Erhvervslivets realkreditbidrag er skjulte og tilfældige

Realkredit Danmark, hovedsæde i København, logo

Erhvervslivets bidragssatser på realkreditlån er, modsat for private, omgærdet med stort hemmelighedskræmmeri. Undersøgelse viser, at de svageste erhvervskunder ofte betaler de laveste bidragssatser. Måske er der tale om kortsigtede rabatter, så store prisstigninger pludseligt kan blive udløst.

Officielle prislister for private boligejere indebærer, at det er nogenlunde gennemsigtigt, hvad man skal betale i bidragssatser for realkreditlån. Men for erhvervsvirksomheder eksisterer der ikke prislister, og der er hos alle institutter stor grad af lukkethed og mangel på gennemsigtighed om bidragssatserne. En ny undersøgelse viser, at der ikke engang er nogen klar sammenhæng mellem belåningsgraden (LTV) og bidragssatsen. Netop LTV er ellers officielt en af de væsentligste...