Økonomisk Ugebrevs årlige Bankrating af de 40 største banker skal vise, hvilke bankledelser, der har præsteret størst fremgang fra 2014 til 2015, målt på ni målepunkter. Læs her om bankerne i Top 5 og Bund 5.

Nok så interessant opnår landets største bank, Danske Bank med topchef Thomas F. Borgen, en andenplads i denne benchmarking af ledelsesperformance i 2015, uden at banken har taget et tilsvarende stort strategisk initiativ. Danske Bank er i 2015 blevet yderligere effektiviseret og erklæ-rer, at den har nået alle sine strategiske finansielle målsætninger i et godt 2015. Banken kan notere en nedgang i personaleomkostningerne til 49,4 procent af netto rente- og gebyrindtægterne mod 51,5 procent året før.

Dermed er banken et af kun seks pengeinstitutter, der har en omkostningsprocent, som udregnet på denne måde, er på under 50 procent. Den gode placering i den samlede ranking skyldes dog nok så meget, at banken har kunnet nedbringe sine nedskrivninger meget betydeligt.

Desuden har Danske Bank, som et af få danske pengeinstitutter i 2015 markant kunnet øge sin forrentning af egenkapitalen med 11,6 procent fra 8,6 procent i 2014. Banken har dermed nået over den strategiske målsætning (som banken som et af meget få danske pengeinstitutter offentliggør) på 9,5 procent.

Jutlander Bank er et resultat af en fusion af Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro i begyndelsen af 2014 og ledes af ordførende direktør Per Sønderup. Han står således også for en af de større strategiske ledelsesbeslutninger, der er taget i den danske finanssektor i de seneste par år. Fusionen er en af de forholdsvis få vellykkede fusioner i en branche, hvor mange sammenslutninger ofte efterfølges af betydelige uventede nedskrivninger. Banken har opnået en god placering takket være stigende nettorenteindtægter i forhold til udlånet, en lavere personaleomkostningsprocent (takket være synergier efter fusionen) og en solid forbedring af forrentningen af egenkapitalen til 8,0 fra 1,2 procent.

Samme samlede pointscore som Jutlander Bank har Spar Nord Bank på en delt 3. plads. Den nordjyske storbank scorer særligt flot på to af de ni målepunkter. For det første forbedring af omkostningsprocenten, målt som personale og administrationsomkostninger som procent af netto- rente og gebyrindtægter, altså den helt basale overskudsgenerering. Her kommer banken ind på en 3. plads. For det andet scorer Spar Nord Bank meget højt med en 2. plads på forrentning af egenkapitalen. Med til at løfte bankens forrentning af egenkapitalen var dog en ekstraordinær gevinst på 226 mio. kr. fra salg af aktieposten i Nørresundby Bank, der som bekendt siden blev fusioneret ind i Nordjyske Bank. Uden dette udbytte havde forrentning af egenkapitalen efter skat ligget i størrelsesordenen ti procent, hvilket stadig er højt på ranglisten. Spar Nord Bank scorer også flot inden for Top-10 gruppen på tre andre målepunkter, nemlig udvikling i gebyr og provisionsindtægter, baseret på især øgede boligudlån og konverteringer, udvikling i rentemarginal, målt på nettorenteindtægter i forhold til samlet udlån. Og endelig i kraft af en styrket kernekapitalprocent.

Endelig kommer Skjern Bank ind på en 5. plads i den overordnede rating blandt 40 banker. Banken scorer særligt høj til tre målepunkter, nemlig på evnen til at tjene penge på kunderne gennem en god rentemarginal (for banken), en forbedret forretning af egenkapitalen og en forøget kapitalmæssig buffer i kraft af en højere kernekapitalprocent. Kapitalen blev forrentet med ti procent efter skat, og fremgangen er ikke mindst skabt af betydeligt fald i nedskrivningerne på dårlige udlån fra 2014 til 2015.

Den samlede placering i Top-5 gruppen af 40 banker skal ikke mindst ses i lyset af, at Skjern Bank er tungt eksponeret mod landbrug med 15 procent af det samlede udlån her. Skjern Bank risikerer derfor et vanskeligt 2016, efter et godt 2015, som understøtter bankens robusthed.

Læs hele udgivelsen her