Flere ejendomsselskaber har bogført tvivlsomme værdier

Top 40 ejendomsselskaber: En stor andel af de store danske ejendomsselskabers indtjening kommer fra værdireguleringer på deres ejendomsportefølje. Værdireguleringer i regnskaberne sker formelt for at sikre et retvisende billede af både indtjening og egenkapital. Men reguleringerne indeholder også et betydeligt element af skøn. Det betyder, at der er store elastikker – fra overdrevent forsigtige eller alt for optimistiske. Mange selskaber har år efter år store problemer med at leve op til deres egne afkastkrav, hvilket øger usikkerheden om ædrueligheden i de bogførte værdier

Som udgangspunkt forventer regnskabslæseren, at hvis en udlejningsejendom er værdisat til et afkastkrav på ti procent, så vil den fremgå af regnskabet med en værdi på ti gange...

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her