Samfundsansvar

Få overblik over europæisk klima- og energipolitik (vigtige begivenheder 2020-21)

Joachim Kattrup

søndag 18. oktober 2020 kl. 12:11

Denne tidslinje oprettet af Clean Energy Wire markerer vigtige europæiske energi- og klimarapporteringshændelser og -udviklinger. Overblikket inkluderer kortfattet baggrundsinformation om kommende begivenheder. 

2020

 

Dato15.-16. Oktober
BegivenhedDet Europæiske Råd
EmnePrimært fokus vil være på Brexit, men Kommissionens og Europa-Parlamentets klimamålsforslag 2030 vil også blive tacklet. Fra opfordringsbrevet fra Det Europæiske Råds præsident Charles Michel: “I løbet af middagen vil vi afholde en orienteringsdebat om, hvordan vi kan nå vores klimaambition. Sidste december blev vi enige om målet om et klimaneutralt EU inden 2050. Vi er nu nødt til at øge vores emissionsreduktionsmål for 2030 for at sikre, at vi kan nå denne ambition. Kommissionen har foreslået et nyt mål på mindst 55% inden 2030. Jeg vil gerne have, at vi fører en konstruktiv debat om emnet for at bane vejen for en aftale inden årets udgang. “
Tryk på kontaktBarend Leyts, Det Europæiske Råd

 

Dato22. oktober
BegivenhedØstpartnerskabsministermøde om miljø og klimaændringer
EmneOm eftermiddagen den 22. oktober 2020 finder den tredje konference med miljø- og klimaministre i østlige partnerskabslande (EaP), EU-medlemslande og EU-Kommissionen om miljø- og klimahandlinger sted i Luxembourg back-to-back med EU’s miljø Rådet den 23. oktober. EU-Kommissionen og det tyske EU-rådsformandskab organiserer sammen mødet. EaP blev lanceret i 2009 og har til formål at tilbyde EU’s østlige naboer Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Republikken Moldova og Ukraine en separat politisk ramme for tilnærmelse til EU-værdier og standarder uden udsigter til tiltrædelse af EU. Nøgleområder for samarbejde inkluderer miljø og klimaændringer.
Tryk på kontaktStephan Gabriel Haufe, German Council presidency

 

Dato23. oktober
BegivenhedMiljørådet
EmneI Luxembourg vil EU’s miljøministre tale om EU’s klimalov og 2030-målet. Rådet kan vedtage konklusioner med en politisk holdning – det er organet, der træffer den formelle beslutning, skønt stats- og regeringscheferne faktisk forventes at træffe beslutning om dette meget politiske spørgsmål, inden miljøministrene underskriver på deres næste møde i december. Dette ville så være medlemsstaternes forhandlingsposition for drøftelserne med Europa-Parlamentet og Kommissionen. Dette er et af fire årlige møder.
Tryk på kontaktKatharina Pausch-Homblé, Det Europæiske Råd ; Stephan Gabriel Haufe, det tyske råds formandskab

 

Dato10.-11. December
BegivenhedDet Europæiske Råd
EmneSkulle ledere ikke finde en aftale om at hæve klimamålet 2030 på forhånd, som sandsynligt , er dette møde sandsynligvis den sidste chance for at gøre det stadig inden udgangen af ​​2020. Det tyske rådsformandskab sagde, at det i det mindste ønskede en aftale mellem medlemsstaternes regeringer inden udgangen af ​​2020. Derudover har Kommissionen sagt, at den ønsker, at EU sender et klimahandlingssignal med opdaterede NDC’er (nationalt bestemte bidrag) til verdenssamfundet i god tid før COP26 i Glasgow og et nyt 2030-mål ville være et væsentligt element i det her.
Tryk på kontaktBarend Leyts, Det Europæiske Råd

 

