Samfundsansvar

Få overblik over europæisk klima- og energipolitik (vigtige begivenheder 2020-21)

Joachim Kattrup

søndag 18. oktober 2020 kl. 12:11

Denne tidslinje oprettet af Clean Energy Wire markerer vigtige europæiske energi- og klimarapporteringshændelser og -udviklinger. Overblikket inkluderer kortfattet baggrundsinformation om kommende begivenheder. 

2020

 

Dato15.-16. Oktober
BegivenhedDet Europæiske Råd
EmnePrimært fokus vil være på Brexit, men Kommissionens og Europa-Parlamentets klimamålsforslag 2030 vil også blive tacklet. Fra opfordringsbrevet fra Det Europæiske Råds præsident Charles Michel: “I løbet af middagen vil vi afholde en orienteringsdebat om, hvordan vi kan nå vores klimaambition. Sidste december blev vi enige om målet om et klimaneutralt EU inden 2050. Vi er nu nødt til at øge vores emissionsreduktionsmål for 2030 for at sikre, at vi kan nå denne ambition. Kommissionen har foreslået et nyt mål på mindst 55% inden 2030. Jeg vil gerne have, at vi fører en konstruktiv debat om emnet for at bane vejen for en aftale inden årets udgang. “
Tryk på kontaktBarend Leyts, Det Europæiske Råd

 

Dato22. oktober
BegivenhedØstpartnerskabsministermøde om miljø og klimaændringer
EmneOm eftermiddagen den 22. oktober 2020 finder den tredje konference med miljø- og klimaministre i østlige partnerskabslande (EaP), EU-medlemslande og EU-Kommissionen om miljø- og klimahandlinger sted i Luxembourg back-to-back med EU’s miljø Rådet den 23. oktober. EU-Kommissionen og det tyske EU-rådsformandskab organiserer sammen mødet. EaP blev lanceret i 2009 og har til formål at tilbyde EU’s østlige naboer Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Republikken Moldova og Ukraine en separat politisk ramme for tilnærmelse til EU-værdier og standarder uden udsigter til tiltrædelse af EU. Nøgleområder for samarbejde inkluderer miljø og klimaændringer.
Tryk på kontaktStephan Gabriel Haufe, German Council presidency

 

Dato23. oktober
BegivenhedMiljørådet
EmneI Luxembourg vil EU’s miljøministre tale om EU’s klimalov og 2030-målet. Rådet kan vedtage konklusioner med en politisk holdning – det er organet, der træffer den formelle beslutning, skønt stats- og regeringscheferne faktisk forventes at træffe beslutning om dette meget politiske spørgsmål, inden miljøministrene underskriver på deres næste møde i december. Dette ville så være medlemsstaternes forhandlingsposition for drøftelserne med Europa-Parlamentet og Kommissionen. Dette er et af fire årlige møder.
Tryk på kontaktKatharina Pausch-Homblé, Det Europæiske Råd ; Stephan Gabriel Haufe, det tyske råds formandskab

 

Dato10.-11. December
BegivenhedDet Europæiske Råd
EmneSkulle ledere ikke finde en aftale om at hæve klimamålet 2030 på forhånd, som sandsynligt , er dette møde sandsynligvis den sidste chance for at gøre det stadig inden udgangen af ​​2020. Det tyske rådsformandskab sagde, at det i det mindste ønskede en aftale mellem medlemsstaternes regeringer inden udgangen af ​​2020. Derudover har Kommissionen sagt, at den ønsker, at EU sender et klimahandlingssignal med opdaterede NDC’er (nationalt bestemte bidrag) til verdenssamfundet i god tid før COP26 i Glasgow og et nyt 2030-mål ville være et væsentligt element i det her.
Tryk på kontaktBarend Leyts, Det Europæiske Råd

 

Dato12. december
Begivenhed5-års jubilæum Parisaftale , global klimaevent af UK / FN
EmneFemårsdagen for dagen for, at hammeren faldt på FN’s klimakonference i Paris i 2015. Da COVID-19-pandemien har afbrudt planerne om at afholde det årlige internationale FN-klimamøde – kendt som COP – i år, FNs generalsekretær António Guterres og Det Forenede Kongeriges premierminister har meddelt, at de i stedet vil være vært for en “milepæl global begivenhed” den 12. december.
Tryk på kontaktUNFCCC

 

Dato17. december
BegivenhedMiljørådet
EmneHvis en beslutning om klimaloven og 2030-målet ikke allerede træffes i oktober, er dette møde endnu en chance for at gøre det. Dette er et af fire årlige møder.
Tryk på kontaktKatharina Pausch-Homblé, Det Europæiske Råd

 

DatoSlutningen af ​​2020> sandsynligvis udsat til 2021
Begivenhed6. topmøde i Den Afrikanske Union og Den Europæiske Union
EmneHvert tredje år samler AU-EU-topmødet EU og afrikanske ledere for at definere den fremtidige retning for samarbejde mellem de to kontinenter. På grund af COVID-19 vil topmødet sandsynligvis blive udsat til 2021 .
Tryk på kontaktBarend Leyts, Det Europæiske Råd

 

 

2021
DatoEngang i 2021 (tbc)
BegivenhedYderligere FN-klimaforhandlinger
EmneDe vigtigste FN-klimaorganer mødes normalt to gange om året – en gang i Bonn for at forberede den store FN-klimakonference og derefter forskellige steder. Medier rapporterede om mulige yderligere UNFCCC-klimaforhandlinger for at kompensere for tid og samtaler, der var tabt af coronaviruspandemien. Disse kan betyde, at EU ønsker så meget som muligt at gøre det på det tidspunkt at stå i spidsen for sin globale klimaindsats foran COP26 i Glasgow. En beslutning / dato er ikke sat.
Tryk på kontaktUNFCCC

 

Dato2021
BegivenhedStart of ordinary operation NordLink
EmneDen første direkte forbindelse mellem elmarkederne i Tyskland og Norge, den 623 kilometer lange 1.400 MW højspændings DC “NordLink” testes i øjeblikket. Det formodes at øge forsyningssikkerheden og muliggøre udveksling af vedvarende energi, især vandkraft og vindenergi, mellem de to lande. Testen af ​​samtrafikken fortsætter indtil december 2020, før NordLink sættes i fuld prøveversion. Almindelig drift starter i 2021. NordLink-projektet ejes 50 procent af den norske TSO Statnett og 50 procent af de tyske partnere TenneT og KfW .
Tryk på kontaktMathias FischerTenneT

 

Dato1. januar
BegivenhedBrexit – end of transition period
EmneMed forhandlingerne om en handelsaftale efter Brexit i balance i september 2020 er det uklart, hvordan Storbritanniens tilbagetrækning vil påvirke EU’s klima- og energipolitik efter 1. januar 2021, når overgangsperioden slutter. Nogle store ændringer er imidlertid allerede klare, såsom at Storbritannien er klar til at forlade EU’s emissionshandelssystem med planer om at oprette sit eget system. Samlet set har Storbritannien været blandt de mere ambitiøse lande med hensyn til reduktion af drivhusgasser , hvilket betyder, at andre nu bliver nødt til at gøre mere, hvis de overordnede mål forbliver de samme.
Tryk på kontaktDaniel Sheridan Ferrie, Europa-Kommissionen

 

Datojuni
BegivenhedEuropa-Kommissionen præsenterer udkast til lovgivning for at øge målet for 2030
EmneAt hæve klimamålet for 2030 kræver et sæt handlinger på tværs af alle sektorer i økonomien. Grundlæggende skal alle vigtige energi- og klimalovgivninger ændres, og Kommissionen planlægger at forelægge sit forslag i juni 2021. De lovgivninger, som Kommissionen vil gennemgå for at gennemføre denne øgede ambition, omfatter:  EU’s emissionshandelssystem ; den  byrdefordeling forordningen ; forordningen om  arealanvendelse, ændring af arealanvendelse og skovbrug ; den  energieffektivitetsdirektivet ; Det  direktiv om vedvarende energi ; og  CO2-emissionspræstationsstandarder for regulering af biler og varevogne. Som en del af denne proces vil Kommissionen gennemgå virkningerne på medlemslandene og overveje distributionsrelaterede spørgsmål. En vigtig overvejelse i denne sammenhæng vil være, hvordan indtægterne fra CO2-prisfastsættelse fordeles mellem medlemsstaterne og EU som egne ressourcer.
Tryk på kontaktTim McPhie, Europa-Kommissionen

 

Dato1. – 12. november
BegivenhedFN’s klimakonference COP 26
Emne Mange ser FN’s klimakonference COP26 i Glasgow i 2021 som den vigtigste COP (partskonferencen) siden 2015, da Paris-aftalen blev vedtaget. COP26 er blevet udsat i et år på grund af coronaviruspandemien. Således vil det nu finde sted efter ‘inden 2020’-fristen for mange komponenter i Parisaftalen , såsom levering af opdaterede nationalt bestemte bidrag (NDC’er). COP’er deltager normalt af nationale ministre og statsoverhoveder.
Tryk på kontaktUNFCCC

Alle tekster oprettet af Clean Energy Wire under en “Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)” . De kan kopieres, deles og gøres offentligt tilgængelige af brugere, så længe de giver passende kredit, giver et link til licensen og angiver, om der blev foretaget ændringer.

