Lovforslag, bekendtgørelser og rapporter

Analyse fra Nationalbanken: Skærp kravene til realkreditten. I redegørelse hedder det, at ”Nationalbankens beregninger viser, at realkreditinstitutternes samlede finansieringsbehov i perioder med store fald i boligpriserne vil være mindre med et NEP-krav end uden et NEP-krav.

Det skyldes, at et NEP-krav vil øge realkreditinstitutternes finansieringsbehov i normale tider, og det sikrer dermed, at institutterne er bedre rustede til at imødegå perioder, hvor boligpriserne falder, og kravet om supplerende sikkerhed stiger. Dermed bliver institutternes finansieringsbehov mindre følsomt over for udsving i boligpriserne. Det øgede finansieringsbehov i normale tider udgør ikke nogen væsentlig finansieringsrisiko, da der i normale tider må antages at være god adgang til de...