Konservativ strategi fastholdes hen over sommeren

18dc06d448ef4307de68
Modelporteføljen er faldet tilbage med 2,4% de seneste 14 dage i et marked, som generelt set har været præget af moderate kursfald. Det primære benchmark Nordiske Healthcare indekset er således faldet med 0,7%, mens det Nordiske Large Cap indeks er faldet med 2,2%. Vi forventer nu at fastholde den nuværende konservative og defensive porteføljestrategi hen over sommerperioden

Samtlige aktier i modelporteføljen har indkasseret kursfald. Største fald har ramt Cantargia med et drop på 7,5%. Kursfaldet er sket uden selskabsspecifikke nyheder, og skal derfor ses i lyset af en meget stor kursfremgang i 2018 som helhed.

Veloxis Pharmaceuticals er faldet med 5,1%. Kursfaldet er ligeledes sket uden negative nyheder. Vi ser derfor også fortsat denne aktie som markant undervurderet.