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Del på print

[postviewcount]

Finans

AP Pension lovede selskaber 4 pct. i rente mod af få firmaordningen

Brancheforeningen Forsikring & Pension afviser i et frontalangreb på Økonomisk Ugebrev, at kommercielle pensionsselskaber tilbyder virksomheder positive indlånsrenter, mod at de samtidig får forvaltningen af virksomhedens firmapensioner for de…
Formue
Efter 12 års bull marked: Sådan håndterer vi faldende markeder
Finans
Survey: Danske Bank bedste bank til pensionsopsparing 2021
Kultur
Boganmeldelse: Hvor svært kan det være at drive en fodboldklub?
Finans
Kapitalfonde: De store globale fonde løber med den store gevinst
Samfundsansvar
Investors dilemma: Grønne obligationer kan overhales af ny innovation
Samfundsansvar
Pensionsopsparing: Samfundsansvaret forsvinder i takt med, at formuen stiger
Finans
Leder: F&P’s direktør Kent Damsgaard har skudt sig selv i foden
Samfundsansvar
Forskere: Investorers eksklusioner ikke med til at løfte etiske standarder
Kultur
Medieanmeldelse: Vi har råd til coronapolitikken – men det gør den ikke klog
Ledelse
1H regnskab fra Harboes Bryggeri indikerer start på Turn Around-proces
Life Science
ØU Lifescience: Porteføljeafkast 33,4% i 2020 klart bedre end referenceindeks
Ledelse
Skuffende regnskab: Chr. Hansen mister sin status som elitevirksomhed
Finans
Danske institutionelle investorer lever op til ny hullet lov om aktivt ejerskab
Finans
IPO Rating: Dataproces Group over middel i første IPO Rating, kun få kiks

Seneste nyt

Samfundsansvar
Vismand: Grøn omstilling kan gøres billigere
Ledelse
Total nedsmeltning i Waturu: Sendt til tvangsopløsning, direktion og bestyrelse fratrådt, uden revisor
Finans
PKA og PFA hemmeligholder afkast på verdens største vindmøllepark
Finans
Børsprofessor: Certified Advisors på First North bør godkendes af Finanstilsynet
Samfundsansvar

Store forskelle i landes tilgang til grøn finanspolitik

Det er svært at gennemskue, hvilke lande, der reelt har givet grøn omstilling prioritet, når de alligevel skulle stimulere deres økonomier i forbindelse med krisen. Danmark ligger formelt i…

Aktuel artikelserie

En ny seire

En ny seire

Andre artikelserier

En ny seire
Ny eseirerads$2312
Ny serie112
Ny3
KlimaBarometer for Dansk Økonomi
ESG analyser
Samfundsansvar
Download gratis ESG Controversial Report om ExxonMobil
Samfundsansvar
ØU’s Klimabarometer: Det danske samfund i solid fremgang på klimahensyn
Finans
Bankekspert: Bankerne overkapitaliserede, ”sparer op” til kæmpeudbytter næste år
Samfundsansvar
Globale ESG-tendenser 2021
Samfundsansvar
A.P. Møller Holding øjner gennembrud for grønne børsnoteringer
Kultur
Medieanmeldelse: Hvad stiller vi nu op med hvidvask?
Formue
Investeringsfonden AktieUgebrevet Invest gav et afkast på 32 % i 2020
Formue
Norwegian afslører detaljer i redningsplan: Her er vores opdaterede kursmål
Samfundsansvar
AkademikerPension hæver barren for aktivt ejerskab
Formue
Bullish eksperter? Derfor får vi ikke et januar rally i år
Formue
Analytikerne udpeger her 43 danske udbytte-aktier i 2021
Finans
Venture: Nyt marked for salg af ejerandele med kæmperabat
Samfundsansvar
Sasja Beslik: Danske virksomheder langt fra Parisaftalens klimamål
Ledelse
Mærsk går enegang, udskyder grøn flådefornyelse og satser på cash flow

Seneste nyt

Finans
First North-rådgivere: De har haft succes, og de har haft fiasko
Samfundsansvar
Globale ESG-tendenser 2021: Investorenes dilemma, incitamentsordninger og nye EU-regler

Mest læste

Få dit daglige nyhedsoverblik i din indbakke

Seneste rapporter fra eksterne rådgivere

Mazanti-Andersen advises FTSE 250 listed Diploma PLC on its acquisition of Simonsen & Weel A/S
Folketinget har indgået aftale, som skal sikre fuldstændig erstatning og omstillingshjælp til minkavlere og følgeerhverv
5 gode grunde til at oprette testamente i 2021
Dybdegående og original 
journalistik siden 1994

Økonomisk Ugebrev har i mere end 25 år leveret indsigtsfuld og dagsordensættende journalistik og analyser til læserne og den brede offentlighed. 

Vi tager ansvar for vores indhold og er tilmeldt:

KONTAKT

Telefonisk henvendelse: 70 23 40 10
Telefonerne er åbne alle hverdage fra: 10-15

Skriv til os på: [email protected]
Vi bestræber os på at besvare henvendelser indenfor 24 timer.

Økonomisk Ugebrev A/S
CVR-nr.: 31760623
Sundkaj 125, 3. sal
Nordhavn 2150

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank

 

Log ind

[iteras-paywall-login paywallid="qwerty123"]
X