Del artiklen:

Er Basisbanks forretningsmodel holdbar i længden? Ja, siger adm. direktør Lars Thuesen, som i dette interview forklarer, at han ser en tredobling af overskuddet de næste tre år, til op mod en kvart mia. kr. Og at banken er til salg til den rigtige pris, men at et salg næppe er optimalt lige nu.

Basisbank er jo en klar nichebank. Kan du kort beskrive, hvordan jeres forretningsmodel adskiller sig fra andre traditionelle banker?

”Grundlæggende har vi to selvstændige forretningsområder: Vi har alle typer af indlånskonti med en gennemsnits indlånsrente på 0,6 procent og stort set ingen gebyrer, men heller ingen rådgivning. Blandt andet er det gratis at få nyt Dankort. De knap to mia. kr. i indlån anvendes i den anden forretning, nemlig til forbrugsudlån uden sikkerhed til en relativ høj udlånsrente. Vores gennemsnitlige rentemarginal er 16 procent, som afspejler den relativt store risiko, vi tager. Typisk er renten højest på små udlån. De fleste andre banker yder ikke selv usikrede forbrugslån.”

Det lyder som om I tager en meget høj kreditrisiko?

”Generelt er der selvfølgelig større kreditrisici på vores udlån, når de gives uden sikkerhed. Derfor har vi også højere nedskrivninger, eksempelvis sidste år fem procent. Men de øgede risici modsvares jo så af en højere pris. Generelt er banksektoren ikke gode til at sætte prisen efter risiko. Men vi bliver selvfølgelig også nødt til ofte at sige nej, fordi risikoen er for høj. Vi fik 32.000 nye kunder sidste år baseret på 150.000 låneanmodninger.”

Hvordan vil I tackle en situation, hvor vi igen får recession i dansk økonomi. Det må alt andet lige ramme jer hårdt?

”Vi har historisk modeller, der søger at tilbagediskontere betalingsstrømmene fra forventede usikre (OIV) udlån de næse ti år. Vi er selvfølgelig udsat for makroøkonomiske bevægelser. Men slet ikke så meget som banksystemet generelt. Vores gennemsnitlige udlån er på 25.000 kr. Og fordi lånestørrelserne er så små, så er risikoen meget spredt. Og derfor rammes vi ikke hårdt af store nødlidende udlån, idet højeste udlån er 500.000 kr.”

Hvad er jeres vigtigste distributionsplatform?

”Vi har over en årrække opbygge en meget stærk presence på de sociale medier, hvor vi sammen med 7-8 andre kommer frem, hvis du søger på ”billigt lån”, som også har baseret deres forretning på usikrede forbrugslån. 100.000 låneanmodninger kommer via nettet, og andre 50.000 fra vores distributionspartnere, eksempelvis cykelhandlere, bilhandlere og webshops.”

En rentemarginal på 16 procent lyder attraktiv. Hvorfor tror du, at de traditionelle banker ikke er med her?

”For det første er der tale om en lille del af det samlede bankmarked, vel omkring 15-20 mia. kr. For det andet tror jeg det er for dyrt for dem at håndtere små usikrede udlån, med deres systemer. En grundig kreditvurdering på et udlån på 22.000 kr. kan ikke hænge sammen. Endelig har mange banker nok fravalgt denne type udlån på grund af de større kreditrisici.”

I har altså en anden mere effektiv tilgang til kreditvurderingen?

”Vi har en fuldautomatiseret proces, hvor der er langt billigere at kreditvurdere kunderne. I princippet ser de automatiske kreditscoringsmodeller ikke menneskehånd, og der er kun få minutter fra, at man har søgt via nettet til pengene er på kontoen. For udlån op til 75.000 kører vi kun scoremodel. Ved lån op til 500.000 kr. indhenter vi normalt ekstra dokumentation. Men det er ved at ændre sig, fordi vi kan få flere data om låntagerne. Eksempelvis hvis vi får adgang til folks skattemapper. Området drives frem af nye teknologiske muligheder, så det bliver stadig mere effektivt at kreditvurdere kunder med data, som hentes automatisk. Så vi kan lave en langt bedre kreditvurdering end tidligere, og meget hurtigere end de andre banker.”

Hvad tror du er jeres vigtigste konkurrenceparametre?

”Vi yder lånet uden, at man som låner skal igennem en besværlig kreditvurdering. Det går hurtigt med lånebehandlingen. Og så kræver vi ikke af kunderne, at de er såkaldte helkunder, hvor man så skulle flytte alle andre bankforretninger over til os. Kun få tilbyder et selvstændigt låneprodukt. Jeg tror mange private er trætte af, at de skal flytte bank for at få lov til at låne til en sofa. Tiden er løbet fra helkundekonceptet, fordi kunderne selv vil vælge, hvem de samarbejder med.”

Er det langtidsholdbart med en rentemarginal på 16 procent – i en verden, hvor konkurrencen bliver stadig større, ikke mindst om de private kunder?

”Nu er verden jo under stor forandring. Men jeg er ret sikker på, at de traditionelle banker ikke vil gå efter de små usikrede forbrugslån. Men vi har et ønske om at gå op i lånestørrelse, og der vil konkurrencen blive større – og dermed vil udlånsrenterne blive lavere dér.

MWL