DONG kan blive den dominerende spiller i et globalt oligopol, som vil beherske et offshore vindmarked, der ventes mangedoblet i de næ-ste ti år. Sådan lyder den optimistiske vision for DONG i flere aktieanalyser.

DONG Energy kan som den største aktør i markedet for offshore vindparker blive det centrale medlem af et fremtidigt oligopol, der vil dominere en enestående vækstbranche og som vil blive beskyttet af høje adgangsbarrierer. Det er det billede, som bliver tegnet af nogle af de mest optimistiske aktieanalyser forud for børsnoteringen af DONG Energy, som ventes handlet på børsen fra den 9. juni.

På vejen til at realisere visionen om et dominerende vækstselskab skal koncernen passere en række milestones, en række katalysatorer, som vil bestemme, hvordan markedsværdien vil udvikle sig efter børsnoteringen, og hvordan koncernen kommer til at vokse efter 2020. DONG Energy har allerede installeret 3000 megawatt, og i de nuværende planer ligger der yderligere investeringer i 3700 megawatt frem til 2020, hvor DONGs EBIDA-indtjening fra offshore vindkraft, ifølge analytikerne, kan være løftet fra 6,2 mia. kr. i 2015 til 17-18 mia. kr.

Vigtige triggerpoints forude
For projekter, der skal opføres efter 2020, er koncernen afhængig af, at den vinder de forskellige tenders og auktioner over nye projekter, som vil blive afholdt af især stater i Nordeuropa.

Ifølge Danske Banks analyse er “the majority of the upside potential on valuation related to wind power’s pipeline of projects beyond 2020.” Afgørende “triggers” for yderligere markante bevægelser i aktiekursen er kommende tenders og auktioner, hvor det vil blive afgjort om DONG Energy kan få de subsidier, der er nødvendige som drivkraft for yderligere projekter og vækst efter 2020.

Allerede i 2016 kommer nogle afgørende tenders (der indebærer, at staterne afholder udviklingsomkostninger) og auktioner (hvor deltagerne selv står for udviklingsplanerne, typisk i Storbritannien). En tender for 700 megawatt i Holland, en tender for 600 megawatt i Danmark og en auktion, der sættes til 1000-1300 megawatt i Storbritannien. Der kan blive mere rift om projekterne ved fremtidige auktioner og tenders, fordi stadig flere energiselskaber satser på alternativ energi og offshore vindparker. I den konkurrence har DONG Energy dog en række fordele, understreger investeringsbanken ABG Sundal Collier i en analyse. DONG har allerede enestående størrelse og erfaring på dette marked, og bedre mulighed end andre for at knytte nye projekter til eksisterende projekters infrastruktur.

DONG har også en fordel i sin særlige partnermodel, der gør selskabet til 50 procents ejer af de enkelte vindparker. Foreløbig har selskabet rejst cirka 42 mia. kr. gennem såkaldte farm down, altså salg af dele af projekter. Også Nordea mener i sin analyse, at DONG vil kunne vinde nye projekter ved at udnytte sin konkurrencemæssige fordele og have særlige muligheder for at drive installations- og driftsomkostningerne ned. Nøglen til lavere omkostninger er, ifølge Nordea, den fulde kontrol af projekternes livscyklus, som DONGs driftsmodel indebærer.

Omkostningerne skal ned
På lidt længere sigt vil det være endnu mere afgø-rende for indtjeningen, og dermed værdisættelsen af DONG Energy, at selskabet kan dokumentere, at omkostningen ved at producere elektricitet fra havvindmøller falder til samme niveau som ved produktion af andre energiformer. Den omkostning er allerede faldet, men den skal meget længere ned, hvis havvind skal være konkurrencedygtig med færre eller ingen subsidier. Ifølge en prognose, der gengives af ABG Sundal Collier vil prisen på energi fra offshore vind i 2015 være på niveau med prisen på energi fra gaskraftværker og solkraft mens landbaseret vindkraft fortsat vil være væsentligt billigere (se grafik næste side).

Omkostningerne vil bedst kunne sænkes af store selskaber, der arbejder internationalt, og som så hurtigt kan forbedre deres allerede eksisterende konkurrencefordel så det bliver vanskeligt for nye aktører at komme til. Der vil opstå et oligopol, som vil beherske den offshore vindenergi, der ifølge Bloomberg New Energy Finance vil øge sin globale kapacitet fra godt 11.000 megawatt i år til 40.400 megawatt i 2020 til 82.700 megawatt i 2025 (se grafik næste side). I oligopolet på dette vækstmarked kan DONG, hvis man skal tro ABG Sundal Collier, blive den største og den mest omkostningseffektive internationale producent.

Det er optimisternes vision af DONG på længere sigt. Meget skal gå glat, hvis den skal realiseres, og om det lykkes kan allerede i år blive indikeret af de kommende tenders og auktioner over nye projekter i Europa.

Læs hele udgivelsen her