Efter at Carlsberg i slutningen af 2015 er nået overraskende langt med at lægge et mere solidt finansielt fundament for koncernen, kommer den nok så svære opgave med at få mere vækst – efter flere års stagnation. Carlsberg er de seneste otte år i stigende grad blevet henvist til den vanskelige rolle, som mellemstor aktør i et verdensmarked med langt større konkurrenter. Samtidig er Carlsbergs vækstforventninger samt forventninger til store investeringer blevet alvorligt skuffet.

Med regnskabet for 2015 er der imidlertid opstået mere håb om, at det rent faktisk kan lykkes. 2015 blev rent finansielt et slags befrielsesslag fra Carlsberg. Også selv om en række nøgletal klart gik den forkerte vej. På minussiden tæller umiddelbart, at koncernens driftsresultat før særlige poster faldt fra 9,2 mia. kr. til 8,5 mia. kr., og egenkapitalen drattede fra 52,4 til 43,5 mia. kr. på grund af store nedskrivninger på aktiver i Rusland – og overraskende også på de kinesiske aktiver, som koncernen har satset betydelig på de seneste år. På to nok så væsentlige parametre gik Carlsberg imidlertid betydeligt styrket ud af 2015. Den frie pengestrøm var gået i bund i 2013 og 2014 mens gælden var steget. Det har ændret sig i 2015: Den frie pengestrøm steg til 7,5 mia., fra 670 mio. kr., og kom dermed op på det højeste niveau siden 2010, især takket være en stigning i den grundlæggende pengestrøm fra driften til 10,1 mia. fra 7,4 mia. kr. i 2014.

Det medførte direkte et fald i den netto rentebæ- rende gæld i 2015 på knapt seks mia. kr. til 30,9 mia. kr. Gælden kom ned på det laveste niveau siden Carlsberg i 2008 foretog kæmpeopkøbet af halvdelen af Scottish & Newcastle. Moody’s understreger i en kommentar, at gælden endda er kommet længere ned, end kreditvurderingsinstitutter havde regnet med. Derfor er presset mod Carlsbergs kredit-rating på ”Baa2 med negative udsigter” blevet mindre. Det har givet handlefrihed til Carlsbergs ledelse under Cees ’t Hart, der den 16. marts vil fortælle, hvordan han grundlæggende vil transformere den stagnerende ølkoncern til en vækstvirksomhed gennem strategiplanen ”Sail22”. Transformationen skal understøttes af effektiviseringsplanen ”Funding the Journey”, der skal give driftsforbedringer på op til to mia. kr. om året fra 2018. Den ene af disse milliarder skal gå til umiddelbar resultatforbedring og den anden til nye vækstinitiativer.

De signaler, der foreløbig kommer fra ledelsen, de begrænsninger som kreditværdigheden stadig lægger på virksomheden, og de midler, som skaffes til veje gennem effektiviseringer, tyder ikke på, at strategien umiddelbart vil indeholde initiativer som store opkøb eller betydelige investeringer.

Derimod har koncernledelsen allerede på analytikermødet efter fremlæggelsen af årsrapporten fortalt, at den arbejder på en ny ”commercial proposition” for hele porteføljen i Rusland og det burde føre til i det mindste en stabilisering og derefter forøget markedsandel i den ”moderne detailhandel” der står for en stigende del af det russiske ølsalg. Desuden lægger Carlsberg heller ikke skjul på, at den ser optimistisk på udviklingen i Indien, hvor omsætningen steg over 40 procent i fjerde kvartal. Et øget fokus på lovende asiatiske markeder uden for Kina, hvor markedet bremser op er derfor et sandsynligt vigtigt element i den nye strategiplan. Indtjeningen i Asien kan i 2016 blive dobbelt så stor som på det tidligere så vigtige østeuropæiske marked.

Nok så afgørende kan en oprydning i hele porteføljen af selskaber og frasalg på markeder, hvor koncernen ikke er nummer et eller to og / eller hvor vækstudsigterne er beherskede. Om koncernen skærer så drastisk igennem, at den vil overveje at sælge de betydelige aktiviteter i Storbritannien og Rusland er dog et åbent og interessant spørgsmål.

Carlsbergs B-aktie steg i løbet af den forgangne uge, hvor årsregnskabet blev fremlagt med cirka 7 procent. Aktien ligger dog fortsat cirka 20 procent under niveauet i december, hvor den russiske rubel begyndte sin seneste nedtur.

Det antyder Carlsbergs udfordring: Set fra investorernes synspunkt skal selskabet ikke blot fremlægge en overbevisende ny vækstplan. Det skal også overbevise, om at den store usikkerhed, der udgår fra de russiske aktiviteter fremover bliver mindre.

Læs hele udgivelsen her