Økonomisk Ugebrev fortsætter her gennemgangen af Q4-regnskaberne for de børsnoterede banker, med henblik på at kortlægge de enkelte bankers sårbarhed over for normaliserede tabshensættelser og et generelt pres på bruttoindtægterne. Generelt er bankerne optimistiske, trods hård opbremsning i europæisk økonomi.

Jyske Bank: I selve bankaktiviteten dykkede nettorenteindtægter til 725 mio. kr. i årets sidste kvartal, mod 780 mio. kr. og 800 mio. kr. i de foregående kvartaler. Til gengæld øges gebyrindtægterne markant i Q4, og der forklares kryptisk i regnskabet, at ”stigningen kan primært henføres til investeringsrelaterede gebyrer, primært depot- og produktgebyrer. Der er ikke modtaget afkastafhængige honorarer i 3. og 4. kvartal.”

Ledelsen har tydeligvis fokus...