Vi har været der før, og nu er vi der igen: Mens beskæftigelsen for lønmodtagere stiger, holder BNP-væksten sig nede ved gulvplankerne. Forklaringen er, at rigtig mange nye jobs skabes i lavproduktive sektorer, som restauration, rengøring og vikarbureauer.

Beskæftigelsesstigningen i disse år finder sted i lavproduktive serviceerhverv, fremfor industri eller andre højproduktive erhverv. Det konstaterede Nationalbanken i sidste uge i et notat. Også indenfor servicefag er det de mindst værdiskabende jobs, der fylder mest. Det viser data, som Økonomisk Ugebrev har fået fra Danmarks Statistik.

Sektoren ’Handel og erhvervsservice’ viser den højeste jobvækst – på trods af den voksende nethandel bevirker en svag eller negativ udvikling i de store detailhandelssektorer. Men...