Anbefalinger om kompetencekrav til finanstopchefer

Anbefalinger om kompetencekrav til finanstopchefer. Finanstilsynet har sendt en rapport med anbefalinger på området i høring: ”Rapporten anbefaler f.eks., at man, hvis man skal være administrerende direktør i et finansielt SIFI institut, skal have mindst ti års nylig praktisk erfaring indenfor områder relateret til det konkrete instituts forretningsmodel. En signifikant andel af denne erfaring skal være opnået i en ledelsesrolle. (…) Rapporten er et resultat af et arbejde i et fagudvalg med repræsentanter fra bl.a. universiteterne, Finanstilsynet, Erhvervsministeriet og nuværende såvel som forhenværende medarbejdere fra den finansielle sektor, hvoraf mange har varetaget de funktioner, som rapporten omhandler. Fagudvalget blev nedsat på baggrund af den politiske aftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering af 19. september 2018. (…) Udover at komme med anbefalinger til mere konkrete kompetence- og erfaringskrav, er fagudvalget kommet med en række supplerende anbefalinger, som fagudvalget føler ligger i naturlig forlængelse af fagudvalgets arbejde. Det er fagudvalgets forventning, at disse krav vil bidrage til en bedre ledelse og styring af finansielle virksomheder.”

Læs også:  De oversete nyheder fra medicinalindustriens forskere

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her