Op mod tre fjerdedele af låntagere hos Nykredit og Totalkredit, mod blot en ud af 20 i dag, ville stemme ved valgene i Forenet Kredit, hvis det kunne gøres elektronisk. Er det derfor, at ledelsen for Forenet Kredit ikke vil lette demokratiet? Ingen kommentarer, lyder det fra bestyrelsesformand Nina Smith på spørgsmål herom.

Velkendt er det, at det er ret så bøvlet, hvis man som låntager hos Nykredit og Totalkredit, og altså som medlem af Forenet kredit, ønsker at stemme til valg til repræsentantskabet. Ved valgene er det i dag sådan, at medlemmerne skal møde personligt op til valgmøder. Hidtil har Nina Smith afvist enhver snak om at åbne for elektronisk afstemning med NemID fra medlemmernes hjemme-PC. Også selvom netop denne mulighed har været en stor succes hos Tryghedsfonden, hvor valgdeltagelsen steg markant til nu omkring 10-15 procent.

STORT FLERTAL BAG NEMID LØSNING

Økonomisk Ugebrevs årlige survey af kundetilfredshed i realkreditten fastslår med syvtommersøm, at en mulighed for elektronisk afstemning i Forenet Kredit ville forbedre stemmedeltagelsen meget markant, og derfor alt andet lige ville løfte kvaliteten af demokratiet i foreningen. At gøre det besværligt at stemme kobles sjældent sammen med fremme af gode demokratiske spilleregler, måske kun i bananrepublikker og diktaturer meget langt væk fra Danmark.

Økonomisk Ugebrevs survey viser, at 62 procent af låntagerne i Nykredit og Totalkredit finder det vigtigt eller meget vigtigt, at der indføres mulighed for elektronisk stemmeafgivning til valgene. 35 procent siger ”ved ikke” og 4 procent svarer nej. Økonomisk Ugebrevs survey viser også, at låntagerne i stort tal ville tage positivt imod muligheden for elektronisk afstemning, og det ville med stor sikkerhed give martkant højere stemmeprocenter ved valgene til Forenet Kredits repræsentantskab.

På spørgsmålet ”deltager du som låntager i Totalkredit/ Nykredit i valgene til repræsentantskabet?” har vi i vores survey modtaget 295 svar: Af disse medlemmer af Forenet Kredit oplyser 20, svarende til 5 procent, at de altid eller ofte deltager i valgene til Forenet Kredits repræsentantskab. Yderligere 7,5 procent gør det sjældnere. Andre 85 procent svarer, at de aldrig eller næsten aldrig deltager i valgene.

Økonomisk Ugebrev har også stillet spørgsmålet: ”Hvis du er låntager i Totalkredit/Nykredit og ikke normalt stemmer ved valgene: Ville du deltage i elektronisk afstemning med NemID fra din PC, hvis det var en mulighed?” 363 låntagere har givet svar på dette spørgsmål, og 41 procent svarer ”ja, måske” og andre 33 procent svarer ”ja, helt sikkert”. 9 procent svarer ”nej, helt sikkert” ikke eller ”nej, sikkert ikke”.

Økonomisk Ugebrev har på baggrund af låntagernes vurderinger stillet bestyrelsesformand i Forenet Kredit Nina Smith en stribe spørgsmål. Blandt andet følgende: ”Gør det indtryk på dig, at 62 procent af medlemmerne ønsker mulighed for elektronisk afstemning? Gør det indtryk på dig, at 73 procent af de låntagere, der i dag ikke stemmer ved repræsentantskabsvalget, svarer ja til at stemme, hvis der var elektronisk afstemning, mens kun 6 (2+4) procent altid eller ofte stemmer med det nuværende system? Vil du på baggrund af disse oplysninger lade repræsentantskabet tage stilling til at indføre elektronisk afstemning ved de kommende valg til repræsentantskabet?”

INGEN KOMMENTARER

Forenet Kredit skriver til Økonomisk Ugebrev, at “Nina Smith har ikke nogen kommentar.” Pressechef i Forenet Kredit Mathias Fremme skriver: “Vi tillægger ikke Økonomisk Ugebrevs spørgeskema nogen værdi, og den er ikke repræsentativ for vores medlemmer. Vi evaluerer efter hvert eneste valg, og elektroniske muligheder vil indgå i evalueringen.”

Økonomisk Ugebrev har også spurgt nogle af repræsentantskabsmedlemmerne om deres holdning til resultaterne. Nuværende medlemmer af repræsentantskabet Bo Christensen er tilhænger af, at man giver låntagerne mulighed for at afgive deres stemme elektronisk. ”Vi vil tage det op igen. Sådan, som det er nu, er alle tvunget til at høre på lange indlæg fra ledelsen, og så får hver kandidat tre minutter til at præsentere sig. Men der er ingen debat, for der kan ikke stilles spørgsmål til kandidaterne. Det giver ikke nogen mening,” siger Bo Christensen.

Også repræsentantskabsmedlem Jens Vesterbæk er klar til at ændre reglerne. ”Argumentet om, at det er vigtigt med fysisk fremmøde, er uden mening, når det samtidig er muligt at medbringe op til seks fuldmagter,” siger han.