Dato12. december
Begivenhed5-års jubilæum Parisaftale , global klimaevent af UK / FN
EmneFemårsdagen for dagen for, at hammeren faldt på FN’s klimakonference i Paris i 2015. Da COVID-19-pandemien har afbrudt planerne om at afholde det årlige internationale FN-klimamøde – kendt som COP – i år, FNs generalsekretær António Guterres og Det Forenede Kongeriges premierminister har meddelt, at de i stedet vil være vært for en “milepæl global begivenhed” den 12. december.
Tryk på kontaktUNFCCC

 

Dato17. december
BegivenhedMiljørådet
EmneHvis en beslutning om klimaloven og 2030-målet ikke allerede træffes i oktober, er dette møde endnu en chance for at gøre det. Dette er et af fire årlige møder.
Tryk på kontaktKatharina Pausch-Homblé, Det Europæiske Råd

 

DatoSlutningen af ​​2020> sandsynligvis udsat til 2021
Begivenhed6. topmøde i Den Afrikanske Union og Den Europæiske Union
EmneHvert tredje år samler AU-EU-topmødet EU og afrikanske ledere for at definere den fremtidige retning for samarbejde mellem de to kontinenter. På grund af COVID-19 vil topmødet sandsynligvis blive udsat til 2021 .
Tryk på kontaktBarend Leyts, Det Europæiske Råd

 

 

2021
DatoEngang i 2021 (tbc)
BegivenhedYderligere FN-klimaforhandlinger
EmneDe vigtigste FN-klimaorganer mødes normalt to gange om året – en gang i Bonn for at forberede den store FN-klimakonference og derefter forskellige steder. Medier rapporterede om mulige yderligere UNFCCC-klimaforhandlinger for at kompensere for tid og samtaler, der var tabt af coronaviruspandemien. Disse kan betyde, at EU ønsker så meget som muligt at gøre det på det tidspunkt at stå i spidsen for sin globale klimaindsats foran COP26 i Glasgow. En beslutning / dato er ikke sat.
Tryk på kontaktUNFCCC

 

Dato2021
BegivenhedStart of ordinary operation NordLink
EmneDen første direkte forbindelse mellem elmarkederne i Tyskland og Norge, den 623 kilometer lange 1.400 MW højspændings DC “NordLink” testes i øjeblikket. Det formodes at øge forsyningssikkerheden og muliggøre udveksling af vedvarende energi, især vandkraft og vindenergi, mellem de to lande. Testen af ​​samtrafikken fortsætter indtil december 2020, før NordLink sættes i fuld prøveversion. Almindelig drift starter i 2021. NordLink-projektet ejes 50 procent af den norske TSO Statnett og 50 procent af de tyske partnere TenneT og KfW .
Tryk på kontaktMathias FischerTenneT

 

Dato1. januar
BegivenhedBrexit – end of transition period
EmneMed forhandlingerne om en handelsaftale efter Brexit i balance i september 2020 er det uklart, hvordan Storbritanniens tilbagetrækning vil påvirke EU’s klima- og energipolitik efter 1. januar 2021, når overgangsperioden slutter. Nogle store ændringer er imidlertid allerede klare, såsom at Storbritannien er klar til at forlade EU’s emissionshandelssystem med planer om at oprette sit eget system. Samlet set har Storbritannien været blandt de mere ambitiøse lande med hensyn til reduktion af drivhusgasser , hvilket betyder, at andre nu bliver nødt til at gøre mere, hvis de overordnede mål forbliver de samme.
Tryk på kontaktDaniel Sheridan Ferrie, Europa-Kommissionen

 

