Brøndby IF har et finansielt hul på over 100 mio. kr.

Fodboldklubbens bestyrelse har udmeldt, at man planlægger at hente ekstra 100 mio. kr. i kapital til nyinvesteringer ved en kapitaludvidelse dette efter-år. En gennemgang af det seneste regnskab viser dog, at pengene allerede er brugt. Bestyrelsesformand Jan Bech Andersen erkender indirekte problemet men mener alligevel, at der er penge til nyinvesteringer.

Brøndby IF har haft en god sæsonstart, og fortsætter denne succes på grønsværen, kan der være lagt op til deltagelse i en økonomisk givtig deltagelse i en europæisk turnering om et år. Men på den korte bane har Vestegnens fodboldklub meget store økonomiske problemer, som alene kan håndteres i det daglige på grund af private lån fra bestyrelsesformand og hovedaktionær Jan Bech Andersen.

Altså er de løbende private udlån fra Jan Bech Andersen for tiden med til at holde klubben økonomisk oven vande. Som bekendt var det bestyrelsens plan at hente ekstra 100 mio. kr. i ny likviditet ved en kapitaludvidelse i foråret. Men det er senest blevet udskudt til efteråret. Økonomisk Ugebrevs analyse af det seneste regnskab viser, at Brøndby IF allerede over det seneste år har opbygget en svulmende gæld, så de 100 mio. kr. – og mere til – faktisk allerede er brugt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag aktieskolebogen "Tjen En Million På Aktier"
Du modtager efter tilmelding hos ugebrev.dk de e-mail-nyhedsbreve, du tilmelder dig ovenfor; og lejlighedsvis spørgeskemaer og særlige tilbud fra Økonomisk Ugebrev A/S.

LOUNGEAREAL OG AKADEMI
Økonomisk Ugebrev har spurgt Jan Beck Andersen, hvordan kapitaltilførslen kan løse klubbens økonomiske gældsproblemer, når pengene ret beset allerede er brugt. Som det fremgår af det fulde svar, som kan læses her , forholder han sig ikke direkte til problemet eller det stillede spørgsmål. Men han fastslår, at klubben maksimalt vil have en gæld på 15 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med den aktuelle gæld på 135 mio. kr.

Læs også:  Ny mystisk virus spreder sig hurtigt i Kina og nabolande

Jan Bech Andersen skriver, at klubben alligevel vil anvende nogle af pengene fra kapitaludvidelsen til at opgradere loungearealet til sponsorer og til en masterclass til udvikling af unge spillere. Alt andet lige betyder det, at selskabet indtil videre vil have en større gæld, som Jan Bech Andersen med stor sikkerhed kommer til at dække af egen lomme. Ifølge regnskabet har han nemlig garanteret, at han vil holde hånden under klubben frem til september 2020. Om dette siger han til Økonomisk Ugebrev:

”Jeg har stillet en garanti, og den står jeg naturligvis ved.”

ØU: Vil du være parat til at holde hånden under klubben økonomisk efter september 2020? Det er vanskeligt at se udefra, hvordan der skal skabes balance på et-to års sigt, med mindre der sker noget drastisk. Seneste regnskab viser jo markant højere udgifter til lønninger, men stort set uændrede indtægter. JBA: ”Om jeg på et tidspunkt i fremtiden ønsker at investere yderligere i klubben er en teoretisk tanke, som vi må tage, hvis en konkret mulighed skulle opstå. I dag kan jeg konstatere, at vi siden 2014, hvor jeg kom ind i klubben, har oplevet en markant stigning i omsætningen fra partnerskaber på knap 100 pct., ligesom vi glæder os over, at aktionærerne har oplevet en aktiestigning på 38 pct., siden vi lancerede strategi 6.4 for tre år siden. Som bestyrelse har vi for et par uger siden indsat en ny direktion bestående af adm. direktør Ole Palmå og fodbolddirektør Carsten V. Jensen, og de to vil sætte scenen for fremtidens Brøndby IF.”

Læs også:  SCMP: 5 millioner indbyggere forlod Wuhan før karatæne

”Men vi halter stadigvæk bagefter finansielt, og vi bliver ikke en bæredygtig fodboldklub, hvis vi ikke bliver dygtigere til at købe og sælge fodboldspillere. Med ansættelsen af Carsten V. Jensen som fodbolddirektør er det vores forventning, at vi på sigt ligeledes bliver en top3-klub hvad angår køb- og salg af spillere og talentudvikling. Som bestyrelse er vi målsatte på, at vi kontinuerligt skal se sportslig og kommerciel fremdrift, som på sigt skal sikre økonomisk ligevægt.”

GÆLD MED VOKSEVÆRK
Regnskabet for første kvartal 2019 viste, at gælden har voldsomt vokseværk. I forhold til ultimo marts 2018 er bankgælden steget 10 mio. kr., til nu 12 mio. kr. Anden rentebærende gæld, altså lånene fra blandt andet Jan Bech Andersen, er steget fra nul sidste år til nu 33 mio. kr. Og leverandørgæld og ”andre gældsforpligtelser” er øget fra 32 mio. kr. til 74 mio. kr. Hovedparten af denne gæld er bogført under delposterne ”Skyldige omkostninger”, som ikke er nærmere forklaret, ”Personalerelateret gæld,” som heller ikke er nærmere forklaret, og endelig ”Transfergæld vedrørende køb af spillere”. Herudover kommer den almindelige ”leverandørgæld” på 12 mio. kr.

Bundlinjen er altså, at Brøndby IF har en samlet udestående ekstraordinær gæld på ca. 120 mio. kr.

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her