Børsnoteringen af Scandinavian Tobacco Group (STG) onsdag blev den svageste første noteringsdag for et nyt selskab på NasdaqOMX i flere år. På den første noteringsdag blev Nordea, som emissionsbank og stabiliseringsagent, nødt til at købe STG aktier for op mod 337 mio. kr. Det var i hvert fald det beløb, som Nordea stod bag som nettokøber onsdag. En del af indkøbet kan dog være sket for eksterne kunder. Under alle omstændigheder blev det en historisk svag første noteringsdag, hvor aktien også sluttede lidt under noteringskursen på 100 kr.

Økonomisk Ugebrev har spurgt en håndfuld professionelle investorer og analytikere, hvordan de tolker den svage børsnoteringsstart. STG har selv op til noteringen oplyst, at der var massiv udenlandsk købsinteresse, og efter det oplyste har der også været pæn interesse fra danske institutioner, der har fået mellem 20 og 40 procent af de ønskede aktier. De professionelle investorer ser følgende forklaringer på den svage børsstart for STG:

For det første har de professionelle investorer meldt deres købsinteresse ind allerede fra torsdag den 28. januar, hvor markederne efterfølgende faldt mere eller mindre sammen mandag den 1. februar og den 2. februar. Det har taget toppen af begejstringen.

For det andet har meldingen om stor udenlandsk køberinteressen taget lidt luft af interessen fra danske institutioner. Opfattelsen er nemlig, at emissionsbanken JP Morgan har solgt aggressivt igennem til udenlandske hedgefonde, som i sagen natur kan være meget kortsigtede. Det bryder de langsigtede investorer sig ikke om, da det giver stor volatilitet i aktien. Men det sikrer til gengæld også en vis likviditet og omsættelighed i aktien. Det massive udenlandske nettosalg onsdag skyldes uden tvivl de kortsigtede spekulationsfonde, der kunne se den svage start på aktiekursen allerede fra første minut onsdag morgen.

For det tredje har de danske privatinvestorer fået en ganske solid tildeling. Af de nye aktier har de private fået ti procent, svarende til en børsværdi ved kurs 100 på 356 mio. kr. En stor andel af de private har antageligt forventet en hurtig gevinst ved selve noteringen, som det er set senest ved noteringen af NNIT. Den gevinst udeblev, hvorved mange af de kortsigtede mere spekulative investorer med stor sikkerhed har solgt deres aktier.

For det fjerde har det undret, at emissionsbankerne ikke tilrettede den endelige salgskurs længere ned end kurs 100, ca. midt i det udmeldte interval, efter at aktiemarkedet havde vist stor svaghed. For det femte ses ledelsen ikke som den afgørende købs-trigger. Bestyrelsen, med blandt andet Jørgen Tandrup og Søren Bjerre-Nielsen, ses som erfarne, men også som mere fortid end fremtid. Som en investor bemærker: ”Man kan godt få tendens til Danisco-ticks.” Også Tommy Pedersen og Henning Kruse Pedersen sidder i bestyrelsen.

For det sjette er holdningen til CEO Niels Frederiksen relativ neutral. Investorerne har på investormøderne ikke oplevet ham som ekstremt overbevisende. Det nævnes, at det ikke er ledelsen som ”købes” ind. Holdningen er, at han vil blive nøje vurderet de kommende kvartaler i forhold til, om der leveres på de udmeldte eksekveringsplaner.

For det syvende oplyser flere investorer, at overvejelserne omkring CSR og samfundsansvar i relation til tobak kom mere på dagsordenen blandt investorpublikummet i slutningen af emissionsperioden, end den var op til forløbet. Som tidligere gennemgået i en artikel i Økonomisk Ugebrev Ledelse har kun to danske pensionskasser på forhånd fravalgt tobaksinvesteringer, nemlig PKA og Lægernes Pensionskasse. De øvrige institutioner fravælger som udgangspunkt kun selskaber, som ikke lever op til internationale konventioner. Som oplyst kom omfattende analyser fra emissionsbankerne Nordea og Carnegie også i meget begrænset omfang ind på de risici, som ligger indbygget i fremtidige CSR overvejelser fra investorer, myndigheder og omgivelser i forhold til tobaksinvesteringer. I slutspurten skulle der altså have været øget fokus på dette blandt de store investorer.

Med til historien hører, at salgspresset i STG-aktier allerede tog væsentligt af torsdag, hvor aktien det meste af dagen lån omkring kurs 98, altså to procent under noteringskursen. Nordea var nettokøber torsdag og fredag for et betydeligt mindre beløb end onsdag, nemlig for 37. mio. kr. Også kursen har holdt sig nogenlunde stabilt lige under kurs 100: Nordea har ifølge prospektet stabiliseringsopgaven frem til 11. marts. Men banken er ikke formelt forpligtet til at holde hånden under aktien. Og i markedet er det vurderingen, at der bestemt ikke er en garanti for at kursen den næste måned holder sig omkring kurs 100. Fredag eftermiddag lå kursen i 100.

Bundlinjen hos de store investorer er, at den svage start for STG aktien både skyldes svage markeder lige op til børsstart, og en prisfastsættelse og et tildelingsmønster for de nye aktier, som har været ”uheldig.” Vurderingen er også, at STG-aktien kan være attraktiv at samle op ved kursfald på 5-10 procent de kommende uger. Og det ventes også, at de udenlandske investorer vil vende tilbage som nettokøbere, da aktiens karakteristika med en betydelig stabilitet i salget og højt udbytte opfattes som attraktivt.

Læs hele udgivelsen her