Datojuni
BegivenhedEuropa-Kommissionen præsenterer udkast til lovgivning for at øge målet for 2030
EmneAt hæve klimamålet for 2030 kræver et sæt handlinger på tværs af alle sektorer i økonomien. Grundlæggende skal alle vigtige energi- og klimalovgivninger ændres, og Kommissionen planlægger at forelægge sit forslag i juni 2021. De lovgivninger, som Kommissionen vil gennemgå for at gennemføre denne øgede ambition, omfatter:  EU’s emissionshandelssystem ; den  byrdefordeling forordningen ; forordningen om  arealanvendelse, ændring af arealanvendelse og skovbrug ; den  energieffektivitetsdirektivet ; Det  direktiv om vedvarende energi ; og  CO2-emissionspræstationsstandarder for regulering af biler og varevogne. Som en del af denne proces vil Kommissionen gennemgå virkningerne på medlemslandene og overveje distributionsrelaterede spørgsmål. En vigtig overvejelse i denne sammenhæng vil være, hvordan indtægterne fra CO2-prisfastsættelse fordeles mellem medlemsstaterne og EU som egne ressourcer.
Tryk på kontaktTim McPhie, Europa-Kommissionen

 

Dato1. – 12. november
BegivenhedFN’s klimakonference COP 26
Emne Mange ser FN’s klimakonference COP26 i Glasgow i 2021 som den vigtigste COP (partskonferencen) siden 2015, da Paris-aftalen blev vedtaget. COP26 er blevet udsat i et år på grund af coronaviruspandemien. Således vil det nu finde sted efter ‘inden 2020’-fristen for mange komponenter i Parisaftalen , såsom levering af opdaterede nationalt bestemte bidrag (NDC’er). COP’er deltager normalt af nationale ministre og statsoverhoveder.
Tryk på kontaktUNFCCC

Alle tekster oprettet af Clean Energy Wire under en “Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)” . De kan kopieres, deles og gøres offentligt tilgængelige af brugere, så længe de giver passende kredit, giver et link til licensen og angiver, om der blev foretaget ændringer.

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Del på print

[postviewcount]

Formue

ØU Trader: Porteføljen fortsætter opad, slutter ugen i + 36% i 2020

Økonomisk Ugebrevs Portefølje ligger for 2020 aktuelt med et afkast på 36,0% – mod Copenhagen Benchmark på 30,6%. Altså 5,4 procentpoint bedre end benchmark. Den sidste del af porteføljens…
Samfundsansvar
Nordisk pensionssektor en af de mest transparente i EU
Samfundsansvar
Usikkerhed om EU Green Deal gift for Rockwools potentiale
Samfundsansvar
Intelligent skideballe til erhvervslivets CSR-indsatser
Samfundsansvar
Klimaplan skaber tvivl om aftale med Aalborg Portland
Samfundsansvar
EU Ombudskvinde: Kommissionen fejlede ved at hyre BlackRock som ESG-rådgiver
Finans
Genetablerede KPMG kan snart være tilbage i dansk Big Four
Finans
Store revisionshuse får flere kunder, trods øget fravalg af revision
Finans
Ekspertforslag: Sådan undgås skæve værdier på pensionssektorens alternativer
Finans
Hvornår løber Waturus pengekasse tom?
Samfundsansvar
Regeringens udspil til Grøn Skatterefom
Finans
Parken høster stort skjult sommerhus-guldæg næste år
Samfundsansvar
Podcast fra P4: ØU-redaktør om ny database for kontroversielle investeringer
Formue
Langers Skarpe Aktietips: Nu skal man tænke både kortsigtet og langsigtet
Samfundsansvar
Nasdaq køber firma til afsløring af finansiel kriminalitet og hvidvask

Seneste nyt

Finans
Slemme røde tal i Vækstfondens ventureportefølje
Samfundsansvar
EU-strategi for vedvarende offshoreenergi
Ledelse
Andelen af kvindelige ledere vokser, men ikke i topledelsen
Samfundsansvar
Kun et dansk selskab på nyt Dow Jones Sustainability Index
Samfundsansvar

ATP skærper investeringsstrategi overfor kulindustri

ATP er én af seks danske investorer på den tyske NGO Urgewalds nyopdaterede Coal Exit List, som kortlægger store investorers exitpolitik fra kulinvesteringer. ATP strammede i foråret sin eksklusionspolitik…

Aktuel artikelserie

Trænger First North vækstbørsen til en opstramning?

