Samfundsansvar

FLSmidth vil levere bæredygtig ’license to operate’ til kunderne

Joachim Kattrup

fredag 16. november 2018 kl. 13:43

Ny strategi: CEO Thomas Schulz i FLSmidth, der leverer til den miljøudskældte mine- og cementindustri, satser stort på bæredygtighed via digitalisering. En helt ny governancestruktur og ansættelsen af en ’Chief Digitalization Officer’ i direktionen skal bære visionen ”success through sustainable productivity” igennem. ”Bæredygtig udvikling er et afgørende vilkår i vores branche. Det er helt centralt for vores kunders evne til at opnå miljøtilladelser, finansiering og sikre license to operate,” siger Thomas Schulz i interview.

ØU: På hvilken måde er bæredygtighed blevet et mere markant konkurrencevilkår i jeres branche (som leverandør til cement og mineindustrien) i de senere år? TS:

”Bæredygtig udvikling er et afgørende vilkår i vores branche, og vores fokus på at levere produktivitet øger vores kunders konkurrenceevne såvel som vores egen. Det er helt centralt for vores kunders evne til at opnå miljøtilladelser, finansiering og generelt sikre license to operate overfor omverdenen.

 

Kort sagt taler vi om ansvaret for at bygge samfund og velfærd så bæredygtigt som muligt

 

Hvordan gør I det helt konkret?

”Bæredygtighed kræver en stærk livscyklustilgang i hele værdikæden i både mine- og cementindustrien. Ved at fokusere på vores leverandører og vores kunders livscyklus får vi identificeret selv de små initiativer, der samlet set leder til mere bæredygtige resultater. Vi skal levere optimering og omkostningsbesparelser til kunderne, fordi vores forretning kun vokser, hvis vi leverer udstyr, projekter og serviceydelser, som er mere bæredygtige og produktive end konkurrenternes. Derfor er bæredygtighed og produktivitet meget vigtige elementer i FLSmidths strategi.”

Hvordan oplever du efterspørgsel efter bæredygtige løsninger?

”Sikkerhed, energieffektivitet og reduktion i CO2-emissioner er i stigende grad efterspurgt. Det er ofte en del af kundernes kriterier for leverandørvalg, hvilket giver os en konkurrencemæssig fordel, fordi vi fokuserer på det, og derfor har de mest avancerede teknologiske og digitale løsninger.”

Jeres nye vision, ”We drive success through sustainable productivity enhancement,” har medført markant forbedret ESG-ranking hos flere ESG-ratingbureauer. Har I strategisk arbejdet på at påvirke udvalgte ESG-ratingbureauer?

”Både Ja og nej. På den ene side har vi arbejdet hårdt for strategisk at få den rigtige struktur og de rigtige målsætninger på plads. På den anden side er det ikke ESG-ratingerne, der har været motivation for forbedringerne. ESG-resultaterne afspejler vores øgede engagement i bæ-redygtighed, som et strategisk valg, der nu er forankret i bestyrelsen. Vi har et meget systematisk fokus, og vores medarbejdere har lagt et hårdt arbejde i at integrere miljø, sociale og ledelsesmæssige overvejelser i at drive forretningen frem. Vi har implementeret en ny bæredygtighedspolitik, som gør vores engagement meget konkret. Det muliggør, at vi bedre kan identificere forbedringer og risici i værdikæden, og dermed skabe forbedringer, hvor det er muligt. Det gør også, at vi kan være mere gennemsigtige med vores resultater.”

 

Den eneste måde at være seriøs med bæredygtighed på som ledelse er at have fuld kontrol og indsigt

 

Hvilken feedback får I fra ratingbureauerne?

”Hvad angår ESG-spørgsmål oplever vi fra forskellige kreditvurderingsbureauer, at de vurderer, at vi har et yderst robust compliance-program, en god corporate governance struktur samt et højt niveau af fokus på sikkerhed. Det har givet os høje ratings. Vores interne revision og due diligence processer understøtter især vores engagement i ansvarlighed, herunder er fx et flertal i vores bestyrelse uafhængige, og rollerne mellem mig som administrerende direktør og vores bestyrelsesformand er helt adskilt. Det giver også høje ratings hos ESG-ratingbureauerne.”

