Set i et længere perspektiv er A.P. Møller-Mærsk første kvartalstallene problematiske. De understreger behovet for fundamentale ændringer i især containerbranchen. Ændringer, som ifølge nogle analytikere allerede i år kan blive fremtvunget af aktørernes voksende problemer: Pengestrømme fra driftsaktiviteter.

Det traditionelle billede af A.P. Møller-Mærsk er under pres. Ganske vist fastholder koncernchef Nils Smedegaard Andersen, at A.P. Møller-Mærsks indtjeningsdyk blot afspejler en normal cyklisk udvikling, og ganske vist har koncernen bevist en fremragende evne til at skære i omkostningerne. Udviklingen i første kvartal overraskede således markedet positivt og førte til en markant kursstigning for selskabets B-aktie – fra 8700 til 9250.

Dermed er kursen tilbage på niveau, der sås cirka en uge før offentliggørelsen af kvartalstallene. Kursen ligger nu 3 procent over slutningen af 2015 men stadig 30 procent under niveauet for et år siden.

Set i et længere perspektiv er første kvartalstallene dog problematiske. De understreger behovet for fundamentale ændringer i især containerbranchen. Ændringer, som ifølge nogle analytikere allerede i år kan blive fremtvunget af aktørernes voksende problemer: Pengestrømme fra driftsaktiviteter faldt til 250 mio. usd fra 1950 mio. usd året før.

Selv om en del af nedgangen kan forklares med en udbetaling i forbindelse med en disput, så var hovedårsagen et fald i driftsindtjeningen og omsætningen. Om ikke andet har A.P. Møller-Mærsk traditionelt været en pengemaskine, hvis driftsaktiviteter skabte store pengestrømme på over 1,7 mia. us-dollar i kvartalet. Det har den foreløbig ikke været i år. For de skeptiske er det et advarselssignal.

Forandringer nødvendige
Man skal mange år tilbage for at finde et tilsvarende dårligt kvartal, og der skal ske en ret markant forandring af indtjening og pengestrømme, hvis billedet af A.P. Møller-Mærsk skal opretholdes. Det er tænkeligt, at det sker.

Med til det traditionelle billede hører også, at A.P. Møller-Mærsk er en overordentlig solid og kreditværdig virksomhed. Efter udsendelsen af årsregnskabet for 2015 advarede kreditvurderingsbureauet Standard & Poor’s imidlertid om, at koncernens investment grade – rating på BBB nu har negative udsigter. Det vil sige, at risikoen for at den bliver sat ned, er øget.

I februar nævnte Standard & Poor’s en række forudsætninger for, at BBB-karakteren kan opretholdes: For eksempel skal Maersk Lines gennemsnitlige fragtrate for 40 fods containere (FFE) holde sig over 2000 us-dollar i 2016, efter at den i fjerde kvartal 2015 var faldet til 1941 us-dollar. I første kvartal var den gennemsnitlige fragtrate imidlertid faldet yderligere til 1857 US-dollar, på grund af vigende vækst i markedet og voldsomt overkapacitet.

Desuden forudsatte S&P, at APM Terminals i 2016 skal ekspedere 39-41 mio. containere mod 36 mio. i 2015. Væksten skal blandt andet følges af opkøbet af et større terminalselskab i slutningen af 2015. Foreløbig er der i første kvartal 2016 gået 8,7 mio. containere gennem terminalerne mod 9,1 mio. i den tilsvarende periode af 2015, selv om antallet af terminaler i selskabet i samme periode er øget til 72 fra 64. Nogle af Standard & Poor’s forudsætninger ser altså ud til ikke at holde.

Andre forudsætninger holder
Til gengæld ser A.P. Møller-Mærsk ud til at kunne opfylde andre forudsætninger: S&P havde for eksempel også regnet med, at olieprisen skal holde sig på 40 us-dollar per tønde, og at koncernen skal levere en produktion på 310-315.000 tønder om dagen. Koncernen opnåede i første kvartal en gennemsnitlig oliepris på 34 dollar per tønde, mens brent prisen lå i denne uge over 46 dollar per tønde. Samtidig har Maersk i første kvartal overrasket med en olieproduktion på 350.000 tønder om dagen mod 304.000 i første kvartal 2015.

I første kvartal har A.P. Møller-Mærsk også effektiviseret yderligere. Der er for eksempel siden 2013 skåret en tredjedel af den gennemsnitlige enhedsomkostning for containerfarten. Den var i første kvartal på 2060 us-dollar, hvor den i første kvartal 2012 var på 3092 us-dollar. Den vigende oliepris har hjulpet, men derudover har koncernen også været dygtig til at effektivisere.

Men effektiviseringerne har ikke kunnet holde trit med det stadig dårligere containermarked og de faldende oliepriser. Det centrale nøgletal: Afkast af den investerede kapital (Return on invested capital – ROIC) er faldet til annualiserede 2,9 procent i første kvartal mod 13,8 procent i samme kvartal året før.

Læs hele udgivelsen her