Økonomisk Ugebrevs afdækning af, hvordan Hellerups Finans har foretaget aktiesalg til private investorer i strid med reglerne – beskrevet i en stribe artikler i december 2014 – har senest ført til, at Finanstilsynet har politianmeldt den kontroversielle finanskoncern. Politianmeldelsen vedrører overtrædelse af Finanstilsynet, prospektregler i forbindelse med salg af aktier i Hellerup Finans Holding. Ifølge Hellerup Finans Holding A/S var der en minimumstegning på 1 mio. kr. Udbuddet var derfor som udgangspunkt undtaget prospektpligt. I virkeligheden købte investorerne aktier i langt mindre klumper, men det skete rent teknisk via et hovedaktionærselskab. Denne manøvre har ifølge Finanstilsynets vurdering dog ikke været nok til at slippe for prospektpligten.

”Finanstilsynet vurderer, at der reelt ikke har været en mindstetegning på 1 mio. kr. i forbindelse med udbuddet. Det skyldes, at investorer, der ikke har ønsket at tegne for en mio. kr., er blevet henvist til at købe aktier i Hellerup Finans Holding A/S via selskabets storaktionær, YVC Holding ApS,” skriver Finanstilsynet i forbindelse med politianmeldelsen. Dermed har Hellerup Finans Holding brugt selskabet YVC Holding som mellemmand, og det fritager ikke fra prospektpligten.

Også hovedaktionærselskabet YVC Holding, der er ejet af Torben Jensen og hustruen Karin Birgit Jensen, er blevet politianmeldt for overtrædelse af lov om værdipapirhandel, fordi dette selskab solgte aktierne videre uden at være godkendt til det. Allerede i december 2014 stod det klart, at man ikke må styre uden om prospektkravet på den måde, Hellerup Finans har gjort. Det oplyste Finanstilsynet til Økonomisk Ugebrev.

I begyndelsen var det alene Økonomisk Ugebrev, der stod for afdækningen af forløbet i finanskoncernen, der sigter mod en senere børsnotering. Men i slutningen af 2015 kom også den øvrige erhvervspresse på banen. Den foreløbige kulmination er altså nu en politianmeldelse for overtrædelse af en række regler. Der er gået 13 måneder, fra Ugebrevet afdækkede forløbet, til Finanstilsynet indgav politianmeldelse. Ifølge Finanstilsynet er det ikke ualmindeligt med dette tidsforløb. ”Vi lægger i vores sagsbehandling vægt på, at de relevante parter bliver hørt, og at vi når frem til den rigtige beslutning ,inden der eventuelt sker anmeldelse”, udtaler vicekontorchef Henrik Kurtmann. Undervejs har der været en dialog med Hellerup Finans. Ud over politianmeldelsen har koncernen tidligere fået flere påbud og påtaler.

Den periode, anmeldelsen omfatter, er fra februar 2014 til februar 2015. Registreringer i CVR-registret viser, at der også efter denne periode har været nye aktieudvidelser i Hellerup Finans Holding, både i juni og igen i oktober i år med et samlet beløb på omkring 30 mio. kr. Der er ikke sket godkendelse af prospekter hos Finanstilsynet til disse emissioner, og ej heller emissioner i porteføljeselskaber, som omtalt i artikler i slutningen af 2015. Heller ikke det igangværende salg af ejendomsobligationer gennem omfattende annoncering på internettet ligger der et godkendt prospekt for. Her drejer det sig om en investering under overskriften ”Ny investeringsform – obligation med 11 procent i årlig gennemsnitlig rente og løbende opsparing.”

Den 21. december sagde lederen af Hellerup Finans Torben Jensen ellers til Økonomisk Ugebrev, at ”vi har besluttet, at vi fremover får alle prospekter godkendt hos Finanstilsynet, så denne tvivl kan fjernes 100 procent.” I stedet har selskabet sørget for at tilrettelægge emissioner og salg, så de på den ene eller anden måde styrer uden om Finanstilsynets krav om godkendte prospekter. Det kan gøres ved, at den samlede emission holder sig under en beløbsgrænse, eller ved at mindstetegningen omvendt holder sig over en beløbsgrænse på 100.000 EUR.

Læs hele udgivelsen her