Finansverdenen begynder så småt igen at ligne tiden op til finanskrisens kulmination i 2008: Hellerup Finans fortsætter med at sælge kreative og fantasifulde historier om gyldne forretningsmuligheder, som skal lokke velhavende investorer til med udsigt til stærke afkast. Læs her om to af koncernens værdipapirsalg, som udefra ligner luftkasteller.

Som bekendt forsøger Hellerup Finans og hovedaktionær Torben Jensen at sælge nye aktier i Lyngby Fodboldklub til en samlet børsværdi svarende til 72 mio. kr. Det svarer nogenlunde til den aktuelle børsværdi på Aarhus Elite (71 mio. kr.) og Brøndby IF (72 mio. kr.), som begge har et meget større tilskuerpublikum og markant flere sponsorindtægter.

Godt nok rykker Lyngby fra næste sæson op i Superligaen, og det ventes at give flere indtægter fra tilskuere og TV-penge. Og i det fremlagte prospekt virker budgettet faktisk realistisk på disse regnskabsposter. En anden budgetpost i prospektet er mere overraskende optimistisk: Hellerup Finans forventer, at klubben og dens nye supersælgere kan sælge sponsorater for 44 mio. kr. årligt om nogle år. Til sammenligning solgte Brøndby IF sidste år sponsoraftaler for 38 mio. kr.

Lyngby skal dog jagte sponsorer efter en helt ny og ukendt model i dansk fodbold, der i prospektet beskrives som et ”Business Partner Program” (”BPP”), hvilket er 3-årige partneraftaler med nøje udvalgte partnere.

Potentiel Sponsor
Videre hedder det, at ”aftalen går ud på, at partneren skal modtage målbar omsætning/indtjening via Selskabets netværk, hvilket bør udligne partnerens omkostning.” Økonomisk Ugebrev har været i kontakt med en potentiel sponsor, som har været i dialog med sælgerne fra Lyngby Boldklub/Hellerup Finans. Oplægget var, at man som sponsor lægger 200.000 kr. årligt mod at få mere eller mindre sikre indtægter – ligeledes på 200.000 kr. Hver enkelt sponsor får en Business Partner, som skal sikre kontakt til andre sponsorer med henblik på at skabe forretning. Aftalen faldt på, at indtjeningen på et mersalg hos sponsoren på 200.000 kr. ikke dækker sponsoratet på 200.000 kr, men kun 10-20 procent, i bedste fald svarende til dækningsbidraget.

I prospektet hedder det videre, at ”BPP-aftalerne er klart den største indtægtskilde for Selskabet. Der er risiko for at BPP-aftalerne ikke bliver gentegnet, ligesom der også er risiko for, at Selskabet ikke kan levere, som aftalerne forventer.”

Omkring de budgetterede indtægter fra sponsoraftalerne oplyses det også, at ”Forudsætningen for at nå dette mål, er ansættelse af dedikerede konsulenter, der hver skal tegne 25 partneraftaler. Der er ingen garanti for at disse konsulenter opnår deres mål.” Lykkes eksperimentet med den nye forretningsmodel, kan Lyngby fodboldklub gå hen og blive den mest guldrandede og stabile forretning i dansk topfodbold. Ifølge budgettet vil fodboldklubben give et overskud på over ti mio. kr. før skat om to år og 16 mio. kr. før skat to år senere.

Læs hele udgivelsen her