Hele 23 af de 40 største banker måtte i 2015 notere fald i deres forrentning af egenkapitalen. Kun fem forrenter kapitalen over 10 procent mod otte i 2014. Indtjeningen koncentreres især i større banker. Tal for 2016 antyder fortsat pres på forrentningen

De 40 største danske banker må konstatere en markant vigende forrentning af egenkapitalen for 2015. Den grundlæggende målestok for bankledelsers performance er dermed under pres. Tendensen varsler ilde for et 2016, hvor renteniveauet truer med at blive mindst lige så lavt, og hvor gebyr- og provisionsindtægterne fra formidling af realkreditlån og handel med værdipapirer med stor sikkerhed bliver lavere end i 2015. Især indtægter fra låneomlægninger var ekstraordinært stort sidste år.

Det faldende afkast fremgår af den Bankrating, som Økonomisk Ugebrev har udarbejdet af de 40 største danske pengeinstitutter. Det uvejede gennemsnit af egenkapitalforretningen faldt fra 2 procent i 2014 til 0,9 procent i 2015. Ganske vist blev gennemsnittet i 2015 trukket kraftigt ned af Basisbank med en forrentning på minus 163,7 procent, men i 2014 trak Østjydsk Bank og Vestjysk Bank omvendt også kraftigt ned.

Udviklingen var umiddelbart overraskende, for bankernes samlede nedskrivninger på lån blev mere end halveret til 5,2 mia. kr. fra 12,3 mia. kr. året før.

Et fald i renteindtægterne kunne imidlertid i de fleste institutter ikke kompenseres fuldt ud af stigende gebyrer og provisioner – og slet ikke af en nedgang i omkostningerne, som tværtimod steg i mange institutter.

Stigende polarisering
Tallene er dog især udtryk for en polarisering af indtjeningsevnen i banksektoren. En stribe af de større eller mellemstore institutter, som Danske Bank, Sydbank, Spar Nord, Nykredit Bank og Sparekassen Kronjylland præsterede i 2015 en stigende forrentning. Et stort antal mindre banker måtte samtidig melde om tilbagegang i afkastet af egenkapitalen. Set hver for sig må et voksende antal institutter melde om faldende forrentning af egenkapitalen. I 23 (og typisk de mindre) af de 40 undersøgte banker faldt forrentningen af egenkapitalen således i 2015.

Kun fem af de 40 pengeinstitutter nåede en forrentning af egenkapitalen på 10 procent eller mere i 2015 mod otte i 2014. Nordfyns Bank, Lån & Spar Bank, Grønlandsbanken, Sparekassen Fyn, Nordea Bank Danmark, Broager Sparekasse og Jyske Bank røg ud af denne elitegruppe.

Til gengæld voksede Danske Bank, Spar Nord, Nykredit Bank, og Sydbank op i gruppen med afkast over 10 procent mens Ringkjøbing Landbobank fastholdt sin topposition med et afkast på 15,4 procent. De to største banker repræsenterede hver sin udvikling:

Danske Bank formåede omtrent at kompensere faldende renteindtægter med stigende gebyrer og provisioner, ved at få personaleomkostningen ned til 49,4 fra 51,5 procent af netto rente- og gebyrindtægterne samt at formindske nedskrivningerne. Det førte til en pæn forbedring af egenkapitalforrentningen.

Nordea Bank Danmark måtte derimod konstatere en stigning i personaleomkostningerne, målt som andel af de vigende netto rente- og gebyrindtægterne til 63,4 procent mod 57,1 procent året før. Trods færre ansatte blev personaleomkostningen løftet af højere lønsumsafgift og højere lønninger

Sparekassen Fyn, der nu er et datterselskab af Sparekassen Sjælland, er et typisk eksempel på udviklingen med faldende forrentning af egenkapitalen i mange mindre institutter: Netto rente- og gebyrindtægter faldt mens personaleomkostningerne steg betragteligt til 70,3 procent fra 64,3 procent i 2014. Da kursreguleringerne samtidig vendte kraftigt nedad endte det med faldende bundlinje, selv om nedskrivningerne også faldt.

Læs hele udgivelsen her