsikringskonkurs med milliardtab
Samfundsansvar
Investeringsdirektør i PFA: Med Joe Bidens valgsejr i USA vil den grønne transformation tage fart
Finans
Optræk til stærkt comeback til SAS, efter mere corona
Finans
HusCompagniet klemmer citronen med slap vækststrategi
Formue
S&P Future: Så kom startsignalet til det næste aktierally
Samfundsansvar
ATP kræver mere specifikke skattepolitikker af virksomheder
Formue
MSCI: Europæiske aktier har givet minus 5% i afkast i år, Danmark +30%
Samfundsansvar
Investorer opfordrer europæiske virksomheder til at vise ‘manglende’ klimaomkostninger
Samfundsansvar
Læger uden Grænser: Aftaler om vacciner skal lægges frem for offentligheden
Ledelse
En verden til forskel: 20 år med god selskabsledelse

Seneste nyt

Formue
Finanshus går mod uberbullish udsigt: “Reopning Rotation Story is bearish”
Formue
S&P Future står foran megastærkt aktierally – eller en flad udvikling med rotation

Mest læste

Få dit daglige nyhedsoverblik i din indbakke

Seneste rapporter fra eksterne rådgivere

EU-Domstolen: TV2 skal betale ulovligheds­renter for statsstøtte
Har du styr på din prismarkedsføring til Black Friday?
Aftale på plads: Lagerbeskatning af løbende avancer for ejendomsselskaber indføres
Dybdegående og original 
journalistik siden 1994

Økonomisk Ugebrev har i mere end 25 år leveret indsigtsfuld og dagsordensættende journalistik og analyser til læserne og den brede offentlighed. 

Vi tager ansvar for vores indhold og er tilmeldt:

KONTAKT

Telefonisk henvendelse: 70 23 40 10
Telefonerne er åbne alle hverdage fra: 10-15

Skriv til os på: [email protected]
Vi bestræber os på at besvare henvendelser indenfor 24 timer.

Økonomisk Ugebrev A/S
CVR-nr.: 31760623
Sundkaj 125, 3. sal
Nordhavn 2150

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank

 

Log ind

[iteras-paywall-login paywallid="qwerty123"]
X