Forbrugerrådet og Dansk Aktionærforening kan ikke længere genkende den aftale, de netop har indgået med brancheorganisationen Finans Danmark om nye omkostningsnøgletal for investeringsforeningerne, der forvalter 700 mia. kr. for danskerne. Opgøret handler om de ca. fire mia. kr. årligt, bankerne henter i ”skjulte” omkostninger fra danske investorer. De officielle omkostningstal mistænkes for både at være for små og inkonsistente. Derfor vil Forbrugerrådet og Dansk Aktionærforening nu have Finanstilsynet til at lave klare regler.

Forbrugerrådet og Dansk Aktionærforening troede de havde indgået en aftale med Finans Danmark, som gav større klarhed om investeringsforeningernes omkostningsnøgletal, og de omkostninger danskerne betaler. Men som Økonomisk Ugebrev beskrev i seneste udgave, vurderer landets førende ekspert på området, professor Carsten Tanggaard, at det langt fra er tilfældet. Det har fået aftaleparterne op af stolen, og de kræver nu myndighederne på banen.

”Det her er uholdbart for forbrugerne, og vi har nu brug for en meget præcis udmelding fra Finanstilsynet,” siger seniorøkonomi Troels Holmberg fra Forbrugerrådet til Økonomisk Ugebrev. Han sad med i den arbejdsgruppe, der sidste efterår skulle sikre nye regler for investorbeskyttelse i Danmark. Ved hans side sad Dansk Aktionærforening og over for dem brancheorganisationen Finans Danmark. I midten Finanstilsynet.

Men forbrugerorganisationerne begyndte allerede at tvivle på, om Finans Danmark og Finanstilsynet svigtede aftalen, da de første omkostningstal fra investeringsforeningerne i maj ramte offentligheden. ”Vi undrede os over de første tal, der kom frem. Hvis størstedelen af omkostningerne er smuttet ud gennem maskerne, er der ingen der er tjent med det. Finans Danmark ville ikke have faste standarder for beregning af de her tal, da vi sad i arbejdsgruppen. Og Finanstilsynet var meget eksplicitte i deres udmeldinger. Det var, hvad vi havde at arbejde med. Tilsynet bør revidere det her, så vi får nogle bedre tal. Det er vores ydmyge forventning,” sige direktør Leonhardt Pihl fra Dansk Aktionærforening til Økonomisk Ugebrev.

Kort fortalt indgik parterne ved årsskiftet en aftale, der skulle bringe hidtil skjulte omkostninger fra investeringsforeningernes handelsomkostninger med værdipapirer frem i lyset. Men førende uafhængige eksperter såede i den grad tvivl om de nye tal for ”indirekte handelsomkostninger” i sidste udgave af Ugebrevet.

De fremlagte omkostninger viser nemlig kun toppen af isbjerget. Størstedelen af omkostningerne er stadig skjulte for investorerne, lyder det fra eksperterne professor Carsten Tanggaard fra Aarhus Universitet samt chefanalytiker Nikolaj Holdt Mikkelsen fra det analysebureauet Morningstar. ”Der må ikke være tvivl om rigtigheden af de her tal. Vi kan ikke have en lov, hvor der kan sås stor tvivl om, hvordan man lever op til reglerne. Vores forventning var, at Finanstilsynet ville tage stilling til, hvordan omkostningstallene skulle beregnes i praksis. Nu er der stærkt tvivl om beregningsmetoden, og det må der ikke være,” siger Troels Holmberg fra Forbrugerrådet.

Finanstilsynet tog altså aldrig selv stilling til beregningsmetoden. I stedet offentliggjorde de i maj 2018 en undersøgelse med tal fra investeringsforeningernes egen brancheforening Finans Danmark. Den viste, at de hidtil skjulte omkostninger var meget lave. I nogle tilfælde kun halvdelen af, hvad foreningerne tidligere havde indrapporteret til Morningstar.