Life Science

Spekulation i Bavarians mulige covid-finansiering?

Steen Albrechtsen

fredag 09. oktober 2020 kl. 19:07

Trods en betydelig negativ effekt på rejsevaccinesalget og sandsynligvis også på RSV-projektet har covid-19 også skabt muligheder for Bavarian, som er hoppet med på vaccine-bølgen. Hvis alt går vel kan en vaccine være klar ultimo 2021. Udviklingen kræver dog stor ekstern finansiering (dvs. støttekroner) og den er muligvis nært forestående?

Det er lige over 6 mdr. siden, at Bavarian Nordic gennemførte den store emission på 2,7 mia. kr. som i særklasse må betegnes som uheldig timet. Den løb af stablen medio marts til en tegningskurs på 110 kr., hvilket modsvarede en massiv rabat i forhold til kursen blot få uger før. Emissionen var garanteret, og det betød at de to emissionsbanker kom til at hænge på aktier for næsten 1 mia. kr. Det gav initielt et kurspres på aktien, men da først Nordea og Citi var kommet af med aktierne begyndte opturen, som fortsatte helt op 200 kr. per aktie.

Vi skrev sidst i forbindelse med emissionen, at der var en udsigt til en særdeles interessant investeringscase, og det har indtil videre vist sig at holde stik, selvom vaccinesalget midlertidigt er på-virket. Vores lidt konservative kursmål på 150 kr. er allerede indfriet og med et trods alt noget roligere verdensbillede, roligere finansielle markeder end i marts måned og et indtog i covid-19-vaccineræset er det tid til at revurdere kursmålet.

Udviklingen i Bavarian tæller på den positive side fremdrift i den stepvise overtagelse af GSK-vaccinerne (salg og distribution), kommerciel og klinisk fremdrift i koppeforretningen og herunder en næsten færdig fabriksudvidelse. Sluttelig, men måske væsentligst for stemningen om aktien, finder vi Bavarians indtog i covid-19 vaccineræset via aftalen med AdaptVac, som børsnoterede ExpreS2ion er en del af sammen med et spinout fra Københavns Universitet.

På den negative side finder vi ikke overraskende også en række covid-19-effektier. De nyindkøbte GSK-vacciner er ramt betydeligt og det ser også ud til at opstarten af det store RSV fase 3 studie er udskudt. På telefonkonferencen i august ovenpå halvårsregnskabet havde CFO Henrik Juuel nærmest kun latter til overs for lanceringsplanerne for den egenudviklede abekoppevaccine (rejsevaccine), som også er underdrejet af covid-19. Sluttelig har særligt den faldende rejseaktivitet ramt den del af rabies-vaccinesalget, som er rejse-baseret, ligesom nedlukninger i nogle tilfælde næsten har umuliggjort adgangen til TBE-vaccination (centraleuropæisk hjernehindebetændelse) i sæsonen.

Der er håb om at den normale sæson er forlænget en smule, hvorved lidt af det tabte kan hentes hjem. Trods påvirkningen fra Covid-19 på GSK-vaccinesalget fastholdt Bavarian i halvårsregnskabet forventningen til helåret og opjusterede forventningen til kassebeholdningen ultimo 2020 med 150 mio. kr. til 1.500 mio. kr. med baggrund i fremdriften i den øvrige forretning.

Covid-19 vaccine tiltrækker sig opmærksomhed
Bavarian har via en partneraftale overtaget ansvaret for udviklingen af et covid-19 vaccineprojekt fra AdaptVac. AdaptVac har opnået finansiering til et fase 1 studie via en EU-ordning, men man ønsker at lave studiet om til et større kombineret fase 1/2 studie af hensyn til udviklingshastigheden. Med planlagt opstart i 4. kvartal kan data forventes allerede i 1. kvartal næ-ste år og med mulighed for fase 3 og efterfølgende regulatorisk godkendelse allerede 2. halvår 2021.

Det er en stram tidsplan og den videre udvikling frem til godkendelse vil løbe op i flere hundrede mio. USD, hvilket understreger nødvendigheden af ekstern finansiering. Den har man været i gang med at søge, men der er endnu ikke kommet nogen afklaring endnu. Den bør dog komme meget snart, hvis tidsplanen skal overholdes, og heri kan ligge en kurstrigger alene på baggrund af størrelsen af et muligt tilskud.

