Danske Bank er den hjemlige bank, hvor velhavende danskere med mere end 2 mio. kroner i investeringsformu får bedst rådgivning om investeringer og privatøkonomi i forhold til prisen. Det viser Økonomisk Ugebrevs årlige Private Banking Survey, som her bringes for første gang, og som er baseret på svar fra knapt 700 respondenter.

Danske Bank har flest tilfredse kunder inden for Private Banking. Men i forhold til de andre banker er det mest bemærkelsesværdigt, at Danske Bank faktisk i højere grad udskiller sig med færrest utilfredse kunder. Blandt andet i Nordea, Nykredit og Sydbank er andelen af utilfredse kunder nemlig overaskende stor, på henholdsvis 23 procent, 22 procent og 21 procent af kunderne. Denne utilfredshed giver anledning til, at hele 37 procent af private banking-kunderne i Nordea overvejer at flytte bank, og at 39 procent af kunderne i Nykredit gør det.

Sådan lyder konklusionen i Økonomisk Ugebrevs årlige Private Banking Survey, som her bringes for første gang, og som er baseret på svar fra knap 700 respondenter med mere end 2 mio. kroner i investeringsformu. Det årlige survey omfatter respondenternes svar på blandt andet en tilfredshedsvurdering af de seks største banker med Private Banking-aktiviteter, overvejelser om at skifte til en anden bank, holdninger til forskellige Private Banking-ydelser og størrelsen af kundernes betaling for ydelserne.

Grundlæggende er der i de fleste af bankerne en meget stor andel af kunderne, som udtrykker utilfredshed med de enkelte bankers ydelser. Dermed tyder meget på, at flere af bankerne i deres Private Banking afdelinger har A- og B-kunder, hvilket bekræftes af flere bankers markedsføringsmateriale. De mest velhavende kunder med en formue på over 15-20 mio. kr. opfattes ofte som elitekunder, og de får dermed særbehandling.

Økonomisk Ugebrevs Survey viser også, at op mod 40 procent af kunderne hos Nordea og Nykredit overvejer at flytte til en anden bank, for at få bedre Private Banking. Meget tyder dermed på, at Private Banking-konceptet er blevet solgt så aggressivt ind hos kunderne, at bankerne enten ikke kan leve op til de gyldne løfter i markedsføringsmaterialet, eller også at kunderne har fået en urealistisk forventning om, hvad de får som Private Banking-kunde.

Meget tyder således på, at de fleste banker fortsat er ved at finde deres egne ben omkring prisstrukturer og at skabe en bedre overensstemmelse mellem bankernes faktiske ydelser og kundernes forventninger. Resultaterne viser, at kunderne ikke falder på halen over at blive inviteret på golfture, til koncerter og andre sociale begivenheder, som er en fast del af pakken som kunde i Private Banking. I det gennemførte survey har vi også har spurgt til, om respondenterne fornylig har undersøgt alternative muligheder, og hvad det har mundet ud i. Kun ca. 15 procent har undersøgt alternativer. Vi bringer her et udpluk af respondernes synspunkter:

Besvarelse 1: ”Private Banking er en lukket forretning, hvor man lefler for kunder, der skal føle sig som særligt udvalgte. Der er ingen åbenhed eller gennemsigtighed i prisstrukturerne. Bankerne ønsker og praktiserer den markedsform, der hedder fuldkommen differentieret monopol.”

Besvarelse 2: ”Jeg overvejer at flytte mine aktiver fra Nordea til Nykredit, idet en Private Banking-aftale med Nykredit fortsat vil give mig selv mulighed for at investere. Prisforskellen er markant, idet Nordea tager ca.2-2,5 procent for en Privat Banking-aftale (der indeholder mere end Nykredits), mens Nykredit har en fast pris på 1800 kroner om året. Endnu forvalter jeg selv hos Nordea.”

Besvarelse 3: ”Jeg har undersøgt et nyt Private Banking-koncept, som Sydbank introducerede, og fandt at det ville øge mine samlede udgifter til forvaltning af 5 mio. kroner (50 pct. egen forvaltning og 50 pct. Sydbanks pengeplan) fra ca. 7500 kroner til 30.000 kroner.”

Besvarelse 4: ”Jeg er i forvejen inde i en forenklingsproces af mit set up. Kender mange, som bruger Private Banking; færre, som er tilfredse hermed.”

Besvarelse 5: ”Der var meget store honorarer i Nordea og Danske Bank. Ringkjøbing Landbobank tager ikke honorar, men høj kurtage, og tjener på valuta. Så køber jeg for 100.000 kr. danske aktier, tager Nordnet 100 kroner, men Ringkjøbing Landbobank tager 700 kr. Fornemmer, at især aktieinvesteringer bør undersøges nærmere i duksebanken Ringkjøbing Private Banking i Århus. Min rådgiver siger: ”Så har du tjent 6000 kroner på det salg”, men efter diverse udgifter blev det kun til 2000 kroner.” Besvarelse 6: ”Jeg flyttede fra Nordea til Danske Bank, der var betydeligt billigere, for et år siden, på grund af høje omkostninger i Nordea. Er flyttet retur til Nordea efter utilfredsstillende rådgivning i Danske Bank.”

Læs hele udgivelsen her