Udsigterne for DONG Energy er i høj grad afhængige af forhold, som koncernen og dens ledelse ikke har stor indflydelse på. Det illustrerer vi i det følgende med henvisning til grafikker og data fra de analyserapporter, bankerne har udarbejdet op til DONG’s børsnotering.

Mens den aktuelle værdi af DONG estimeres for ca. trefjerdedels vedkommende til at være baseret på havvindmølle-forretningen, forklares resten med Olie & Gas-forretningen for 8-9 procent af den aktuelle børsværdi. De resterende ca. 15-18 procent kan danske tillægges energidistributions forretning. Ingen af de to sidstnævnte forretninger anses at være massive vækstcases på samme niveau som offshore vindforretningen.

For det første er der massive forventninger til, at enhedsomkostninger ved produktion af el fra offshore vindprojekter falder markant de kommende år. I 2025 forventes de store havvindprojekter at kunne konkurrere med gasproduktion, men havvind kan komme ned på det prisleje, som solenergi allerede ligger på i dag. Onshore vind er fortsat betydeligt billigere, men det forventes, at det bliver vanskeligt at få tilladelse til store vindprojekter på land af hensyn til miljø og andre støvgener. For det andet ventes statssubsidierne i kølvandet på lavere enhedsomkostninger på havvind at falde markant, i kølvandet på den øgede omkostningseffektivitet. Staterne tager altså en stor andel af kagen. De varslede maksimale auktionspriser frem mod 2025 ligger tæt på det halve af de auktionspriser, som nye projekter er blevet udbudt til i disse år.

For det tredje anses DONG for at have store konkurrencefordele i kraft af mangeårig erfaring og stordrift. DONG har været i gang i 25 år med store havvindprojekter. DONG er i dag tre gange større end den næststørste aktør, RWE og fire gange større på havvind end Vattenfall og EON. For det fjerde venter energianalysehusene markant vækst i offshore vindprojekter de kommende årtier. Hvor hovedparten af væksten hidtil har ligget i Europa, ventes væksten også de næste ti år at blive drevet af især UK og det øvrige Europa. På længere sigt ventes også Asien at blive et stor marked.

Læs hele udgivelsen her