I den nye strategi har I bl.a. styrket governance-strukturen ved bl.a. at rapportere kvartalsvis på bæredygtige parametre. Hvilket ledelses- og forretningsmæssige behov har det udfyldt?

”Bæredygtighed er kernen i vores forretningsmodel. Den eneste måde at være seriøs med bæredygtighed på som ledelse er at have fuld kontrol og indsigt, og dermed overblik til at kunne evaluere hele virksomheden og lave justeringer. Eksternt betyder det, at vi kan dokumentere vores engagement i bæredygtighed overfor alle interessenter, vise at vi mener det alvorligt og invitere ind til partnerskaber og dialog om, hvordan vi kan gøre det bedre. I praksis betyder, at vi ved, hvad vi gør godt, og hvor der er plads til forbedringer. Vi kommunikerer meget gennemsigtigt til eksterne målgrupper og det øger også opmærksomheden internt, og dermed lysten og drivkraften til forandringerne.”

Der er kommet flere ESG-nøgletal i jeres rapportering. Forventer I at udvikle flere ESG-nøgletal, som investorer og andre kan benytte til at følge mere med i udviklingen?

”Vores mål er at sikre, at vores interessenter har alle de oplysninger, der er nødvendige for at træffe sagligt funderede beslutninger om deres interaktioner med virksomheden. I år offentliggjorde vi en ny bæredygtighedspolitik, der viser, hvordan vi identificerer, leder og rapporterer om bæredygtighed. Hvad angår eksterne oplysninger, bevæger vi os mod mere standardiserede rapporteringsrammer for bæredygtighed. Det betyder, at vores resultater vil være fuldt sammenlignelige med andre virksomheder, der bruger samme standarder. Lige nu har vi primært fokus på kvaliteten af indikatorerne, for at kvalificere de fremskridt vi gør og finde potentialet for forbedring.”

Jeres CO2-emissioner er stigende, og I oplyser, at I vil reducere. Men I har ikke oplyst om mål for SCOPE 3 emissioner (indirekte udledninger fra samarbejdspartnere) og CO2-intensitet. Hvorfor ikke?

”Generelt er gennemsigtigheden af miljørapportering indenfor koncernen steget betydeligt, og det påvirker resultatet. Når man ser på vores miljøpåvirkning i et livscyklusperspektiv, er det tydeligt, at miljøkonsekvenserne er klart størst ved brugen af vores produkter og tjenester, herefter i forsyningskæden og logistik. Derfor er vores fremadrettede fokus på at få mere indsigt i, hvordan det inddrages i rapporteringen, og hvordan vi kan skabe en sammenhængende rapportering af dette, der skaber værdi og forandring.”

Hvilke konkrete tiltag har I sat i søen for at kortlægge SCOPE 3 emissioner? ”Vi er i gang med at kigge på, hvordan SCOPE 3 emissioner kan rapporteres. Den øvelse er det første skridt i retningen af at dokumentere de forbedringer, vi allerede har gjort for at reducere konsekvenserne af vores produkter og services. I år har vi arbejdet på et rapporteringssystem, der omfatter CO2 fra logistik og stål, hvilket vil give os et større overblik over konsekvenserne af de aktiviteter i værdikæden, som er forårsaget af os. Slutmålet er naturligvis at reducere CO2-emissioner gennem vores forretningsaktiviteter – ingen tvivl om det.”

I beskriver, at især teknologiudvikling og digitalisering skal løfte jeres nye vision. Hvor meget investerer I konkret i den udvikling?

”I år har vi satset stort på at etablere virksomheden som førende i vores industri indenfor digitalisering. Med ansættelse af en ’Chief Digitalization Officer’, der sidder i koncernledelsen og etableringen af en selvstændig organisation, integrerer vi digitalisering på tværs af virksomhedens interne drift, i vores portefølje og vores fremtidige tilbud til markedet. Med hensyn til sammenhængen mellem digitalisering og bæredygtighed er kundernes indkøbsvaner i stigende grad baseret på de samlede ’cost of ownership’ i produktets livscyklus.”