Vi havde egentligt forventet, at den amerikanske vej var mest oplagt i lyset af Bavarians mangeårige gode relationer med de amerikanske myndigheder. Noget tyder dog på, at finansieringen i hvert fald på helt kort sigt skal findes andre steder. Her var CEPI den mest profilerede mulighed på telefonkonferencen ved halvårsregnskabet, og som det ses af oversigten på linket, har CEPI bl.a. doneret næsten 400 mio. USD til både AstraZeneca’s og Novavax’ vaccineprojekter.

Tilsagn om funding til covid-19 vaccineprojektet kan (og skal) således være af en betydelig størrelse, og uanset om den måske kommer ad flere omgange og fra forskellige kilder bør det blive en kurstrigger for aktien, da det pludseligt for alvor sætter en covid-19 vaccine indenfor Bavarians rækkevidde.

Man må dog ikke glemme udviklingsrisikoen, for selvom ExpreS2ion var tidligt ude med projektet har der trods alt kun været gennemført prækliniske studier. I kulissen lurer risikoen selvfølgelig også for at man vil gå emissions-vejen for at delfinansiere udviklingen – det er ikke en vej vi vil påskønne, da vi har svært ved at se en værdi i projektet i den vinkel, fordi Expres2ion måske nok var tidligt ude med udviklingen allerede i januar-februar, men omvendt synes man nu dels at være et godt stykke efter tidsmæssigt og ikke mindst i konkurrence med en lang række andre udviklingsprojekter.

Det ligner en udsættelse af RSV fase 3
Bavarian fremhævede på telefonkonferencen, at man er gået i gang med at undersøge om RSV-studiet skal udsættes. Det primære forbehold er, at den øgede håndhygiejne, social afstand, m.m. har medført at prævalensen af influenza og lignende vira er faldet i den netop overståede influenza-sæ-son på den sydlige halvkugle, og at en lignende udvikling nordpå bestemt ikke er usandsynlig.

RSV-studiet var beregnet til at starte med vaccinationer i august 2021 forud for den næste RS-Virus ”sæson” (efteråret 2021). Hvis sæsonen bliver mild også i 2021, øges risikoen for, at man ikke med det planlagte studie kan vise statistisk signifikans. En lavere forekomst (/prævalens) af RSV vil kræve et betydeligt højere patientantal i studiet og dermed en betydelig stigning i omkostningerne, som pt. forventes på 40 mio. USD for første sæson med 6.000 deltagere og 50-70 mio. i den optionelle sæson 2 med 6-8.000 patienter.

Bavarian er ikke interesseret i et større studie og i vores øjne lugter det derfor meget af en udsættelse. Ikke mindst fordi beslutningen allerede skal tages indenfor ganske kort tid af hensyn til detailplanlægningen og indgåelse af de nødvendige kontrakter af fase 3 studiet. Beslutningen bliver dermed nu hvor mange faktorer vil pege i den gale retning, og derfor ligner det at studiet bliver for stort et sats, som verden ser ud pt.

Et sekundært, men ikke uvæsentligt forhold, er om sundhedssektoren overhovedet vil prioritere og afsætte de nødvendige ressourcer til et RSV-studie nu. Derudover indgår en række andre faktorer også i overvejelserne, og selvom det er svært at spå om efteråret 2021, så lugter det som sagt kraftigt af en udsættelse på mindst 1 år.

Koppevaccinerne
I år hentede Bavarian en ordre på op til 202 mio. usd, hvoraf størstedelen bliver eksekveret i år. Bavarian fremlagde fase 3 data fra den frysetørrede koppevaccine i august og forventer fulde data i 2021, som vil understøtte en ansøgning med godkendelse i 2022. Godkendelsen vil være vejen til at eksekvere den 299 mio. USD-aftale, der er indgået med de amerikanske myndigheder om leverance af 13 mio. doser af den frysetørrede koppevaccine i 2022-24. Dermed er der nu udsigt til fortsat indtjening fra koppeforretningen, som kan hjælpe med at finansiere f.eks. de store milepæle på op til 495 mio. euro der stadig udestår til GSK over de kommende år, heraf 50 mio. i år.

