Microsoft-dommen kan lette virksomheders TP-bøvl

Højesterets dom i Microsoft-sagen om transfer pricing kan få stor betydning for både en række sager, der allerede verserer i retssystemet, men også for adskillige tusinde selskaber med transfer pricing-problematikker. Med dommen er Skat for alvor sat på plads i forhold til at kunne lave skønsmæssige forhøjelser af virksomhedernes indkomst. For nye TP-sager skærper lovændring praksis.

Skattemyndigheden har med højesteretsdommen lidt et sviende nederlag i forsøget på at kunne udvide retten til at lave skønsmæssige ansættelser af virksomhedernes indkomst i transfer pricing-sager. Ifølge formand for FSR’s Skatteudvalg, statsaut. revisor Klaus Okholm, kommer der med dommen en klar fastsættelse af, hvornår virksomhederne skal have dokumentationen om transfer pricing på...