Log ind
Log ind
Samfundsansvar

Ny oversigt: Sådan udøver 30 pensionskasser og banker deres Aktive Ejerskab

Morten W. Langer

onsdag 08. september 2021 kl. 13:05

(Data opdateret pr. 08/09-2021) Denne oversigt viser, i hvor høj grad de forskellige pensionskasser, investeringsforeninger og storbanker lægger vægt på at udøve aktivt ejerskab over for de børsnoterede selskaber – med henblik på at skabe et bedre investeringsafkast på de midler, danskerne har overladt til dem i forbindelse med formueforvaltning.

Oversigten viser er der stor forskel på, hvordan de enkelte kapitalforvaltere håndterer deres aktive ejerskab.

 Økonomisk Ugebrevs oversigt med direkte links til de 30 største investorers rapportering om aktivt ejerskab er baseret på den information, investorerne selv giver – på deres hjemmesider, i redegørelser eller i årsrapporter.

Følgende store danske investorer indgår aktuelt i oversigten: AkademikerPension, AP Pension, ATP, BankInvest, Danica Pension, Danske Bank, Danske Invest, Industriens Pension, Jyske Bank, Jyske Invest, Lægernes Pension, Lærernes Pension, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Investeringsforeningen Maj Invest, Fondsmæglerselskabet Maj Invest, Nordea Invest, Nykredit Invest, P+ (DIP og JØP), Pensam, PensionDanmark, PFA Pension, PKA, Pædagogernes Pension, Sampension, Sparinvest, Sydinvest, Topdanmark og Velliv.


Groft sagt afspejler de store investorers rapportering og holdninger til Aktivt Ejerskab i hvor høj grad, de arbejder som aktive ejere (frem for at være passive investorer) for at få ledelserne i de børsnoterede selskaber til at gøre det bedre, både i relation til strategi, ledelsesforhold, kapitalforhold, toplederlønninger, ESG/ Verdensmål og andre forhold, hvor selskabets ledelse måske ikke præsterer tilfredsstillende.

Velkendt er det, at et vedvarende ejerpres på ledelserne i de børsnoterede selskaber i sidste ende ofte forøger virksomhedens afkast, og det kan også sikre bedre rapportering – og dermed reducere risikopræmien på aktien. Af samme grund lægger myndighederne vægt på, at investorerne er aktive ejere. Senest har EU fremmet lovpligtig rapportering om de store investorers aktive ejerskab, og de nye regler gælder for den rapportering, som kommer fra investorerne dette forår.

Også almindelige private danskere lægger stor vægt på, at deres pensionsselskab, investeringsforening eller andre forvaltere arbejder seriøst med aktivt ejerskab. Det fremgår blandt andet af Økonomisk Ugebrevs årlige pensionssurvey, som er baseret på 500 svar fra velhavende investorer.

Økonomisk Ugebrev Samfundsansvar starter i næste udgave en artikelserie om de danske storinvestorers håndtering af det aktive ejerskab, blandt andet om brugen af proxy rådgivere til at stemme på de børsnoterede selskabers generalforsamlinger, oplysning om samarbejde med andre store investorer og hvor præcist og fyldestgørende, den enkelte investor oplyser om politik for deres aktive ejerskab.

Læs  seneste artikel om Aktivt Ejerskab i Økonomisk Ugebrev


Oversigtsside over de 30 største investorers rapportering om Ansvarlige Investeringer:

 

Groft sagt afspejler de store investorers rapportering og holdninger til Ansvarlige Investeringer i hvor høj grad de lægger vægt på samfundsansvar i deres overvejelser, når de investerer i blandt andet børsnoterede selskaber. Eksempelvis om de børsnoterede selskaber arbejder med spørgsmål omkring Verdensmål, herunder klima, men også om toplederløn, governance og etiske forhold. De danske banker, pensionskasser, investeringsforeninger har meget forskellige tilgange til disse spørgsmål. En oversigt med links til de 30 største danske investorers rapportering og holdning til ansvarlige investeringer finder du her.