Hvordan kommer det kunderne til gode?

“Gennem vores digitale overvågnings- og kontrolsystemer har kunderne mulighed for at forudsige vedligeholdelsen af udstyr. Det reducerer sikkerhedsrisici, da interaktioner mellem mennesker og maskiner er begrænsede. Overvågning og dataanalyse skaber en unik kombination, der forbedrer produktiviteten betydeligt, samtidig med at ressourceforbruget optimeres. Det fører direkte til bedre effektivitet ved at reducere energiforbruget og dermed CO2-missionerne.”

Kan du oplyse hvor meget I konkret investerer i digitalisering?

”Sidste år brugte vi 212 mio. kr. på udviklingen. Hurtig kommercialisering af nye produkter og services er højt prioriteret, og vi arbejder også på mere transformationsmæssige innovationer, som kan påvirke bæredygtighed, såsom Rapid Oxidative Leaching og Dry Stack Tailings – begge tecknologier, der har vundet priser og anerkendelse i mining-industrien er game-changere i hele branchen og det er en klar ambition at være førende på teknologi.”

I beskriver, i forhold til sagen om et miljøproblem på en kobbermine i Armenien, en form for aktivistisk ledelsesstil. Hvilke ledelsesetiske politikker danner rammen for sådanne beslutninger?

“Der er ingen tvivl om, at de industrier vi leverer til, har en betydelig miljømæssig, social og også økonomisk påvirkning på samfundet. Vi arbejder sammen med kunder i udvindingsindustrien, og vi har en position gennem vores partnerskaber med dem, som kan give dem mulighed for at forbedre sig over tid. At være produktivitetsfokuseret betyder at reducere mængden af ressourcer, der kræves for at producere mineraler og cement, der i vidt omfang er grundlaget for vores samfund – gamle såvel som nye, og i meget stor udstrækning er der ingen alternativer. Kort sagt taler vi om ansvaret for at bygge samfund og velfærd så bæredygtigt som muligt.”

Det lyder som et meget stort ansvar du pålægger dig selv?

”Det er en seriøs opgave at gennemføre, da det er noget sværere i vores branche, end det er i andre brancher, hvor risikoen er lavere, og så tager det tid. Men vores erfaring, værdier og processer gør os ofte til den valgte partner, og det er noget, vi er meget stolte af. Vores dedikerede indsats for at forbedre bæredygtigheden i branchen, uanset hvilken situation vi taler om, er vores bidrag til at reducere risici og minimere impacten og det differentierer os fra vores konkurrenter.”

Vær et skridt foran

Få unik indsigt i de vigtigste erhvervsbegivenheder og dybdegående analyser, så du som investor, rådgiver og topleder kan handle proaktivt og kapitalisere på ændringer.

Første måned

1 kr.

Herefter 299 kr. om måneden

Allerede abonnent? Log ind her

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Del på print

[postviewcount]

Finans

IPO rating: NexCom. Store perspektiver, men også advarselssignaler

I Økonomisk Ugebrevs IPO Rating af de danske First North-selskaber får Nexcom 6 Ratingpoint i udfaldsrummet mellem minus 20 og plus 20. Selskabet scorer altså pænt over middel. Selve…
Formue
S&P Future: NU skal markedet finde støtte. Ellers ser det sort ud
Finans
AP Pension lovede selskaber 4 pct. i rente mod af få firmaordningen
Formue
Efter 12 års bull marked: Sådan håndterer vi faldende markeder
Finans
Survey: Danske Bank bedste bank til pensionsopsparing 2021
Finans
Kapitalfonde: De store globale fonde løber med den store gevinst
Kultur
Boganmeldelse: Hvor svært kan det være at drive en fodboldklub?
Samfundsansvar
Investors dilemma: Grønne obligationer kan overhales af ny innovation
Samfundsansvar
Forskere: Investorers eksklusioner ikke med til at løfte etiske standarder
Finans
Leder: F&P’s direktør Kent Damsgaard har skudt sig selv i foden
Samfundsansvar
Pensionsopsparing: Samfundsansvaret forsvinder i takt med, at formuen stiger
Kultur
Medieanmeldelse: Vi har råd til coronapolitikken – men det gør den ikke klog
Ledelse
1H regnskab fra Harboes Bryggeri indikerer start på Turn Around-proces
Life Science
ØU Lifescience: Porteføljeafkast 33,4% i 2020 klart bedre end referenceindeks
Ledelse
Skuffende regnskab: Chr. Hansen mister sin status som elitevirksomhed

