Værdien af Falck-koncernen er det seneste år faldet 3 mia. kr., viser regnskabet fra Lundbeckfonden, der sammen med Kirk-familiens investeringsselskab, KIRKBI, ejer hovedparten af Falck. Nedskrivningen skyldes især, at de langsigtede forventninger til resultatet er skruet ned. KIRKBI oplyser dog, at ledelsen fortsat ser Falck som en ”attraktiv” investering.

Underskuddet i Falck sidste år på en halv mia. kr. sætter sig nu direkte i værdiansættelsen af Falck-koncernen. Værdien er faldet til 6 mia. kr., mod 9 mia. kr. for blot halvandet år siden. Oplysningen fremgår af Lundbeckfondens aktuelle årsregnskab for 2015. Her oplyses det, at fondens ejerskab på 57 procent af aktiekapitalen i Falck, som blev købt i to omgange i 2010 og 2011 for ca. 4,5 mia. kr., nu er værdisat og bogført til 3,277 mia. kr. Det er ca. 30 procent lavere end i 2014-regnskabet, hvor aktieposten blev bogført til 5.094 mio. kr.

Ifølge årsrapporten for Lundbeckfonden fastsættes værdien af fondens Falck-aktier således: ”For Falck the price of the shares has been based on the latest transaction prices and market multiples for a peer group.” Med den gennemførte nedskrivning af goodwill for 750 mio. kr i divisionen Safety Services., der opererer inden for olieindustrien, ligger der dog også en forventning om, at den langsigtede lønsomhed bliver lavere end tidligere forventet. Lundbeckfonden skriver herom, at nedgangen i aktiviteter relateret til olieindustrien ventes delvist modsvaret af fremgang på andre områder hos Safety-divisionen:

”The strategy plan for the period until 2020 predicts continued downward pressure on earnings from the downturn in global offshore oil exploration. At the same time, training activities targeting other sectors, including the maritime industry and sustainable energy, are expected to grow organically,” oplyses det i regnskabet.

Fond ærgrer sig
Lundbeckfonden skriver videre, at: “Furthermore, Falck lost a significant emergency contract in Denmark and was affected by start-up costs related to new and important emergency contracts outside Denmark. The other business areas showed a stable performance. All in all, the company’s profitability was not satisfactory in 2015.”

Fra Lundbeckfonden siger adm. direktør Lene Skole, der også er medlem af Falcks bestyrelse, til Økonomisk Ugebrev: ”Vi er ærgerlige over de udfordringer, selskabet står i nu. Men vi tror fortsat på, at Falck kan skabe værdi på længere sigt.” Hun oplyser, at Falck nu skal fokusere på at høste frugterne af de senere års ekspansion. Dermed kunne noget tyde på, at Økonomisk Ugebrevs tidligere analyse af, at investeringstempoet bremses op, bakkes op af den største aktionær.

I årsrapporten for den anden hovedaktionær, KIRKBI med 28 pct. af aktierne, oplyses, at markedsværdiansættelsen af aktieposten i Falck tager udgangspunkt i: ”selskabets indtjening og værdiansættelsen af sammenlignelige virksomheder. På baggrund af den lavere indtjening i Falck Koncernen i 2015 har investeringen således haft en negativ effekt på det samlede investeringsafkast for KIRKBI Koncernen i 2015.”

KIRKBI oplyser i en mail, at: ”… Falck Koncernen havde et udfordrende år i 2015, og resultatet var særligt påvirket af det lavere aktivitetsniveau i Safety Service samt ændringer i kontraktporteføljen i både Danmark og i udlandet. Vi anser fortsat ejerandelen i Falck Koncernen som en attraktiv investering, og koncernen har gode muligheder for fortsat vækst og værdiskabelse.”

Underbudt på ambulancekørsel
Spørgsmålet er nu, om de aktuelle værdiansættelser hos de to storaktionærer tager højde for, at lønsomheden i den danske ambulancekørsel yderligere undergraves i år. Sidste efterår stoppede Falcks ”signifikante” kontrakt med ambulancekørsel for Region Syddanmark med en årlig betaling på cirka 550 mio. kr. Det hollandske ambulanceselskab BIOS tilbød en langt lavere pris og modtager nu 480 mio. kr. årligt for stort set samme opgave i den tiårige kontrakt.

Ét er imidlertid at miste den profitable kørsel i Region Syddanmark. Økonomisk Ugebrev har tidligere beskrevet, at Falck med udsigt til konkurrence sænkede sine priser i to andre udbud til Region Sjælland og Region Hovedstaden med 50 – 60 mio. kr. årligt, med start for nogle måneder siden. Med andre ord er den negative økonomiske effekt endnu ikke slået igennem på bundlinjen.

Læs hele udgivelsen her