Del artiklen:

Aktiemarkedet er stigende, og et par uger med sivende aktiekurser er ikke tilstrækkeligt til at ændre på det overordnede positive billede.

RSI14-figuren nederst i højre spalte viser, hvordan styrken på det danske aktiemarked gennem det meste af 2017 har etableret sig i intervallet 50-70 på en skala fra 0 til 100. En sidelæns bevægelse over den neutrale 50-linje er positiv, og som det ses af figuren, nærmer RSI14 sig nu toppen i det beskrevne interval.

Det giver anledning til en vigtig kommentar, som umiddelbart virker indlysende, men som det kan koste mange penge at glemme.

Budskabet er det enkle, at hvis markedets styrke svinger i et interval, så vil der være perioder, hvor det går opad, og der vil være perioder, hvor det går nedad. Man er tilbøjelig til at tillægge de aktuelle og kortsigtede nyheder for stor betydning, men en svækkelse i en akties styrke er ikke ensbetydende med, at man skal skynde sig at sælge den. Det samme gælder på et lidt mere overordnet plan for aktiemarkedet som helhed.
Når vi nu ser RSI14 nærme sig loftet i intervallet 50-70, kan vi med stor sandsynlighed forudsige, at vi står foran en svækkelse af aktiemarkedet de kommende par uger. Men så længe RSI14 holder sig over 50, ændrer det ikke på det faktum, at aktiemarkedet på lidt længere sigt stadig er på vej opad. Det vil derfor være en fejl at fortolke en eller to uger med kursfald som en afgørende vending på markedet. Det er der ikke belæg for. Det vil i stedet være en helt naturlig reaktion på den forudgående stigning. Og så længe stigningerne er større end kursfaldene, er kursen – eller markedet – pr. definition stigende. Og det er tilfældet for det danske aktiemarked i øjeblikket.

læs hele udgivelsen her

Bruno Japp

 

 

Hvad er Copenhagen Benchmark?
Copenhagen Benchmark (forkortet CB) hedder officielt OMXCBCAPGI og består af de 40-50 største aktier noteret på Nasdaq OMX Nordic (”Københavns Fondsbørs”). Indekset illustrerer udviklingen på det danske marked, som pga. det danske markeds defensive karakter kan afvige fra udviklingen på de internationale markeder på kort sigt. Tidshorisonten for analysen er 3-4 uger.

Del artiklen: