Lovforslag, bekendtgørelser og rapporter

Banker skal kunne eje virksomheder. Banker og realkreditinstitutter har i dag lov til at eje virksomheder, hvis aktiviteter ligger i forlængelse af moderselskabets drift. Et lovforslag fra erhvervsministeren skal gøre det muligt at udvide paletten af datterselskaber ud over dette. ”Aktiviteterne skal have en relation til pengeinstitutdriften eller være virksomhed, hvor pengeinstituttet har oparbejdet særlige kompetencer indenfor et givent område som led i dets virksomhed, som kan anvendes til gavn for pengeinstituttets kunder. Det vurderes, at pengeinstitutter i et selvstændigt kapitaliseret datterselskab eksempelvis bør kunne udøve leasinglignende aktiviteter, hvor aftalerne har løbetider ned til en måned. Omvendt bør pengeinstitutter fortsat ikke i et datterselskaber...