Aktien er intervalbundet
Aktien har de seneste 2 måneder ligget i et ganske snævert kursinterval mellem 190 kr. og 220 kr. og i vores øjne ligner det at en kommende nyhed om hel eller delvis finansiering af covid-19 projektet vil kunne sende aktien videre mod 250-260 DKK, som i øvrigt også var toppen inden corona og fortegningsemissionen ramte kursen. Omvendt vil en manglende ekstern finansiering når vi når november og/eller en emission sandsynligvis få os til revurdere kursmål og anbefaling. Det ligner allerede nu på kursen, at nogle spekulanter er ved at miste troen på at covid-19 vaccine-eventyr.

Derfor er vi med vores købsanbefaling også ovre i den klart mere spekulative ende af skalaen.

Vi sætter et lidt mere spekulativt kursmål på 250 kr. på 6 mdr. sigt, som dermed også dækker en mulig markedsspekulation forud for de første fase 1/2 vaccinedata og måske også selve data i 1. kvartal 2021. De næsten rene og mere profilerede covid-19 vaccine-aktier (f.eks. Inovio, Novavax, Moderna, m.m.) er spurtet afsted, og uden at de skal være 1:1 referencepunkter, så fortæller de om investorernes mod på at spekulere i en fremtidig vaccine.

Qua de nye aktier fra marts vil selskabet på kurs 250 DKK have en markedsværdi på henved 15 mia. DKK. Afhængig af Covid-19-projektets fremdrift ligner det en høj værdiansættelse med tanke på det lavere GSK-vaccinesalg, det sandsynligvis udskudte RSV-studie, og det komplicerede arbejde der fortsat udestår i 2022-23 med overførsel af produktionen fra GSK og de sideløbende milepælsbetalinger som vil sluge en del cash.

Inden årets udgang forventes i øvrigt også data fra fase 2 studiet med cancer-vaccinen BN-Brachyury, hvilket vi dog ser som en marginal event.

Steen Albrechtsen

Kurs på anbefalingstidspunkt: 192,00 DKK

Kursmål: 250,00 DKK (6 mdr.)

Analysedato: 7. oktober 2020

Vær et skridt foran

Få unik indsigt i de vigtigste erhvervsbegivenheder og dybdegående analyser, så du som investor, rådgiver og topleder kan handle proaktivt og kapitalisere på ændringer.

Første måned

1 kr.

Herefter 299 kr. om måneden

Allerede abonnent? Log ind her

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Del på print

[postviewcount]

Finans

PKA og PFA hemmeligholder afkast på verdens største vindmøllepark

Åbenheden og gennemsigtigheden er på retur i pensionsbranchen, der ellers i de seneste 20 år har arbejdet hårdt på at oplyse stadigt mere om ordninger og af­kastet på dem….
Finans
Børsprofessor: Certified Advisors på First North bør godkendes af Finanstilsynet
Samfundsansvar
ØU’s Klimabarometer: Det danske samfund i solid fremgang på klimahensyn
Finans
Bankekspert: Bankerne overkapitaliserede, ”sparer op” til kæmpeudbytter næste år
Samfundsansvar
Globale ESG-tendenser 2021: Fokus på virksomheders ESG risici og modstandsdygtighed overfor klimarisici, samt ESG effekter på obligationsmarkedet
Samfundsansvar
A.P. Møller Holding øjner gennembrud for grønne børsnoteringer
Aktieugebrevet Invest Logo
Formue
Investeringsfonden AktieUgebrevet Invest gav et afkast på 32 % i 2020
Formue
Norwegian afslører detaljer i redningsplan: Her er vores opdaterede kursmål
Samfundsansvar
AkademikerPension hæver barren for aktivt ejerskab
Formue
Bullish eksperter? Derfor får vi ikke et januar rally i år
Formue
Analytikerne udpeger her 43 danske udbytte-aktier i 2021
Finans
Venture: Nyt marked for salg af ejerandele med kæmperabat
Samfundsansvar
Sasja Beslik: Danske virksomheder langt fra Parisaftalens klimamål
Ledelse
Mærsk går enegang, udskyder grøn flådefornyelse og satser på cash flow
Finans
First North-rådgivere: De har haft succes, og de har haft fiasko