ATP:

 1. Landing page for aktivt ejerskab
 2. Redegørelse for anbefalingerne for aktivt ejerskab 2019
 3. Generel politik for aktivt ejerskab
 4. Redegørelse for konkret aktivt ejerskab
 5. Database for voting records
 6. Eksklutionsliste
 7. Dialogliste
 8. Aktieliste (supplerende regnskabsoplysninger)

Kontaktperson: Jakob Skafte, Director ESG i ATP.


P+ (DIP, JØP)

 1. Landing page for aktivt ejerskab
 2. Redegørelse for anbefalingerne for aktivt ejerskab 2019
 3. Generel politik for aktivt ejerskab
 4. Redegørelse for konkret aktivt ejerskab
 5. Voting records
 6. Eksklusionsliste
 7. Dialogliste
 8. Aktieliste

Kontaktperson: Kristine Lund Christiansen, Head of ESG/Senior Vice President i P+


AkademikerPension:

 1. Landing page for aktivt ejerskab
 2. Redegørelse for anbefalingerne for aktivt ejerskab 2020
 3. Generel politik for aktivt ejerskab
 4. Redegørelse for konkret aktivt ejerskab
 5. Database for voting records
 6. Eksklusionsliste
 7. Dialogliste
 8. Aktieliste

Kontaktperson: Troels Børrild, ESG-Ansvarlig i AkademikerPension


Pædagogernes Pension

 1. Landing page for aktivt ejerskab
 2. Redegørelse for anbefalingerne for aktivt ejerskab 2019
 3. Generel politik for aktivt ejerskab
 4. Redegørelse for konkret aktivt ejerskab i 2020 (s. 8-11)
 5. Database for voting records
 6. Eksklusionsliste
 7. Ingen offentlig dialogliste
 8. Aktieliste

Danske Invest:

 1. Landing page for aktivt ejerskab
 2. Redegørelse for anbefalingerne for aktivt ejerskab 2019
 3. Generel politik for aktivt ejerskab og voting guidelines
 4. Redegørelse for konkret aktivt ejerskab 2020
 5. Database for voting records (samlet for Danske Bank og Danske Invest)
 6. Eksklusionsliste (fælles med Danske Bank og Danica Pension)
 7. Dialogliste (S. 40-42)
 8. Aktieliste

ESG Screening

Kontaktperson: Erik Eliasson, Head of sustainable investment, Danske Bank


SparInvest (75% overtaget af Nykredit)

 1. Landing page for aktivt ejerskab
 2. Redegørelse for anbefalingerne for aktivt ejerskab 2020
 3. Generel politik for aktivt ejerskab
 4. Redegørelse for konkret aktivt ejerskab i 2020
 5. Database for voting records
 6. Eksklusionsliste
 7. Ingen offentlig dialogliste
 8. Ingen offentlig aktieliste


Lønmodtage
rnes Dyrtidsfond

 1. Landing page for aktivt ejerskab
 2. Redegørelse for anbefalingerne for aktivt ejerskab 2019
 3. Generel politik for aktivt ejerskab
 4. Redegørelse for konkret aktivt ejerskab i 2020 (s. 15-19)
 5. Database for voting records
 6. Eksklusionsliste
 7. Ingen offentlig dialogliste
 8. Aktieliste

Kontaktperson: Kristoffer Fabricius Birch, Aktiechef i Lønmodtagernes Dyrtidsfond


Nordea Invest

 1. Landing page for aktivt ejerskab
 2. Redegørelse for anbefalingerne for aktivt ejerskab 2019
 3. Generel politik for aktivt ejerskab
 4. Redegørelse for konkret aktivt ejerskab i 2020
 5. Database for voting records
 6. Eksklusionsliste
 7. Ingen offentlig dialogliste
 8. Aktieliste

PensionDanmark

 1. Landing page for aktivt ejerskab
 2. Redegørelse for anbefalingerne for aktivt ejerskab 2019
 3. Generel politik om aktivt ejerskab
 4. Redegørelse for konkret aktivt ejerskab i 2020 (s. 48-53)
 5. Database for voting records
 6. Eksklusionsliste
 7. Dialogliste
 8. Aktieliste

BankInvest:

