Ny strategiplan: Coop skal frem mod 2020 forenkle, standardisere og automatisere i ”baghaven”. Samtidig skal den lokale tilpasning styrkes, så der i realiteten bliver 1100 forskellige butikker. Men også en mere hårdhændet lukning af ulønsomme butikker, et slankere hovedkontor og mere automatisering skal øge det økonomiske resultat med én milliard. Læs interview med CFO Kræn Østergaard Nielsen, der fortæller om hovedpunkterne i den nye strategiplan

ØU: Renses jeres 2017 overskud for engangsposter og OK Benzin er overskuddet i selve dagligvarekæderne meget begrænset. Har I en målsætning for lønsomhed som I gerne vil nå i strategiperioden frem mod 2020?

KØN: ”Vi har mange målsætninger. Vi har jo ikke profitmaksimering, som eneste formål i Coop. Det er ret...