Seneste nyt

Samfundsansvar
Globale ESG-tendenser 2021: Investorenes dilemma, incitamentsordninger og nye EU-regler
Samfundsansvar
EU Sustainable Finance truer den danske ledelsesmodel
Samfundsansvar
Store forskelle i landes tilgang til grøn finanspolitik
Ledelse
Trends 2021: Danske Largecap lagde i 2020 byggeklodser til nye strategier
Formue

ØU Trader: Økonomisk Ugebrevs Portefølje slutter 2020 med +44%, 7%-point bedre end markedet

Økonomisk Ugebrevs Portefølje slutter 2020 med et afkast på 44 % – mod  afkastet i Copenhagen Benchmark på 36,9%. Altså godt syv procentpoint bedre end benchmark. Ca. 70 procent…

Aktuel artikelserie

KlimaBarometer for Dansk Økonomi

KlimaBarometeret er en konjunkturindikator, der følger bæredygtige udvikling i Danmark. Barometeret viser udviklingen på baggrund af tre underliggende indikatorer: 1: Bæredygtig Forbrugeradfærd, 2: Den Grønne Energiomstilling og 3: Investeringer i Klima og Miljø. Barometeret sammenlignes

Andre artikelserier

KlimaBarometer for Dansk Økonomi
ESG analyser
Sustainable Finance
Samfundsansvar
Pensionsselskaber har milliarder investeret i globale selskaber, som ignorerer klima
Finans
Rating: Her er vinderne blandt de 100 største unoterede selskaber
Ledelse
Erhvervslivets resultatskabere: Topchefer, vi lagde mærke til
Ledelse
MT Højgaard næsten i mål med turn around: Problemprojekter tæt på afviklet
Formue
Waturu ejere forsøger ny børsnotering, denne gang i Norge
Finans
Engelsk crowdfunding-platform på vej med seks danske startups
Ledelse
NYTÅRSBREV FRA CHEFREDAKTØREN: Vi skærper profilen og tilpasser os ny omverden
Samfundsansvar
Exxon offentliggør scope 3-emissioner for første gang
Ledelse
Få gratis adgang til Bestyrelsesguiden med 700 artikler om Praktisk Bestyrelsesarbejde
Formue
Langers Skarpe: Sådan gik det mine fem vinderaktier 2020, udpeget primo januar 2020
Ledelse
2021: Her er årets Temaer, Surveys og Kortlægninger i Økonomisk Ugebrev Ledelse
Finans
Temaer 2021: Her er årets temaer og brancheanalyser i ØU Finans
Samfundsansvar
2020 blev rekordår for bæredygtige fonde
Finans
Provinsbanker i fusionsspillet fik aktieplusser i 2020, stort set resten dykkede

Seneste nyt

Finans
Tema: Store skadesforsikrings selskaber smadrer de fleste mindre selskaber
Finans
Månedsstatus: Kapitalfonde køber op i højt tempo trods corona

Mest læste

Få dit daglige nyhedsoverblik i din indbakke

Seneste rapporter fra eksterne rådgivere

Hvordan skal erhvervsejendomme vurderes i fremtiden?
Fødevarestyrelsen påbegynder udbetalinger til minkavlerne – her er vores guide i forbindelse med den påbegyndende udbetaling
Ny normalvedtægt for ejerforeninger
Dybdegående og original 
journalistik siden 1994

Økonomisk Ugebrev har i mere end 25 år leveret indsigtsfuld og dagsordensættende journalistik og analyser til læserne og den brede offentlighed. 

Vi tager ansvar for vores indhold og er tilmeldt:

KONTAKT

Telefonisk henvendelse: 70 23 40 10
Telefonerne er åbne alle hverdage fra: 10-15

Skriv til os på: [email protected]
Vi bestræber os på at besvare henvendelser indenfor 24 timer.

Økonomisk Ugebrev A/S
CVR-nr.: 31760623
Sundkaj 125, 3. sal
Nordhavn 2150

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank

 

Log ind

[iteras-paywall-login paywallid="qwerty123"]
X