Chefredaktør Morten W. Langer har i en artikelserie påpeget en stribe huller i NasdaqOMX’s arbejde med at skabe en dansk vækstbørs, investorerne kan have tillid til. Selskaber som Conferize og NPinvestor har fra start været baseret på ekstremt svage forretningsmodeller og overvurderede værdiansættelser. Aktuelt viser sagen om Waturu, at institutionen med Certified Advisors ikke fungerer godt nok, når det gælder sikring af fyldestgørende information til investorerne. Baggrunden for ØU’s fokus på First North er, at en velfungerende dansk vækstbørs er samfundsmæssig vigtig som formidler af risikovillig kapital til små vækstvirksomheder.

Andre artikelserier

Dilemmaer i det aktive ejerskab
Finansiering af den grønne omstilling
Sustainable Finance: Nye spilleregler for den finansielle sektor
Nye krav til bestyrelsen i kølvandet på Coronakrisen
Hvilke strategier sikrer den bedre performance under coronakrisen?
Den danske banksektors lange vej mod konsolidering?
Ledelse
Kapitalismen skal tæmmes, ikke slås ihjel
Formue
Børshandel startet i Huscompagniet: Emissionsbanker holder hånden under aktien
Samfundsansvar
Analyse: ESG ratings forvirrer investorer om reel bæredygtighed
Formue
Aktieanalyse: Spirende optimisme hos Novo Nordisk
Finans
Qudos: Aarhusianske finansfolk stod bag kæmpe forsikringskonkurs med milliardtab
Samfundsansvar
Investeringsdirektør i PFA: Med Joe Bidens valgsejr i USA vil den grønne transformation tage fart
Finans
Optræk til stærkt comeback til SAS, efter mere corona
Finans
HusCompagniet klemmer citronen med slap vækststrategi
Formue
S&P Future: Så kom startsignalet til det næste aktierally
Samfundsansvar
ATP kræver mere specifikke skattepolitikker af virksomheder
Formue
MSCI: Europæiske aktier har givet minus 5% i afkast i år, Danmark +30%
Samfundsansvar
Investorer opfordrer europæiske virksomheder til at vise ‘manglende’ klimaomkostninger
Samfundsansvar
Læger uden Grænser: Aftaler om vacciner skal lægges frem for offentligheden
Ledelse
En verden til forskel: 20 år med god selskabsledelse

Seneste nyt

Formue
Finanshus går mod uberbullish udsigt: “Reopning Rotation Story is bearish”
Formue
S&P Future står foran megastærkt aktierally – eller en flad udvikling med rotation

Mest læste

Få dit daglige nyhedsoverblik i din indbakke

Seneste rapporter fra eksterne rådgivere

EU-Domstolen: TV2 skal betale ulovligheds­renter for statsstøtte
Har du styr på din prismarkedsføring til Black Friday?
Aftale på plads: Lagerbeskatning af løbende avancer for ejendomsselskaber indføres
Dybdegående og original 
journalistik siden 1994

Økonomisk Ugebrev har i mere end 25 år leveret indsigtsfuld og dagsordensættende journalistik og analyser til læserne og den brede offentlighed. 

Vi tager ansvar for vores indhold og er tilmeldt:

KONTAKT

Telefonisk henvendelse: 70 23 40 10
Telefonerne er åbne alle hverdage fra: 10-15

Skriv til os på: [email protected]
Vi bestræber os på at besvare henvendelser indenfor 24 timer.

Økonomisk Ugebrev A/S
CVR-nr.: 31760623
Sundkaj 125, 3. sal
Nordhavn 2150

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank

 

Log ind

[iteras-paywall-login paywallid="qwerty123"]
X