Analytikerne har efter nytår haft drøntravlt med at nedjustere deres forventninger i de børsnoterede selskabers overskud i 2016. Det gælder både for en stor andel af de danske C20-selskaber, men i særdeleshed for de store europæiske Stoxx 600-selskaber (som også omfatter de danske C20-selskaber). På knap tre måneder har de europæiske analytikere nedjusteret deres overskudsskøn så meget, at der for første kvartal 2016 nu forventes en gennemsnitligt overskudsgrad på 15 procent mod kun minus seks procent ved nytårstid.

Generelt har analytikerne været langt mere lempelige i deres nedjusteringer af de danske C20-selskaber, når man sammenholder de danske selskabers med deres respektive europæiske brancher. Eksempelvis er analytikernes overskudsforventning i de finansielle virksomheder nedjusteret fra et plus på seks procent til et minus på 13 procent. Overskudsestimater vedrører den procentvise ændring fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016. Ifølge Factset har analytikerne stort set ikke ændret på deres forventninger til de danske storbanker: Over de seneste tre måneder har analytikerne opjusteret deres EPS-estimat med to procent, for Jyske Bank er det stort set uændret, og for Nordea er der et mindre minus på fem procent.

Forskellen i analytikernes vurderinger er umiddelbart overraskende, da udlånsudviklingen i dansk økonomi har været meget svag, og der fortsat er pres på rentemarginaler og negative renter på overskudslikviditeten i Nationalbanken. Samtidig ser det nu ud til, at dansk økonomi udvikler sig svagere end de fleste andre europæiske lande.

Til gengæld bliver nogle af de store danske industriselskaber meget hårdt ramt af analytikernes nedjusteringer. Mens de europæiske industriselskabers overskud i gennemsnit forventes at falde med 16 procent i 1. kvartal, har analytikerne stort set holdt deres estimater uændrede sit nytår. Til gengæld har analytikerne for konjunkturfølsomme danske industriselskaber nedjusteret ganske kraftigt. Overskuddet i 2016 i FLSmidth er nedjusteret med elve procent, og for A.P. Møller-Mærsk er EPS forventningen til 2016 over de seneste tre måneder næsten halveret til 630 kr. i overskud pr. aktie.

Med de faldende overskudsforventninger i 2016, sammenholdt med en nogenlunde uændret aktiekurs siden årsskiftet, er nøgletallet for price/earning buldret op til et niveau på omkring 15, hvorved APM-aktien faktisk aktuelt er historisk dyr. Modsat er det med Vestas: Tilsyneladende fortsætter Vestas med at være en unik aktiehistorie, da vindmølleproducenter ikke følger i kølvandet på andre industriselskaber. Analytikerne har over de seneste tre måneder opjusteret deres overskudsskøn med hele 17 procent, og langt hovedparten af opjusteringen er kommet inden for de seneste uger. Vestas-aktien ligger også nogenlunde uændret i forhold til årsskiftet, men aktien handles til gengæld også til 26 gange det forventede overskud i år.

Ligesom for industriselskaberne ser det ud til, at analytikerne for de danske selskaber er noget fodslæbende med at få deres estimater indrettet efter udviklingen. Allerede ved årsskiftet så analytikerne et overskudsfald på 16 procent i de europæiske teleselskaber. Først efter årsskiftet har analytikerne for alvor nedjusterede deres forventninger til TDC’s 2016-overskud.

Overordnet er billedet for de danske C20 selskaber, at det igen kommer dem til gode, at der er en mere normal stor andel defensive selskaber, altså selskaber inden for farma, medicoteknik, service, materialer og ikke-cykliske selskaber. Det betyder, at kun halvdelen af C20 selskaberne de seneste tre måneder har fået beskåret deres overskudsestimater. Lige netop health care ligger i Stoxx 600 universet i en særklasse, sammen med cykliske forbrugsgoder, der er blevet trukket frem af et nogenlunde solidt og stabilt privatforbrug. Af de danske defensive selskaber, som analytikerne fortsat ser positivt på, er blandt andet GN Store Nord, Chr. Hansen, ISS, Novozymes, William Demant og Coloplast. Flere af disse selskaber er dog også prissat meget højt, Eksempelvis handles Chr. Hansen, Novozymes og Coloplast til mere end 25 gange det forventede overskud i 2016.

Læs hele udgivelsen her