Seneste nyt

Finans
Danske institutionelle investorer lever op til ny hullet lov om aktivt ejerskab
Finans
IPO Rating: Dataproces Group over middel i første IPO Rating, kun få kiks
Samfundsansvar
Vismand: Grøn omstilling kan gøres billigere
Ledelse
Total nedsmeltning i Waturu: Sendt til tvangsopløsning, direktion og bestyrelse fratrådt, uden revisor
Samfundsansvar

Globale ESG-tendenser 2021: Investorenes dilemma, incitamentsordninger og nye EU-regler

Økonomisk Ugebrev Samfundsansvar indeholder i denne og kommende udgaver en gennemgang af en række centrale ESG-områder eller spørgsmål, det er værd at holde øje med i 2021. Investorernes, NGOernes,…

Aktuel artikelserie

En ny seire

En ny seire

Andre artikelserier

En ny seire
Ny eseirerads$2312
Ny serie112
Ny3
KlimaBarometer for Dansk Økonomi
ESG analyser
Finans
PKA og PFA hemmeligholder afkast på verdens største vindmøllepark
Finans
Børsprofessor: Certified Advisors på First North bør godkendes af Finanstilsynet
Samfundsansvar
Download gratis ESG Controversial Report om ExxonMobil
Samfundsansvar
ØU’s Klimabarometer: Det danske samfund i solid fremgang på klimahensyn
Finans
Bankekspert: Bankerne overkapitaliserede, ”sparer op” til kæmpeudbytter næste år
Samfundsansvar
Globale ESG-tendenser 2021
Samfundsansvar
A.P. Møller Holding øjner gennembrud for grønne børsnoteringer
Kultur
Medieanmeldelse: Hvad stiller vi nu op med hvidvask?
Formue
Investeringsfonden AktieUgebrevet Invest gav et afkast på 32 % i 2020
Formue
Norwegian afslører detaljer i redningsplan: Her er vores opdaterede kursmål
Samfundsansvar
AkademikerPension hæver barren for aktivt ejerskab
Formue
Bullish eksperter? Derfor får vi ikke et januar rally i år
Formue
Analytikerne udpeger her 43 danske udbytte-aktier i 2021
Finans
Venture: Nyt marked for salg af ejerandele med kæmperabat

Seneste nyt

Samfundsansvar
Sasja Beslik: Danske virksomheder langt fra Parisaftalens klimamål
Ledelse
Mærsk går enegang, udskyder grøn flådefornyelse og satser på cash flow

Mest læste

Få dit daglige nyhedsoverblik i din indbakke

Seneste rapporter fra eksterne rådgivere

Mazanti-Andersen advises FTSE 250 listed Diploma PLC on its acquisition of Simonsen & Weel A/S
Folketinget har indgået aftale, som skal sikre fuldstændig erstatning og omstillingshjælp til minkavlere og følgeerhverv
5 gode grunde til at oprette testamente i 2021
Dybdegående og original 
journalistik siden 1994

Økonomisk Ugebrev har i mere end 25 år leveret indsigtsfuld og dagsordensættende journalistik og analyser til læserne og den brede offentlighed. 

Vi tager ansvar for vores indhold og er tilmeldt:

KONTAKT

Telefonisk henvendelse: 70 23 40 10
Telefonerne er åbne alle hverdage fra: 10-15

Skriv til os på: [email protected]
Vi bestræber os på at besvare henvendelser indenfor 24 timer.

Økonomisk Ugebrev A/S
CVR-nr.: 31760623
Sundkaj 125, 3. sal
Nordhavn 2150

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank

 

Log ind

[iteras-paywall-login paywallid="qwerty123"]
X