Efter 2105 er usikkerheden om, hvor og hvordan A.P. Møller-Mærsk vil investere i fremtiden blevet endnu større. Vanskeligheder med at finde egnede investeringsobjekter får nu ledelsen for A.P. Møller-Mærsk til at nedsætte afkastkravet til nye investeringer, fremgår det af det nye årsregnskab. I det hele taget må ledelsen skrue ned for målsætningerne: Det offentliggjorte skuffende regnskabsresultat for 2015 betyder, at koncernens langsigtede finansielle målsætning synes helt uden for rækkevidde i adskillige år frem. Koncernen leverede i 2015 en bundlinje på 925 mio. dollar mod 5,2 mia. dollar året før, efter betydelige nedskrivninger i olie og gas og et kraftigt indtjeningsfald i fjerde kvartal. Dermed faldt afkastet af den investerede kapital (Return on Invested Capital – ROIC) til 2,9 procent mod 11 procent året før.

A.P. Møller-Mærsk har i de seneste år formået at overbevise omgivelserne om, at koncernen formår at strømlinje og effektivisere sin forretning, ikke mindst containertrafikken, lige så godt som de bedste konkurrenter. Alligevel har koncernen problemer med at skabe tilstrækkelig vækst og indtjening, sådan som det er demonstreret med det seneste årsregnskab.

Usikkerheden om koncernen er blevet understreget af den enorme nedskrivning på over 20 mia. kr. på aktiverne i Maersk Oil: Betydelige satsninger ikke har levet op til forventningerne, dog især på grund af den faldende oliepris. Et afkast på den investerede kapital på 2,9 procent i 2015 ( Se tabel over ROIC/år ) betyder, at ledelsen nu er meget langt fra den centrale målsætning om et afkast på 10 procent over en cyklus. Den gennemsnitlige ROIC, over de seneste fem år, er 7,9 procent. Selv hvis man sætter en cyklus til 10 år, så kræves der nu et gennemsnitligt ROIC på 12,1 procent over de næste fem år.

Spørgsmålet er imidlertid, om koncernen for tiden kan finde investeringer, der lover et afkast på mere end de 7,8 procent, som for eksempel Sydbank opgør kapitalomkostningen (Weighted Average Capital Cost – WACC) til. Koncernens topledelse, CEO Nils Smedegaard Andersen og CFO Trond Westlie, har ofte understreget betydningen af, at koncernens præstationer bliver målt i ROIC, også på den seneste kapitaldag , hvor overskriften var Building Value Through the Cycle.

For et konglomerat, der årligt investerer et halvt hundrede milliarder kroner, forholdsvist mere end langt de fleste store danske koncerner, bør evnen til at udvælge og styre investeringer, da også være en helt central kompetence. A.P. Møller-Mærsk har også understreget, at der er mange interessante langsigtede investeringsmuligheder for koncernen, ikke mindst i form af opkøb.

Set udefra er der dog betydelig usikkerhed, om hvor koncernen kan investere: Maersk Oil risikerer at miste sin udvindingslicens på det store Al-Shaheen-fel i Qatar. Giver det så mening at beholde oliedivisionen og forsøge at genopbygge det tabte med nye olie-investeringer (koncernen har også flere gange tidligere måttet nedskrive kraftigt på olie- og gasfelter)? Hertil kommer, at netop det store olieprisfald betyder, at sælgere og købere af olie-aktiver for tiden har svært ved at finde hinanden i det urolige marked. Nils Smedegaard Andersen har efter offentliggørelsen af 2015-resultatet sagt til Børsen, at hovedparten af bilerne i de store byer kan være elektriske om 20 eller 30 år. Det kan få olieforbruget til at falde. ”Så vil vi tage bestik af det til den tid,” siger koncernchefen. Måske dækker citatet ikke ganske hans tankegang, men alligevel: Når man investerer i oliefelter, der gerne skal producere i flere årtier, så er det vel nu, der skal tages bestik af den slags scenarier?

I containerbranchen er det vanskeligt at se oplagte investeringsmål i betragtning af den store overkapacitet. Tilbage står ikke mindst havneselskabet APM Terminals som et oplagt investeringsområde. Netop dén type infrastruktur er der imidlertid mange investorer, som har kig på, også pensions- og infrastrukturfonde. Det på-virker priserne. A.P. Møller-Mærsks ledelse reagerer nu på blandt andet den udfordring ved tilsyneladende at sænke afkastkravet til nye investeringer.

”In order to maintain and grow our businesses and thereby achieve our ambition of a ROIC above 10% over the cycle, we have to accept that in a low interest environment we have to also opt for investments that at present do not on a stand- alone basis fully comply with our 10% ROIC target.” hedder det i årsrapporten.

I en kommentar understreger Nils Smedegaard, at kravet til afkastet af den egenkapital, der for eksempel investeres i havne, er der ikke lempet på. Men det er jo netop afkastet af hele den investerede kapital, som A.P. Møller-Mærsk vil måles på.

Netop i en situation, hvor koncernen må nedskrive kraftigt på værdien af tidligere investeringer, er det problematisk, at signalerne om den aktuelle investeringspolitik rejser så mange spørgsmål.

Læs hele udgivelsen her