Mens alle de større danske kapitalforvaltere stadig øger aktivitet og indtjening, står Danske Banks Wealth Management i stampe. AuM i asset management delen står stille og lønsomheden falder. Bankens nye chef for afdelingen Jacob Aarup-Andersen er i gang med genopretningen.

Mens stor set alle de store kapitalforvaltere i disse år øger overskud på asset management og den samlede formue under forvaltning, er Danske Banks forretning det seneste år gået i stå. Ved udgangen af første kvartal var AuM 1513 mia. kr., hvilket var lavere end ved årsskiftet og på niveau med tredje kvartal.

Til gengæld var AuM højere i dette års første kvartal end første kvartal sidste år, henholdsvis 1513 mia. kr. og 1463 mio. kr. Men overskuddet dykkede alligevel, da bruttomarginalen pr....