 1. Landing page for aktivt ejerskab
 2. Redegørelse for anbefalingerne for aktivt ejerskab 2020
 3. Generel politik for Aktivt Ejerskab
 4. Redegørelse for konkret aktivt ejerskab 2020 (s. 9-11)
 5. Database for voting records
 6. Eksklusionsliste
 7. Dialogliste
 8. Aktieliste

Kontaktperson: Mads Berendt Søndergaard, Head of Responsible Investments, BankInvest


Lægernes Pension

 1. Landing page for aktivt ejerskab
 2. Redegørelse for anbefalingerne for aktivt ejerskab 2019
 3. Generel Politik for aktivt ejerskab (s. 3-6)
 4. Redegørelse for konkret aktivt ejerskab 2020 (s. 7-11)
 5. Database for voting records
 6. Eksklusionsliste
 7. Dialogliste (kun udvalgte selskaber, s. 10)
 8. Aktieliste

Kontaktperson: Peter Rasmussen, Chef for ansvarlige investeringer i Lægernes Pension.


Lærernes Pension:

 1. Landing page for aktivt ejerskab
 2. Redegørelse for anbefalingerne for aktivt ejerskab 2019
 3. Generel politik for aktivt ejerskab
 4. Ingen redegørelse for konkret Aktivt Ejerskab
 5. Ingen database for voting records (stemmer ikke)
 6. Eksklusionsliste
 7. Ingen offentlig dialogliste
 8. Aktieliste

Danske Bank

 1. Landing page for aktivt ejerskab
 2. Ingen redegørelse for anbefalingerne for aktivt ejerskab 2019 (Ikke på positivlisten)
 3. Politik for aktivt ejerskab og voting guidelines
 4. Redegørelse for konkret aktivt ejerskab i 2020 (fælles med Danske Invest)
 5. Database for voting records (fælles med Danske Invest)
 6. Eksklusionsliste (fælles med Danske Invest og Danica Pension)
 7. Dialogliste (s. 45-47)
 8. Ingen offentlig aktieliste

ESG Screening

Kontaktperson: Erik Eliasson, Head of sustainable investment, Danske Bank


Nykredit Invest

 1. Landing page for aktivt ejerskab
 2. Redegørelse for anbefalingerne for aktivt ejerskab 2019
 3. Politik for aktivt ejerskab
 4. Redegørelse for konkret aktivt ejerskab i 2020
 5. Ingen database for voting records
 6. Eksklusionsliste
 7. Ingen offentlig dialogliste
 8. Aktieliste

PFA Pension:

 1. Landing page for aktivt ejerskab
 2. Redegørelse for anbefalingerne for aktivt ejerskab 2020 (s. 49)
 3. Politik for aktivt Ejerskab
 4. Redegørelse for konkret aktivt ejerskab i 2019 (s. 18-21)
 5. Database for voting records
 6. Eksklusionsliste
 7. Dialogliste
 8. Aktieliste

Kontaktperson: Niels Overgaard, Chef for Bæredygtighed, PFA


Danica Pension

 1. Landing page for aktivt ejerskab
 2. Redegørelse for anbefalingerne for aktivt ejerskab 2019
 3. Politik for aktivt Ejerskab og voting guideline
 4. Redegørelse for konkret aktivt ejerskab i 2020
 5. Database for voting records
 6. Eksklusionsliste (Fælles med Danske Bank og Danske Invest)
 7. Dialogliste (s. 45-46)
 8. Aktieliste

ESG Screening

Kontaktperson: Erik Eliasson, Head of sustainable investment, Danske Bank


Sampension

 1. Landing page for aktivt ejerskab
 2. Redegørelse for anbefalingerne for aktivt ejerskab 2019 (s.12)
 3. Generel politik Aktivt ejerskab
 4. Redegørelse for konkret aktivt ejerskab i 2020
 5. Ingen database for voting records
 6. Eksklusionsliste
 7. Dialogliste
 8. Aktieliste

ESG-log


Industriens pension

 1. Landing page for aktivt ejerskab
 2. Redegørelse for anbefalingerne for aktivt ejerskab 2019 (s. 16)
 3. Politik for aktivt ejerskab
 4. Redegørelse for konkret aktivt ejerskab i 2020
 5. Database for voting records
 6. Eksklusionsliste
 7. Dialogliste
 8. Aktieliste

Skattekodeks

Kontaktperson: Laurits Harmer Lassen, Pressechef i Industriens Pension.


