Både Finanstilsynet og Garantifonden for Skadesforsikring har på nuværende tidspunkt opgivet at holde ejere, ledelse og bestyrelse bag de krakkede forsikringsselskaber med tråde til den såkaldte forsikringsmafia. Tab på 1-2 mia. kr. skal dækkes af de danske forsikringstagere over de næste mange år.

Helt tilbage i november 2017, på forsikringsbranchens årlige stormøde, advarede Finanstilsynets direktør Jesper Berg en samlet forsikringsbranche om en række navngivne, usikre forsikringsselskaber. Husejernes Forsikring var netop gået ned, og Finanstilsynets direktør var – oven på konkursen – nervøs for forretningsmodellen og økonomien i tre andre danske forsikringsselskaber.

Kun tre måneder senere gik det første selskab, Alpha Insurance, ned. Et år senere kom turen...