Rådgivningsfirmaet Realråd undrer sig over, at låntagere accepterer at betale op til 20.000 kr. ekstra pr. lånekonvertering for blandt andet såkaldt kursskæring ved køb og salg af obligationer. Samlet løber kursskæ-ring og kunstigt store kursspænd op i mange hundrede mio. kr. årligt i ekstraindtægter for hele sektoren, vurderer Realråd.

På trods af masser af nye teknologiske muligheder på børsmarkederne, foregår handel med danske realkreditobligationer i et nærmest lukket og monopolpræget marked, hvor realkreditinstitutterne næsten selv kan fastsætte kursspændene, det vil sige forskellen mellem købspriser og salgspriser, i forhold til private boligejere. Samtidig med at boligejerne betaler ekstra for de store kursspænd, beregner realkreditinstitutterne sig en...