Flere ejendomsselskaber har bogført tvivlsomme værdier

Top 40 ejendomsselskaber: En stor andel af de store danske ejendomsselskabers indtjening kommer fra værdireguleringer på deres ejendomsportefølje. Værdireguleringer i regnskaberne sker formelt for at sikre et retvisende billede af både indtjening og egenkapital. Men reguleringerne indeholder også et betydeligt element af skøn. Det betyder, at der er store elastikker – fra overdrevent forsigtige eller alt for optimistiske. Mange selskaber har år efter år store problemer med at leve op til deres egne afkastkrav, hvilket øger usikkerheden om ædrueligheden i de bogførte værdier

Som udgangspunkt forventer regnskabslæseren, at hvis en udlejningsejendom er værdisat til et afkastkrav på ti procent, så vil den fremgå af regnskabet med en værdi på ti gange...