AP Pension

 1. Landing page for aktivt ejerskab
 2. Redegørelse for anbefalingerne for aktivt ejerskab 2019
 3. Politik for aktivt ejerskab og politik for ansvarlige investeringer
 4. Redegørelse for konkret Aktivt Ejerskab 2020 (s. 14-23)
 5. Database for voting Records
 6. Eksklusionsliste
 7. Dialogliste
 8. Aktieliste

Samarbejder

Kontaktperson: Sandra Metoyer, Chef for ansvarlige investeringer


Pensam

 1. Landing page for aktivt ejerskab
 2. Redegørelse for anbefalingerne for aktivt ejerskab 2020
 3. Politik for aktivt ejerskab
 4. Redegørelse for konkret aktivt ejerskab i 2020
 5. Database for voting Records
 6. Eksklusionsliste
 7. Observationsliste
 8. Aktieliste

Kontaktperson: Mikael Bek, Head of ESG i Pensam


Topdanmark

 1. Ingen landing page for aktivt ejerskab
 2. Redegørelse for anbefalingerne for aktivt ejerskab 2019
 3. Politik for aktivt ejerskab
 4. Redegørelse for konkret Aktivt Ejerskab 2020 (s. 32-33)
 5. Ingen database for voting records
 6. Ingen eksklusionsliste
 7. Ingen offentlig dialogliste
 8. Aktieliste

Velliv

 1. Landing page for aktivt ejerskab
 2. Redegørelse for anbefalingerne for aktivt ejerskab 2019
 3. Politik for aktivt ejerskab
 4. Redegørelse for konkret aktivt ejerskab i 2020
 5. Voting records (summarisk)
 6. Eksklusionsliste
 7. Dialogliste
 8. Aktieliste

Kontaktperson: Kathrine Høg Riis, ESG Officer i Velliv


Jyske Bank

 1. Ingen landing page for aktivt ejerskab
 2. Redegørelse for anbefalingerne for aktivt ejerskab 2019 (s. 29-30)
 3. Politik for aktivt ejerskab (fælles med Jyske Invest)
 4. Redegørelse for konkret Aktivt Ejerskab 2020 (s. 14-17)
 5. Ingen database for voting records
 6. Ingen offentligt eksklusionsliste
 7. Ingen offentlig dialogliste
 8. Ingen offentlig aktieliste

Kontaktperson: Kenneth Styrbæk, Vice President, ESG Manager, Jyske Bank.


Jyske Invest

 1. Ingen landing page for aktivt ejerskab
 2. Redegørelse for anbefalingerne for aktivt ejerskab 2020 (s. 23)
 3. Politik for aktivt ejerskab (Fælles med Jyske Bank)
 4. Redegørelse for konkret Aktivt Ejerskab 2019 (S. 24-25)
 5. Ingen database for voting records
 6. Ingen offentligt eksklusionsliste
 7. Ingen offentlig dialogliste
 8. Aktieliste

Kontaktperson: Kenneth Styrbæk, Vice President, ESG Manager, Jyske Bank.


PKA

 1. Landing page for aktivt ejerskab
 2. Redegørelse for anbefalingerne for aktivt ejerskab 2019
 3. Generel politik for aktivt ejerskab
 4. Redegørelse for konkret aktivt ejerskab
 5. Database for voting records
 6. Eksklutionsliste
 7. DialoglisteDialogliste (Hermes EOS) og Observationsliste
 8. Aktieliste

Sydinvest

 1. Landing page for aktivt ejerskab
 2. Redegørelse for anbefalingerne for aktivt ejerskab 2019
 3. Generel politik for aktivt ejerskab
 4. Redegørelse for konkret aktivt ejerskab i 2020
 5. Ingen database for voting records
 6. Eksklutionsliste
 7. Ingen offentlig dialogliste
 8. Aktieliste

