Den danske finansmand Aldo Petersens amerikanske børsbaby Liqtech står foran et skæbneår: Kassebeholdningen dykkede sidste år fra 5,9 mio. USD i starten af året til kun 1,4 mio. USD ved udgangen af 2015. Dermed ser selskabets likviditet meget presset ud i årets første kvartal, hvor der ikke er varslet nogen kapitalforhøjelser.

Men til gengæld blev der ved det seneste conference call stillet spørgsmål til den anstrengte likviditet fra analytikere, hvor selskabets ledelse forsøgte at berolige med en melding om, at der kommer penge i kassen fra færdiggørelse af en større ordre på levering af vandfiltreringsanlæg til en kunde i mineindustrien. Ordren er på samlet 6,2 mio. USD.

Ifølge Liqtechs adm. direktør Sune Mathiesen er en stor del af ordren allerede indtægtsført i 4. kvartal 2015. Men han oplyser også, at: ”Cash is tight. On the other hand, we are managing the situation.” Aldo Petersen tilføjede ved det afholdte conference call, at “I just want to add, that we still have a majority of the money with regards to the mining order outstanding that will be payable upon to a degree of final system. So we will have a significant amount of money coming in in the near term future.”

Præcist hvor meget af ordren, der er betalt, og hvor meget, der resterer, oplyses ikke. Liqtech bogførte i 4. kvartal en omsætning på 5,1 mio. USA i årets sidste kvartal, og det var blandt andet mineordren, der blev indtægtsført. Årets omsætning blev på 15,8 mio. USD mod 14,6 mio. USD året før. Selvom driften balancerede nogenlunde i kvartalet, blev likviditeten forringet fra 2,3 mio. USD ved udgangen af 3. kvartal til 1,4 mio. USD og tilgodehavender hos kunder blev reduceret fra 3,9 mio. USD til 3,2 USD.

Lønsomheden skal øges
Med andre ord er det nu helt afgørende for LIqtech, at salget og lønsomheden øges i 2016 i forhold til 2015, da kassebeholdningen ellers går i minus. Selskabet befinder sig altså i en svær balanceakt for tiden. Men ifølge ledelsen har Liqtech ligesom tidligere en masse potentielle forretningsmuligheder, som forventes at skabe vækst i forretningen de kommende år.

Ledelsen oplyser også, at det er en meget langstrakt proces at skaffe nye kundeordrer, typisk 6-24 måneder, og at selskabet fortsat er i en indledende

omstillingsfase i strategien med ændring af fokus på salg af hele vandbehandlings systemer frem for salg af enkeltkomponenter, herunder membraner. Så selvom ledelsen er rigtig dygtig til at oprulle perspektiverne for selskabet, var der under det nævnte conference call fortsat en vis skepsis over for selskabers finansielle udsigter. En analytiker spurgte blandt andet, om der var grund til at tro, at toplinjen i 2016 bliver lavere end i 2015.

Videre hed det fra analytikeren ”I mean it sounds like you have an awful lot of growth opportunities, so should we expect overall growth year?” Svaret fra CEO Sune Mathiesen virker ikke helt overbevisende: Han svarende, at ledelsen er tilfreds med den omstilling af strategien, som er gennemført, og selskabets pipeline er stigende måned for måned. Men han gentog også, at det tager mellem seks og 24 måneder at modne et projekt, altså at komme frem til konkrete ordrer. ”Could there still be some lumpiness from quater-to-quarter? Absolutely.”

Tilliden siver
Det er ikke nogen hemmelighed, at Aldo Petersen i efterhånden en del år har solgt historien om de gyldne fremtidsperspektiver for Liqtech. Fakta er dog, at tilliden til at Liqtech bliver en guldinvestering er sevet en hel del de seneste år. I starten lå aktien, som er noteret på amerikanske Nasdaq omkring fem USD, hvorefter den over de seneste år er sevet til 0,8 USD, svarende til et kursfald på over 80 procent. Børsværdien er i dag omkring 32 mio. USD, svarende til ca. 170 mio. kr.

Økonomisk Ugebrev har tidligere beskrevet, hvordan Aldo Petersen og Ole Abildgaard dokumentarbart har haft noget de kaldet en ”fælles økonomi”, hvor der blev andet var handlet aktier i Liqtech med fortjeneste. Ifølge de officielle insiderlister har der de seneste tolv måneder været ni insiderkøb, men ingen de seneste tre måneder.

Nogle af de perspektiver, som ledelsen fokuserer på, er blandt andet salg af vandrensningsanlæg i Europa, hvor der er indgået aftaler med distributører i flere europæiske lande, blandt andet Frankrig. Og salg af poolanlæg i Danmark efter der indføres strengere myndighedskrav om nogle år.

Læs hele udgivelsen her