BankRating: Dragsholm Sparekasse årets mest dynamiske bank

Dragsholm Sparekasse vinder Økonomisk Ugebrevs årlige Top 40 BankRating, som er en dynamisk benchmark-undersøgelse, der viser, hvordan de enkelte bankledelsers initiativer fra 2017 til 2018 har skabt offensive forandringer. På fire at de ni målepunkter har sparekassen placeret sig meget stærkt. Blandt andet på udvikling i nettorenteindtægter, udvikling i udlån, rentemarginal og udvikling i omkostninger i forhold til basisindtægter. Sparekassen bliver altså belønnet for at kunne ekspandere, samtidig med at omkostningerne holdes i ro.

Økonomisk Ugebrevs årlige rating af de 40 største banker er som bekendt ikke en rating af bankernes soliditet. Undersøgelsen viser, hvilke banker der de seneste år har bevæget sig mest frem og mest tilbage, målt på en stribe centrale...