Investeringsforeningen Maj Invest

 1. Landing page for aktivt ejerskab
 2. Ingen redegørelse for anbefalingerne for aktivt ejerskab 2019 (Ikke på positivlisten)
 3. Generel politik for aktivt ejerskab
 4. Redegørelse for konkret aktivt ejerskab i 2020
 5. Ingen database for voting records
 6. Ingen offentlig eksklusionsliste
 7. Ingen offentlig dialogliste
 8. Aktieliste

Fondsmæglerselskabet Maj Invest

 1. Landing page for aktivt ejerskab
 2. Ingen redegørelse for anbefalingerne for aktivt ejerskab 2019 (Ikke på positivlisten)
 3. Generel politik for aktivt ejerskab og stemmepolitik
 4. Redegørelse for konkret aktivt ejerskab
 5. Ingen database for voting records
 6. Ingen offentlig eksklusionsliste
 7. Ingen offentlig dialogliste
 8. Ingen offentlig aktieliste
 9. Transparency report

 

Vær et skridt foran

Få unik indsigt i de vigtigste erhvervsbegivenheder og dybdegående analyser, så du som investor, rådgiver og topleder kan handle proaktivt og kapitalisere på ændringer.

Første måned

1 kr.

Herefter 299 kr. om måneden

Allerede abonnent? Log ind her

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Del på print

[postviewcount]

Jobannoncer

Porteføljemanager til alternative investeringer
Økonom til overvågning af dansk økonomi og prognose
Egmont søger M&A advisor
ROCKWOOL Fondens forskningsenhed søger metodestærk økonom
Nysgerrig og relationsskabende økonom til Danmarks største el-projekter
Regnskabschef til Banedanmark
Moalem Weitemeyer søger Økonomimedarbejder/ Bogholder
Business Controller til DLF Beet Seed
Finanstilsynet søger erfaren økonom til tilsynet med investorbeskyttelse
Plesner søger økonom til Team EU & Competition
Vi søger endnu en medarbejder til bekæmpelse af hvidvask og operationel risiko
Energinet A/S søger afdelingsleder for forretningsstøtte & udvikling
EXPERIENCED ACCOUNTANT FOR NORDIC COMPANY IN TRANSITION
Ringkjøbing Landbobank søger erhvervsrådgiver til Viborg
Strategi- og udviklingskonsulenter: Vær med til at bygge verdens første energiøer
To Controllere til Nature Energy
Ringkjøbing Landbobank søger Privatrådgiver til København
Nordjyske Bank søger en erfaren privatrådgiver til Sæby
Energinet søger forretningsudvikler med fokus på innovationsprocesser

Mere fra ØU Samfundsansvar

Seneste nyt

Aktuel artikelserie

Modernisering af Nationalbanken?

Økonomisk Ugebrev går i en række artikler tæt på Nationalbankens praksis på forskellige områder, hvor den adskiller sig ...

Andre artikelserier

Modernisering af Nationalbanken?
First North: Udfordringer & muligheder
Vækstfondens fremtidige rolle
Our articles in English
Tax Governance
Den Danske Pensionssektor

Seneste nyt

Mest læste

Få dit daglige nyhedsoverblik i din indbakke

Seneste rapporter fra eksterne rådgivere

Dybdegående og original 
journalistik siden 1994

Økonomisk Ugebrev har i mere end 25 år leveret indsigtsfuld og dagsordensættende journalistik og analyser til læserne og den brede offentlighed. 

Vi tager ansvar for vores indhold og er tilmeldt:

OM ØU

Log ind

KONTAKT

Telefonisk henvendelse: 70 23 40 10
Telefonerne er åbne alle hverdage fra: 10-15

Salg: salg@ugebrev.dk
Redaktion: redaktion@ugebrev.dk
Annonce materialer: annonce-mat@ugebrev.dk
Bogholderi: bogholderi@ugebrev.dk

Skriv til os på: kontakt@ugebrev.dk.
Vi bestræber os på at besvare henvendelser indenfor 24 timer.

Økonomisk Ugebrev A/S
CVR-nr.: 31760623
Forbindelsesvej 12, 2. tv
2100 København Ø

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank

 

Log ind

[iteras-paywall-login paywallid="qwerty123"]