Lovforslag, bekendtgørelser og rapporter

Præcisering af, hvornår en ledelsesændring i et børsnoteret selskab er ”intern” kurspåvirkende viden: I et udkast til vejledning udsendt af Finanstilsynet til hø-ring hedder det blandt andet, at ”Viden, der må antages mærkbart at ville kunne påvirke kursdannelsen. Udstederen bør endelig vurdere, om ledelsesændringen må antages mærkbart at ville kunne påvirke kursdannelsen. Denne vurdering bør bl.a. bero på stillingen for den person, som ændringen vedrører, om personen er særlig vigtig for virksomheden, og hvor længe personen har været ansat. Det er også relevant at inddrage, om der er tale om en udsteder af aktier eller obligationer, fordi kurserne på disse finansielle instrumenter bliver påvirket af forskellige forhold. En ledelsesændring udgør ikke...

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her