Seks Folketings-politikere dyster de næste seks uger om at blive den bedste aktieinvestor. Økonomisk Ugebrev bringer i samarbejde med NasdaqOMX hver uge status på dysten, samt interview med en politiker om dennes syn på aktiemarkedet og investeringer.

Er det danske aktiemarked kun et sted, hvor velhavende spekulanter kan boltre sig og tjene lette millioner, og derfor ikke en institution, som bør have særlig politisk bevågenhed? Eller er det danske aktiemarked et sted, hvor den vigtigste opgave er at gøre samfundsmæssig nytte ved at være formidler af risikovillig kapital fra private og professionelle investorer til blandt andet unge SMV-virksomheder, så de kan vokse og skabe nye, danske arbejdspladser?

Økonomisk Ugebrev vil de næste seks uger afsøge synspunkter fra de seks politikere, som har indvilget i at stille op i aktiespillet, som Sydbank for tiden har kørende. Initiativtager bag projektet er Nasdaq Copenhagen, og herfra siger adm. direktør Bjørn Sibbern, at han med aktiespillet for de seks politikere gerne vil forsøge at gøde jorden for, at der kommer mere politisk fokus på, hvad en levende aktiekultur kan have af samfundsgavnlige effekter via formidling af risikovillig kapital til små virksomheder, der har brug for at hente risikovillig kapital til at ekspandere for. ”Vi ved jo fra eksempelvis den svenske aktiebørs, at de mange mindre nynoterede virksomheder skaber mange flere arbejdspladser, efter de er kommet på børsen, fordi den ekstra kapital giver dem nogle gunstige udviklingsmuligheder. Herhjemme udnytter vi slet ikke disse muligheder, samtidig med, at bankerne af mange gode grunde ikke er særligt risikovillige. Og det ærgrer mig,” siger Bjørn Sibbern.

Aktiespillet, som spilles på Sydbanks aktieplatform, blev præsenteret fredag ved en konference i regi af Dansk Erhverv og Axcel Future om gavnlige effekter af børsnoteringer: ”Hvordan bliver flere vækstvirksomheder børsnoteret i Danmark?” Fondsbørsens politikeraktiespil, som har titlen: ”Dine, mine, vores penge – Skaber aktier vækst og værdi for Danmark?” har til formål at skabe bedre forståelse for, at aktiemarkedet faktisk kan opfylde en vigtig samfundsnyttig funktion.

”Det er vigtigt for os at skabe bedre forståelse for, at aktiemarkedet kan bruges til at formidle risikovillig kapital til små nye virksomheder, der har brug for kapital til at investere i vækst og skabelse af nye arbejdspladser. Jeg ærgrer mig over, at vi herhjemme ikke udnytter disse mulighed eksempelvis som i Sverige,” siger Bjørn Sibbern.

Han påpeger, at undersøgelser viser, at First North-noterede selskaber i Sverige har en jobskabelsesprocent, der er tredobbelt i forhold til ikkebørsnoterede svenske selskaber. Og det har været en vigtig vækstdriver, idet der de seneste år er nynoteret 71 svenske SMV-virksomheder i Stockholm, men nul i København.

”Der kan gøres flere ting for at fremme en dansk aktiekultur og skabe bedre grundlag for at få børsnotere flere danske SMV-virksomheder. Vi tror, at det er vigtigt, at der skabes nogle bedre skattemæssige incitamenter for investorerne ved investering i små virksomheder, eksempelvis svarende til den svenske aktiesparekonto. Vi kunne godt bruge lidt mere politisk fokus på de nye muligheder. Samtidig må jeg sige, at der er fremdrift,” siger Bjørn Sibbern. Det er der blandt andet i kraft af Dagbladet Børsens og Økonomisk Ugebrevs fokus på problemstillingen gennem de seneste år. Også erhvervsministerens seneste forslag om at frigive flere pensionsmidler til investering i iværksættere trækker i den rigtige retning. Økonomisk Ugebrev har tidligere gennemført et survey med deltagelse af 1000 private investorer, og det viste, at almindelige danskere er meget interesserede i at investere i børsnoterede opstartvirksomheder.

”Vi har altså både virksomheder, der har brug for vækstkapital, og risikovillige privatinvestorer, der mangler et alternativ til nulrenter på bankbogen. Nu mangler vi bare at få koblet dem sammen. Og der behøver vi hjælp fra politikerne til at fremme aktiekulturen,” siger Bjørn Sibbern.

Læs hele udgivelsen her